Arrian, Anabasis, book 7, chapter 6

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 6)

Ἧκον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ σατράπαι οἱ ἐκ τῶν πόλεών τε τῶν νεοκτίστων καὶ τῆσ ἄλλησ γῆσ τῆσ δοριαλώτου παῖδασ ἡβάσκοντασ ἤδη ἐσ τρισμυρίουσ ἄγοντεσ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν γεγονότασ, οὓσ Ἐπιγόνουσ ἐκάλει Ἀλέξανδροσ, κεκοσμημένουσ Μακεδονικοῖσ ὅπλοισ καὶ τὰ πολέμια ἐσ τὸν τρόπον τὸν Μακεδονικὸν ἠσκημένουσ. καὶ οὗτοι ἀφικόμενοι λέγονται ἀνιᾶσαι Μακεδόνασ, ὡσ πάντα δὴ μηχανωμένου Ἀλεξάνδρου ὑπὲρ τοῦ μηκέτι ὡσαύτωσ δεῖσθαι Μακεδόνων·

εἶναι γὰρ οὖν καὶ Μηδικὴν τὴν Ἀλεξάνδρου στολὴν ἄλγοσ οὐ σμικρὸν Μακεδόσιν ὁρωμένην καὶ τοὺσ γάμουσ ἐν τῷ νόμῳ τῷ Περσικῷ ποιηθέντασ οὐ πρὸσ θυμοῦ γενέσθαι τοῖσ πολλοῖσ αὐτῶν, οὐδὲ τῶν γημάντων ἔστιν οἷσ, καίτοι τῇ ἰσότητι τῇ ἐσ τὸν βασιλέα μεγάλωσ τετιμημένοισ. καὶ Ἰτάνησ Ὀξυάρτου μὲν παῖσ, Ῥωξάνησ δὲ τῆσ γυναικὸσ Ἀλεξάνδρου ἀδελφόσ, καὶ Αἰγοβάρησ καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸσ Μιθροβαῖοσ, καὶ ἡγεμὼν ἐπὶ τούτοισ ἐπισταθεὶσ Ὑστάσπησ ὁ Βάκτριοσ, καὶ τούτοισ δόρατα Μακεδονικὰ ἀντὶ τῶν βαρβαρικῶν μεσαγκύλων δοθέντα, ‐ ταῦτα πάντα ἐλύπει τοὺσ Μακεδόνασ, ὡσ πάντῃ δὴ βαρβαρίζοντοσ τῇ γνώμῃ Ἀλεξάνδρου, τὰ δὲ Μακεδονικὰ νόμιμά τε καὶ αὐτοὺσ Μακεδόνασ ἐν ἀτίμῳ χώρᾳ ἄγοντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION