Arrian, Anabasis, book 7, chapter 19

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 19)

Παρελθόντι δ̓ αὐτῷ ἐσ Βαβυλῶνα πρεσβεῖαι παρὰ τῶν Ἑλλήνων ἐνέτυχον, ὑπὲρ ὅτων μὲν ἕκαστοι πρεσβευόμενοι οὐκ ἀναγέγραπται, δοκεῖν δ̓ ἔμοιγε αἱ πολλαὶ στεφανούντων τε αὐτὸν ἦσαν καὶ ἐπαινούντων ἐπὶ ταῖσ νίκαισ ταῖσ τε ἄλλαισ καὶ μάλιστα ταῖσ Ἰνδικαῖσ, καὶ ὅτι σῶοσ ἐξ Ἰνδῶν ἐπανήκει χαίρειν φασκόντων. καὶ τούτουσ δεξιωσάμενόσ τε καὶ τὰ εἰκότα τιμήσασ ἀποπέμψαι ὀπίσω λέγεται. ὅσουσ δὲ ἀνδριάντασ ἢ ὅσα ἀγάλματα ἢ εἰ δή τι ἄλλο ἀνάθημα ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ Ξέρξησ ἀνεκόμισεν ἐσ Βαβυλῶνα ἢ ἐσ Πασαργάδασ ἢ ἐσ Σοῦσα ἢ ὅπῃ ἄλλῃ τῆσ Ἀσίασ, ταῦτα δοῦναι ἄγειν τοῖσ πρέσβεσι·

καὶ τὰσ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονοσ εἰκόνασ τὰσ χαλκᾶσ οὕτω λέγεται ἀπενεχθῆναι ὀπίσω ἐσ Ἀθήνασ καὶ τῆσ Ἀρτέμιδοσ τῆσ Κελκέασ τὸ ἕδοσ. Κατέλαβε δὲ ἐν Βαβυλῶνι, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ, καὶ τὸ ναυτικόν, τὸ μὲν κατὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἀναπεπλευκὸσ ἀπὸ θαλάσσησ τῆσ Περσικῆσ, ὅ τι περ σὺν Νεάρχῳ ἦν, τὸ δὲ ἐκ Φοινίκησ ἀνακεκομισμένον, πεντήρεισ μὲν δύο τῶν ἐκ Φοινίκων, τετρήρεισ δὲ τρεῖσ, τριήρεισ δὲ δώδεκα, τριακοντόρουσ δὲ ἐσ τριάκοντα· ταύτασ ξυντμηθείσασ κομισθῆναι ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐκ Φοινίκησ ἐσ Θάψακον πόλιν, ἐκεῖ δὲ ξυμπηχθείσασ αὖθισ καταπλεῦσαι ἐσ Βαβυλῶνα. λέγει δὲ ὅτι καὶ ἄλλοσ αὐτῷ ἐναυπηγεῖτο στόλοσ τέμνοντι τὰσ κυπαρίσσουσ τὰσ ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ· τούτων γὰρ μόνων τῶν δένδρων εὐπορίαν εἶναι ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Ἀσσυρίων, τῶν δὲ ἄλλων ὅσα ἐσ ναυπηγίαν ἀπόρωσ ἔχειν τὴν γῆν ταύτην·

πληρώματα δὲ ἐσ τὰσ ναῦσ καὶ τὰσ ἄλλασ ὑπηρεσίασ πορφυρέων τε πλῆθοσ καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι ἐργάται τῆσ θαλάσσησ ἀφῖχθαι αὐτῷ ἐκ Φοινίκησ τε καὶ τῆσ ἄλλησ παραλίασ· λιμένα τε ὅτι πρὸσ Βαβυλῶνι ἐποίει ὀρυκτὸν ὅσον χιλίαισ ναυσὶ μακραῖσ ὁρ́μον εἶναι καὶ νεωσοίκουσ ἐπὶ τοῦ λιμένοσ. καὶ Μίκκαλοσ ὁ Κλαζομένιοσ μετὰ πεντακοσίων ταλάντων ἐπὶ Φοινίκησ τε καὶ Συρίασ ἐστέλλετο, τοὺσ μὲν μισθῷ πείσων, τοὺσ δὲ καὶ ὠνησόμενοσ ὅσοι θαλάττιοι ἄνθρωποι.

τήν τε γὰρ παραλίαν τὴν πρὸσ τῷ κόλπῳ τῷ Περσικῷ κατοικίζειν ἐπενόει καὶ τὰσ νήσουσ τὰσ ταύτῃ. ἐδόκει γὰρ αὐτῷ οὐ μεῖον ἂν Φοινίκησ εὐδαίμων ἡ χώρα αὕτη γενέσθαι. ἦν δὲ αὐτῷ τοῦ ναυτικοῦ ἡ παρασκευὴ ὡσ ἐπὶ Ἄραβασ τοὺσ πολλούσ, πρόφασιν μέν, ὅτι μόνοι τῶν ταύτῃ βαρβάρων οὔτε πρεσβείαν ἀπέστειλαν οὔτε τι ἄλλο ἐπιεικὲσ ἢ ἐπὶ τιμῇ ἐπέπρακτο Ἄραψιν ἐσ αὐτόν·

τὸ δὲ ἀληθέσ, ὥσ γέ μοι δοκεῖ, ἄπληστοσ ἦν τοῦ κτᾶσθαί τι ἀεὶ Ἀλέξανδροσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION