Arrian, Anabasis, book 7, chapter 10

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 10)

Ἀλλὰ ταῦτα γὰρ ὑμῶν πονούντων καὶ ταλαιπωρουμένων ἐκτησάμην αὐτὸσ ἀπόνωσ καὶ ἀταλαιπώρωσ ἐξηγούμενοσ. καὶ τίσ ὑμῶν ἢ πονήσασ οἶδεν ἐμοῦ μᾶλλον ἢ ἐγὼ ὑπὲρ ἐκείνου; ἄγε δὴ καὶ ὅτῳ τραύματα ὑμῶν ἐστι γυμνώσασ αὐτὰ ἐπιδειξάτω καὶ ἐγὼ τὰ ἐμὰ ἐπιδείξω ἐν μέρει· ὡσ ἔμοιγε οὐκ ἔστιν ὅ τι τοῦ σώματοσ τῶν γε δὴ ἔμπροσθεν μερῶν ἄτρωτον ὑπολέλειπται, οὐδὲ ὅπλον τι ἔστιν ἢ ἐκ χειρὸσ ἢ τῶν ἀφιεμένων οὗ γε οὐκ ἴχνη ἐν ἐμαυτῷ φέρω·

ἀλλὰ καὶ ξίφει ἐκ χειρὸσ τέτρωμαι καὶ τετόξευμαι ἤδη καὶ ἀπὸ μηχανῆσ βέβλημαι, καὶ λίθοισ πολλαχῇ καὶ ξύλοισ παιόμενοσ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆσ ὑμετέρασ δόξησ καὶ τοῦ ὑμετέρου πλούτου νικῶντασ ὑμᾶσ ἄγω διὰ πάσησ γῆσ καὶ θαλάσσησ καὶ πάντων ποταμῶν καὶ ὀρῶν καὶ πεδίων πάντων, γάμουσ τε ὑμῖν τοὺσ αὐτοὺσ γεγάμηκα καὶ πολλῶν ὑμῶν οἱ παῖδεσ συγγενεῖσ ἔσονται τοῖσ παισὶ τοῖσ ἐμοῖσ. ἔτι δὲ ᾧ χρέα ἦν, οὐ πολυπραγμονήσασ ἐφ̓ ὅτῳ ἐγένετο, τοσαῦτα μὲν μισθοφορούντων, τοσαῦτα δὲ ἁρπαζόντων, ὁπότε ἐκ πολιορκίασ ἁρπαγὴ γίγνοιτο, διαλέλυμαι ταῦτα. στέφανοί τε χρυσοῖ τοῖσ πλείστοισ ὑμῶν εἰσι μνημεῖα τῆσ τε ἀρετῆσ τῆσ ὑμετέρασ καὶ τῆσ ἐξ ἐμοῦ τιμῆσ ἀθάνατα.

ὅστισ δὲ δὴ καὶ ἀπέθανεν, εὐκλεὴσ μὲν αὐτῷ ἡ τελευτὴ ἐγένετο, περιφανὴσ δὲ ὁ τάφοσ, χαλκαῖ δὲ αἱ εἰκόνεσ τῶν πλείστων οἴκοι ἑστᾶσιν, οἱ γονεῖσ δ̓ ἔντιμοί εἰσι λειτουργίασ τε ξυμπάσησ καὶ εἰσφορᾶσ ἀπηλλαγμένοι·

οὐ γάρ τίσ γε φεύγων ὑμῶν ἐτελεύτα ἐμοῦ ἄγοντοσ. Καὶ νῦν τοὺσ ἀπολέμουσ ὑμῶν ζηλωτοὺσ τοῖσ οἴκοι ἀποπέμψειν ἤμελλον·

καταστρεψάμενον δὲ Οὐξίουσ τε καὶ Ἀραχωτοὺσ καὶ Δράγγασ, κεκτημένον δὲ καὶ Παρθυαίουσ καὶ Χορασμίουσ καὶ Ὑρκανίουσ ἔστε ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν Κασπίαν, ὑπερβάντα δὲ τὸν Καύκασον ὑπὲρ τὰσ Κασπίασ πύλασ, καὶ περάσαντα Ὄξον τε ποταμὸν καὶ Τάναϊν, ἔτι δὲ τὸν Ἰνδὸν ποταμόν, οὐδενὶ ἄλλῳ ὅτι μὴ Διονύσῳ περαθέντα, καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ τὸν Ἀκεσίνην καὶ τὸν Ὑδραώτην, καὶ τὸν Ὕφασιν διαπεράσαντα ἄν, εἰ μὴ ὑμεῖσ ἀπωκνήσατε, καὶ ἐσ τὴν μεγάλην θάλασσαν κατ̓ ἀμφότερα τοῦ Ἰνδοῦ τὰ στόματα ἐμβαλόντα, καὶ διὰ τῆσ Γαδρωσίασ τῆσ ἐρήμου ἐλθόντα, ᾗ οὐδείσ πω πρόσθεν σὺν στρατιᾷ ἦλθε, καὶ Καρμανίαν ἐν παρόδῳ προσκτησάμενον καὶ τὴν Ὠρειτῶν γῆν, περιπεπλευκότοσ δὲ ἤδη αὐτῷ τοῦ ναυτικοῦ τὴν ἀπ̓ Ἰνδῶν γῆσ εἰσ Πέρσασ θάλασσαν, ὡσ εἰσ Σοῦσα ἐπανηγάγετε, ἀπολιπόντεσ οἴχεσθε, παραδόντεσ φυλάσσειν τοῖσ νενικημένοισ βαρβάροισ.

ταῦτα ὑμῖν καὶ πρὸσ ἀνθρώπων ἴσωσ εὐκλεᾶ καὶ πρὸσ θεῶν ὅσια δήπου ἔσται ἀπαγγελθέντα.

ἄπιτε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION