Arrian, Anabasis, book 7, chapter 15

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 15)

Χρόνοσ τε ἦν συχνὸσ τῷ πένθει καὶ αὐτόσ τε αὑτὸν ἤδη μετεκάλει ἀπ̓ αὐτοῦ καὶ οἱ ἑταῖροι μᾶλλόν τι ἐν τῷ τοιῷδε ἤνυτον. ἔνθα δὴ ἐξέλασιν ποιεῖται ἐπὶ Κοσσαίουσ, ἔθνοσ πολεμικὸν ὅμορον τῷ Οὐξίων. εἰσὶ δὲ ὄρειοι οἱ Κοσσαῖοι καὶ χωρία ὀχυρὰ κατὰ κώμασ νέμονται, ὁπότε προσάγοι δύναμισ ἐσ τὰ ἄκρα τῶν ὀρῶν ἀποχωροῦντεσ ἀθρόοι ἢ ὅπωσ ἂν προχωρῇ ἑκάστοισ οὕτω διαφεύγουσιν, ἐσ ἀπορίαν βάλλοντεσ τοὺσ ξὺν δυνάμει σφίσιν ἐπιχειροῦντασ·

ἀπελθόντων δὲ αὖθισ εἰσ τὸ λῃστεύειν τρεπόμενοι ἀπὸ τούτου τὸν βίον ποιοῦνται. Ἀλέξανδροσ δὲ ἐξεῖλεν αὐτῶν τὸ ἔθνοσ καίπερ χειμῶνοσ στρατεύσασ.

ἀλλ̓ οὔτε ὁ χειμὼν ἐμποδὼν ἐγένετο αὐτῷ οὔτε αἱ δυσχωρίαι, οὔτε αὐτῷ οὔτε Πτολεμαίῳ τῷ Λάγου, ὃσ μέροσ τῆσ στρατιᾶσ ἐπ̓ αὐτοὺσ ἦγεν. οὕτωσ οὐδὲν ἄπορον Ἀλεξάνδρῳ τῶν πολεμικῶν ἦν ἐσ ὅ τι ὁρμήσειε. Κατιόντι δὲ αὐτῷ ἐσ Βαβυλῶνα Λιβύων τε πρεσβεῖαι ἐνετύγχανον ἐπαινούντων τε καὶ στεφανούντων ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ τῆσ Ἀσίασ, καὶ ἐξ Ἰταλίασ Βρέττιοί τε καὶ Λευκανοὶ καὶ Τυρρηνοὶ ἐπὶ τοῖσ αὐτοῖσ ἐπρέσβευον.

καὶ Καρχηδονίουσ τότε πρεσβεῦσαι λέγεται καὶ ἀπὸ Αἰθιόπων πρέσβεισ ἐλθεῖν καὶ Σκυθῶν τῶν ἐκ τῆσ Εὐρώπησ, καὶ Κελτοὺσ καὶ Ἴβηρασ, ὑπὲρ φιλίασ δεησομένουσ· ὧν τά τε ὀνόματα καὶ τὰσ σκευὰσ τότε πρῶτον ὀφθῆναι πρὸσ Ἑλλήνων τε καὶ Μακεδόνων. τοὺσ δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐσ ἀλλήλουσ διαφορῶν λέγουσιν ὅτι Ἀλεξάνδρῳ διακρῖναι ἐπέτρεπον·

καὶ τότε μάλιστα αὐτόν τε αὑτῷ Ἀλέξανδρον καὶ τοῖσ ἀμφ̓ αὐτὸν φανῆναι γῆσ τε ἁπάσησ καὶ θαλάσσησ κύριον. Ἄριστοσ δὲ καὶ Ἀσκληπιάδησ τῶν τὰ Ἀλεξάνδρου ἀναγραψάντων καὶ Ῥωμαίουσ λέγουσιν ὅτι ἐπρέσβευσαν· καὶ ἐντυχόντα ταῖσ πρεσβείαισ Ἀλέξανδρον ὑπὲρ Ῥωμαίων τι τῆσ ἐσ τὸ ἔπειτα ἐσομένησ δυνάμεωσ μαντεύσασθαι, τόν τε κόσμον τῶν ἀνδρῶν ἰδόντα καὶ τὸ φιλόπονόν τε καὶ ἐλευθέριον καὶ περὶ τοῦ πολιτεύματοσ ἅμα διαπυνθανόμενον. καὶ τοῦτο οὔτε ὡσ ἀτρεκὲσ οὔτε ὡσ ἄπιστον πάντῃ ἀνέγραψα·

πλήν γε δὴ οὔτε τισ Ῥωμαίων ὑπὲρ τῆσ πρεσβείασ ταύτησ ὡσ παρὰ Ἀλέξανδρον σταλείσησ μνήμην τινὰ ἐποιήσατο, οὔτε τῶν τὰ Ἀλεξάνδρου γραψάντων, οἷστισι μᾶλλον ἐγὼ ξυμφέρομαι, Πτολεμαῖοσ ὁ Λάγου καὶ Ἀριστόβουλοσ· οὐδὲ τῷ Ῥωμαίων πολιτεύματι ἐπεοικὸσ ἦν ἐλευθέρῳ δὴ τότε ἐσ τὰ μάλιστα ὄντι, παρὰ βασιλέα ἀλλόφυλον ἄλλωσ τε καὶ ἐσ τοσόνδε ἀπὸ τῆσ οἰκείασ πρεσβεῦσαι, οὔτε φόβου ἐξαναγκάζοντοσ οὔτε κατ̓ ἐλπίδα ὠφελείασ, μίσει τε, εἴπερ τινὰσ ἄλλουσ, τοῦ τυραννικοῦ γένουσ τε καὶ ὀνόματοσ κατεχομένουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION