Arrian, Anabasis, book 7, chapter 7

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 7)

Ἀλέξανδροσ δὲ τῆσ μὲν πεζῆσ στρατιᾶσ τὴν πολλὴν Ἡφαιστίωνα ἄγειν κελεύει ἔστε ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν Περσικήν, αὐτὸσ δὲ ἀναπλεύσαντοσ αὐτῷ τοῦ ναυτικοῦ ἐσ τὴν Σουσίαν γῆν ἐπιβὰσ τῶν νεῶν ξὺν τοῖσ ὑπασπισταῖσ τε καὶ τῷ ἀγήματι καὶ τῶν ἱππέων τῶν ἑταίρων ἀναβιβασάμενοσ οὐ πολλοὺσ κατέπλει κατὰ τὸν Εὐλαῖον ποταμὸν ὡσ ἐπὶ θάλασσαν. ἤδη δὲ πλησίον ὢν τῆσ ἐκβολῆσ τῆσ ἐσ τὸν πόντον τὰσ μὲν πλείονάσ τε καὶ πεπονηκυίασ τῶν νεῶν καταλείπει αὐτοῦ, αὐτὸσ δὲ ταῖσ μάλιστα ταχυναυτούσαισ παρέπλει ἀπὸ τοῦ Εὐλαίου ποταμοῦ κατὰ τὴν θάλασσαν ὡσ ἐπὶ τὰσ ἐκβολὰσ τοῦ Τίγρητοσ·

αἱ δὲ ἄλλαι αὐτῷ νῆεσ ἀνακομισθεῖσαι κατὰ τὸν Εὐλαῖον ἔστε ἐπὶ τὴν διώρυχα, ἣ τέτμηται ἐκ τοῦ Τίγρητοσ ἐσ τὸν Εὐλαῖον, ταύτῃ διεκομίσθησαν ἐσ τὸν Τίγρητα. Τῶν γὰρ δὴ ποταμῶν τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ Τίγρητοσ, οἳ τὴν μέσην σφῶν Ἀσσυρίαν ἀπείργουσιν, ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα Μεσοποταμία πρὸσ τῶν ἐπιχωρίων κληΐζεται, ὁ μὲν Τίγρησ πολύ τι ταπεινότεροσ ῥέων τοῦ Εὐφράτου διώρυχάσ τε πολλὰσ ἐκ τοῦ Εὐφράτου ἐσ αὑτὸν δέχεται καὶ πολλοὺσ ἄλλουσ ποταμοὺσ παραλαβὼν καὶ ἐξ αὐτῶν αὐξηθεὶσ ἐσβάλλει ἐσ τὸν πόντον τὸν Περσικόν, μέγασ τε καὶ οὐδαμοῦ διαβατὸσ ἔστε ἐπὶ τὴν ἐκβολήν, καθότι οὐ καταναλίσκεται αὐτοῦ οὐδὲν ἐσ τὴν χώραν.

ἔστι γὰρ μετεωροτέρα ἡ ταύτῃ γῆ τοῦ ὕδατοσ οὐδὲ ἐκδίδωσιν οὗτοσ κατὰ τὰσ διώρυχασ οὐδὲ ἐσ ἄλλον ποταμόν, ἀλλὰ δέχεται γὰρ ἐκείνουσ μᾶλλον, ἄρδεσθαί τε ἀπὸ οὗ τὴν χώραν οὐδαμῇ παρέχει.

ὁ δὲ Εὐφράτησ μετέωρόσ τε ῥεῖ καὶ ἰσοχείλησ πανταχῇ τῇ γῇ, καὶ διώρυχεσ δὲ πολλαὶ ἀπ̓ αὐτοῦ πεποίηνται, αἱ μὲν ἀέναοι, ἀφ̓ ὧν ὑδρεύονται οἱ παῤ ἑκάτερα ᾠκισμένοι, τὰσ δὲ καὶ πρὸσ καιρὸν ποιοῦνται, ὁπότε σφίσιν ὕδατοσ ἐνδεῶσ ἔχοι, ἐσ τὸ ἐπάρδειν τὴν χώραν·

οὐ γὰρ ὑέται τὸ πολὺ ἡ γῆ αὕτη ἐξ οὐρανοῦ· καὶ οὕτωσ ἐσ οὐ πολὺ ὕδωρ ὁ Εὐφράτησ τελευτῶν καὶ τεναγῶδεσ [ἐσ] τοῦτο οὕτωσ ἀποπαύεται. Ἀλέξανδροσ δὲ περιπλεύσασ κατὰ τὴν θάλασσαν ὅσον μεταξὺ τοῦ τε Εὐλαίου ποταμοῦ καὶ τοῦ Τίγρητοσ ἐπεῖχεν ὁ αἰγιαλὸσ τοῦ κόλπου τοῦ Περσικοῦ ἀνέπλει κατὰ τὸν Τίγρητα ἔστε ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἵνα Ἡφαιστίων αὐτῷ τὴν δύναμιν πᾶσαν ἔχων ἐστρατοπεδεύκει.

ἐκεῖθεν δὲ αὖθισ ἔπλει ἐσ Ὦπιν, πόλιν ἐπὶ τοῦ Τίγρητοσ ᾠκισμένην. ἐν δὲ τῷ ἀνάπλῳ τοὺσ καταρράκτασ τοὺσ κατὰ τὸν ποταμὸν ἀφανίζων ὁμαλὸν πάντῃ ἐποίει τὸν ῥοῦν, οἳ δὴ ἐκ Περσῶν πεποιημένοι ἦσαν τοῦ μή τινα ἀπὸ θαλάσσησ ἀναπλεῦσαι εἰσ τὴν χώραν αὐτῶν νηΐτῃ στόλῳ κρατήσαντα.

ταῦτα δὲ μεμηχάνητο ἅτε δὴ οὐ ναυτικοῖσ τοῖσ Πέρσαισ· οὕτω δὴ συνεχεῖσ οἱ καταρράκται πεποιημένοι ἄπορον τὸν ἀνάπλουν ἐποίουν τὸν κατὰ τὸν Τίγρητα. Ἀλέξανδροσ δὲ οὐκ ἔφη τῶν κρατούντων τοῖσ ὅπλοισ εἶναι τὰ τοιαῦτα σοφίσματα· οὔκουν πρὸσ αὑτοῦ ἐποιεῖτο ταύτην τὴν ἀσφάλειαν, ἥντινα ἔργῳ οὐδὲ λόγου ἀξίαν ἀπέφηνε οὐ χαλεπῶσ διακόψασ τῶν Περσῶν τὰ σπουδάσματα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION