Arrian, Anabasis, book 7, chapter 5

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 5)

Καὶ τὰ χρέα ἐπιλύσασθαι τῆσ στρατιᾶσ ὅσοισ χρέα ἦν ἐν καιρῷ οἱ ἔδοξε, καὶ κελεύει ἀπογράφεσθαι ὁπόσον ὀφείλει ἕκαστοσ, ὡσ ληψομένουσ. καὶ τὰ μὲν πρῶτα ὀλίγοι ἀπέγραψαν σφῶν τὰ ὀνόματα δεδιότεσ ἐξ Ἀλεξάνδρου μὴ πεῖρα αὕτη εἰή καθειμένη, ὅτῳ οὐκ ἀποχρῶσα ἡ μισθοφορὰ τῶν στρατιωτῶν ἐστι καὶ ὅτῳ πολυτελὴσ ἡ δίαιτα. ὡσ δὲ ἐξήγγελτο ὅτι οὐκ ἀπογράφουσι σφᾶσ οἱ πολλοί, ἀλλ̓ ἐπικρύπτουσιν ὅτῳ τι εἰή συμβόλαιον, τὴν μὲν ἀπιστίαν τῶν στρατιωτῶν ἐκάκισεν·

οὐ γὰρ χρῆναι οὔτ̓ οὖν τὸν βασιλέα ἄλλο τι ἢ ἀληθεύειν πρὸσ τοὺσ ὑπηκόουσ, οὔτε τῶν ἀρχομένων τινὰ ἄλλο τι ἢ ἀληθεύειν δοκεῖν τὸν βασιλέα. καταθεὶσ δὲ τραπέζασ ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ ἐπὶ τούτων χρυσίον καὶ τοὺσ ἐπιμελησομένουσ τῆσ δόσεωσ ἑκάστοισ, ὅστισ συμβόλαιον ἐπεδείκνυτο, ἐπιλύεσθαι τὰ χρέα ἐκέλευεν οὐκ ἀπογραφομένουσ ἔτι τὰ ὀνόματα.

καὶ οὕτω δὴ ἐπίστευσάν τε ἀληθεύειν ̓ λέξανδρον καὶ σὺν χάριτι μείζονι ἐγίγνετο αὐτοῖσ τὸ μὴ γνωσθῆναι μᾶλλόν τι ἢ τὸ παύσασθαι ὀφείλοντασ. λέγεται δὲ γενέσθαι ἡ δόσισ αὕτη τῇ στρατιᾷ ἐσ τάλαντα δισμύρια. Ἔδωκεν δὲ καὶ δῶρα ἄλλοισ ἄλλα, ὅπωσ τισ κατ̓ ἀξίωσιν ἐτιμᾶτο ἢ κατ̓ ἀρετὴν εἴ τισ ἐπιφανὴσ ἐγεγόνει ἐν τοῖσ κινδύνοισ.

καὶ τοῦτον ὑπερασπίσαντα, καὶ διὰ τοὺσ ἐν Ἰνδοῖσ κινδύνουσ καὶ τὴν ἐν Ὤροισ νίκην γενομένην, ὅτι παραταξάμενοσ σὺν τῇ ὑπολειφθείσῃ δυνάμει πρὸσ τοὺσ νεωτερίζοντασ τῶν τε Ὠρειτῶν καὶ τῶν πλησίον τούτων ᾠκισμένων τῇ τε μάχῃ ἐκράτησε καὶ τὰ ἄλλα καλῶσ ἔδοξε τὰ ἐν Ὤροισ κοσμῆσαι.

ἐπὶ τούτοισ δὲ Νέαρχον ἐπὶ τῷ περίπλῳ τῷ ἐκ τῆσ Ἰνδῶν γῆσ κατὰ τὴν μεγάλην θάλασσαν ἐστεφάνωσε·

καὶ γὰρ καὶ οὗτοσ ἤδη ἀφιγμένοσ ἐσ Σοῦσα ἦν· ἐπὶ τούτοισ δὲ Ὀνησίκριτον τὸν κυβερνήτην τῆσ νεὼσ τῆσ βασιλικῆσ· ἔτι δὲ Ἡφαιστίωνα καὶ τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ σωματοφύλακασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION