Arrian, Anabasis, book 7, chapter 17

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 17)

Ἦν δέ τι καὶ ὕποπτον αὐτῷ ἐσ τοὺσ Χαλδαίουσ, ὡσ οὐ κατὰ μαντείαν τι μᾶλλον ἢ ἐσ ὠφέλειαν τὴν αὑτῶν φέροι αὐτοῖσ ἡ κώλυσισ τῆσ Ἀλεξάνδρου ἐσ Βαβυλῶνα ἐν τῷ τότε ἐλάσεωσ. ὁ γὰρ τοῦ Βήλου νεὼσ ἐν μέσῃ τῇ πόλει ἦν τῶν Βαβυλωνίων, μεγέθει τε μέγιστοσ καὶ ἐκ πλίνθου ὀπτῆσ ἐν ἀσφάλτῳ ἡρμοσμένησ. τοῦτον τὸν νεών, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ τὰ Βαβυλωνίων, Ξέρξησ κατέσκαψεν, ὅτε ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ ὀπίσω ἀπενόστησεν·

Ἀλέξανδροσ δὲ ἐν νῷ εἶχεν ἀνοικοδομεῖν οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῖσ θεμελίοισ τοῖσ πρόσθεν, καὶ τούτου ἕνεκα τὸν χοῦν ἐκφέρειν ἐκέλευε τοὺσ Βαβυλωνίουσ, οἱ δέ, ὅτι καὶ μείζονα ἔτι τοῦ πάλαι ὄντοσ. ἐπεὶ δὲ ἀποστάντοσ αὐτοῦ μαλθακῶσ ἀνθήψαντο τοῦ ἔργου οἷσ ταῦτα ἐπετέτραπτο, ὁ δὲ τῇ στρατιᾷ πάσῃ ἐπενόει τὸ ἔργον ἐργάσασθαι.

εἶναι δὲ τῷ θεῷ τῷ Βήλῳ πολλὴν μὲν τὴν χώραν ἀνειμένην ἐκ τῶν Ἀσσυρίων βασιλέων, πολὺν δὲ χρυσόν. καὶ ἀπὸ τούτου πάλαι μὲν τὸν νεὼν ἐπισκευάζεσθαι καὶ τὰσ θυσίασ τῷ θεῷ θύεσθαι, τότε δὲ τοὺσ Χαλδαίουσ τὰ τοῦ θεοῦ νέμεσθαι, οὐκ ὄντοσ ἐσ ὅ τι ἀναλωθήσεται τὰ περιγιγνόμενα.

τούτων δὴ εἵνεκα ὕποπτοι Ἀλεξάνδρῳ ἦσαν οὐκ ἐθέλειν παρελθεῖν εἴσω Βαβυλῶνοσ Ἀλέξανδρον, ὡσ μὴ δἰ ὀλίγου τὸν νεὼν ἐπιτελεσθέντα ἀφελέσθαι αὐτοὺσ τὰσ ἐκ τῶν χρημάτων ὠφελείασ. ὅμωσ δὲ τά γε τῆσ ἐπιστροφῆσ τῆσ κατὰ τὴν εἴσοδον τὴν ἐσ τὴν πόλιν ἐθελῆσαι αὐτοῖσ πεισθῆναι λέγει Ἀριστόβουλοσ, καὶ τῇ πρώτῃ μὲν παρὰ τὸν ποταμὸν τὸν Εὐφράτην καταστρατοπεδεῦσαι, ἐσ δὲ τὴν ὑστεραίαν ἐν δεξιᾷ ἔχοντα τὸν ποταμὸν παῤ αὐτὸν πορεύεσθαι, θέλοντα ὑπερβάλλειν τῆσ πόλεωσ τὸ μέροσ τὸ ἐσ δυσμὰσ τετραμμένον, ὡσ ταύτῃ ἐπιστρέψαντα πρὸσ ἑώ ἄγειν·

ἀλλὰ οὐ γὰρ δυνηθῆναι ὑπὸ δυσχωρίασ οὕτωσ ἐλάσαι ξὺν τῇ στρατιᾷ, ὅτι τὰ ἀπὸ δυσμῶν τῆσ πόλεωσ εἰσιόντι, εἰ ταύτῃ πρὸσ ἑώ ἐπέστρεφεν, ἑλώδη τε καὶ τεναγώδη ἦν.

καὶ οὕτω καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα ἀπειθῆσαι τῷ θεῷ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION