Arrian, Anabasis, book 7, chapter 6 5:

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 6 5:)

καὶ Ἰτάνησ Ὀξυάρτου μὲν παῖσ, Ῥωξάνησ δὲ τῆσ γυναικὸσ Ἀλεξάνδρου ἀδελφόσ, καὶ Αἰγοβάρησ καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸσ Μιθροβαῖοσ, καὶ ἡγεμὼν ἐπὶ τούτοισ ἐπισταθεὶσ Ὑστάσπησ ὁ Βάκτριοσ, καὶ τούτοισ δόρατα Μακεδονικὰ ἀντὶ τῶν βαρβαρικῶν μεσαγκύλων δοθέντα, ‐ ταῦτα πάντα ἐλύπει τοὺσ Μακεδόνασ, ὡσ πάντῃ δὴ βαρβαρίζοντοσ τῇ γνώμῃ Ἀλεξάνδρου, τὰ δὲ Μακεδονικὰ νόμιμά τε καὶ αὐτοὺσ Μακεδόνασ ἐν ἀτίμῳ χώρᾳ ἄγοντοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION