Arrian, Anabasis, book 7, chapter 13

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 13)

Εὐμενεῖ, οὐχ ἑκόντα ἑκόντι. ἐν ταύτῃ τῇ ὁδῷ καὶ τὸ πεδίον λέγεται ἰδεῖν Ἀλέξανδρον τὸ ἀνειμένον ταῖσ ἵπποισ ταῖσ βασιλικαῖσ, αὐτό τε πεδίον Νησαῖον καλούμενον καὶ αἱ ἵπποι ὅτι Νησαῖαι κληΐζονται λέγει Ἡρόδοτοσ· εἶναι δὲ πάλαι μὲν ἐσ πεντεκαίδεκα μυριάδασ τῶν ἵππων, τότε δὲ Ἀλέξανδρον οὐ πολὺ πλείονασ τῶν πέντε καταλαβεῖν· πρὸσ λῃστῶν γὰρ διαρπαγῆναι τὰσ πολλὰσ αὐτῶν. Ἐνταῦθα λέγουσιν ὅτι Ἀτροπάτησ ὁ τῆσ Μηδίασ σατράπησ γυναῖκασ ἑκατὸν αὐτῷ ἔδωκεν, ταύτασ φάσκων εἶναι τῶν Ἀμαζόνων, καὶ ταύτασ σκευῇ ἀνδρῶν ἱππέων ἐσταλμένασ, πλήν γε δὴ ὅτι πελέκεισ ἀντὶ δοράτων ἐφόρουν καὶ ἀντὶ ἀσπίδων πέλτασ·

οἱ δὲ καὶ τὸν μαστὸν λέγουσιν ὅτι μείονα εἶχον τὸν δεξιόν, ὃν δὴ καὶ ἔξω εἶχον ἐν ταῖσ μάχαισ. ταύτασ μὲν δὴ ἀπαλλάξαι τῆσ στρατιᾶσ Ἀλέξανδρον, μή τι νεωτερισθείη κατ̓ αὐτὰσ ἐσ ὕβριν πρὸσ τῶν Μακεδόνων ἢ βαρβάρων·

κελεῦσαι δὲ ἀπαγγεῖλαι πρὸσ τὴν βασίλισσαν σφῶν ὅτι αὐτὸσ ἥξει πρὸσ αὐτὴν παιδοποιησόμενοσ. ταῦτα δὲ οὔτε Ἀριστόβουλοσ οὔτε Πτολεμαῖοσ οὔτε τισ ἄλλοσ ἀνέγραψεν ὅστισ ἱκανὸσ ὑπὲρ τῶν τηλικούτων τεκμηριῶσαι. οὐδὲ δοκεῖ μοι ἐν τῷ τότε σώζεσθαι τὸ γένοσ τῶν Ἀμαζόνων, οὐδ̓ ἔτι πρὸ Ἀλεξάνδρου, ἢ Ξενοφῶν ἂν ἐμνήσθη αὐτῶν, Φασιανῶν τε μνησθεὶσ καὶ Κόλχων καὶ ὅσα ἄλλα ἀπὸ Τραπεζοῦντοσ ὁρμώμενοι ἢ πρὶν ἐσ Τραπεζοῦντα κατελθεῖν οἱ Ἕλληνεσ ἐπῆλθον ἔθνη βαρβαρικά, ἵναπερ καὶ ταῖσ Ἀμαζόσιν ἐντετυχήκεσαν ἂν, εἴπερ οὖν ἔτι ἦσαν Ἀμαζόνεσ.

μὴ γενέσθαι μὲν γὰρ παντελῶσ τὸ γένοσ τούτων τῶν γυναικῶν οὐ πιστὸν δοκεῖ ἔμοιγε, πρὸσ τοσούτων καὶ τοιούτων ὑμνηθέν.

ὡσ Ἡρακλέα τε ἐπ̓ αὐτὰσ λόγοσ κατέχει ὅτι ἐστάλη καὶ ζωστῆρά τινα Ἱππολύτησ τῆσ βασιλίσσησ αὐτῶν ὅτι ἐσ τὴν Ἑλλάδα ἐκόμισε, καὶ οἱ ξὺν Θησεῖ Ἀθηναῖοι ὅτι ἐπιούσασ τὰσ γυναῖκασ ταύτασ τὴν Εὐρώπην πρῶτοι μάχῃ νικήσαντεσ ἀνέστειλαν· καὶ γέγραπται ἡ Ἀθηναίων καὶ Ἀμαζόνων μάχη πρὸσ Μίκωνοσ οὐ μεῖον ἤπερ ἡ Ἀθηναίων καὶ Περσῶν. καὶ Ἡροδότῳ πολλάκισ περὶ τῶν γυναικῶν τούτων πεποίηται, καὶ ὅσοι Ἀθηναίων τοὺσ ἐν πολέμῳ τελευτήσαντασ λόγῳ ἐκόσμησαν, καὶ τοῦ πρὸσ Ἀμαζόνασ ἔργου Ἀθηναίων ἐν τοῖσ μάλιστα μνήμην ἐποιήσαντο. εἰ δὲ ἱππικὰσ δή τινασ γυναῖκασ Ἀτροπάτησ ἔδειξεν Ἀλεξάνδρῳ, βαρβάρουσ τινὰσ ἄλλασ γυναῖκασ ἱππεύειν ἠσκημένασ δοκῶ ὅτι ἔδειξεν ἐσ τὸν λεγόμενον δὴ τῶν Ἀμαζόνων κόσμον ἐσταλμένασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION