Arrian, Anabasis, book 7, chapter 4

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 4)

Ἐν τούτῳ δὲ Ἀλέξανδροσ Ἀτροπάτην μὲν ἐπὶ τὴν αὐτοῦ σατραπείαν ἐκπέμπει παρελθὼν ἐσ Σοῦσα, Ἀβουλίτην δὲ καὶ τὸν τούτου παῖδα Ὀξάθρην, ὅτι κακῶσ ἐπεμελεῖτο τῶν Σουσίων, συλλαβὼν ἀπέκτεινε. πολλὰ μὲν δὴ ἐπεπλημμέλητο ἐκ τῶν κατεχόντων τὰσ χώρασ ὅσαι δορίκτητοι πρὸσ Ἀλεξάνδρου ἐγένοντο ἔσ τε τὰ ἱερὰ καὶ τάφουσ καὶ αὐτοὺσ τοὺσ ὑπηκόουσ, ὅτι χρόνιοσ ὁ εἰσ Ἰνδοὺσ στόλοσ ἐγεγένητο τῷ βασιλεῖ καὶ οὐ πιστὸν ἐφαίνετο ἀπονοστήσειν αὐτὸν ἐκ τοσῶνδε ἐθνῶν καὶ τοσῶνδε ἐλεφάντων, ὑπὲρ τὸν Ἰνδόν τε καὶ Ὑδάσπην καὶ τὸν Ἀκεσίνην καὶ Ὕφασιν φθειρόμενον.

καὶ αἱ ἐν Γαδρωσίοισ δὲ αὐτῷ ξυμφοραὶ ξυνενεχθεῖσαι ἔτι μᾶλλον ἐπῆραν τοὺσ [ἐν] ταύτῃ σατραπεύοντασ καταφρονῆσαι αὐτοῦ τῆσ οἴκοι ἀπονοστήσεωσ.

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸσ Ἀλέξανδροσ ὀξύτεροσ λέγεται γενέσθαι ἐν τῷ τότε ἐσ τὸ πιστεῦσαί τε τοῖσ ἐπικαλουμένοισ ὡσ πιθανοῖσ δὴ ἐν παντὶ οὖσι, καὶ ἐπὶ τὸ τιμωρήσασθαι μεγάλωσ τοὺσ καὶ ἐπὶ μικροῖσ ἐξελεγχθέντασ, ὅτι καὶ τὰ μεγάλα ἂν ἐδόκουν αὐτῷ τῇ αὐτῇ γνώμῃ ἐξεργάσασθαι. Ὁ δὲ καὶ γάμουσ ἐποίησεν ἐν Σούσοισ αὑτοῦ τε καὶ τῶν ἑταίρων·

αὐτὸσ μὲν τῶν Δαρείου θυγατέρων τὴν πρεσβυτάτην Βαρσίνην ἠγάγετο, ὡσ δὲ λέγει Ἀριστόβουλοσ, καὶ ἄλλην πρὸσ ταύτῃ, τῶν Ὤχου θυγατέρων τὴν νεωτάτην Παρύσατιν. ἤδη δὲ ἦν αὐτῷ ἠγμένη καὶ ἡ Ὀξυάρτου τοῦ Βακτρίου παῖσ Ῥωξάνη. Δρύπετιν δὲ Ἡφαιστίωνι δίδωσι, Δαρείου παῖδα καὶ ταύτην, ἀδελφὴν τῆσ αὑτοῦ γυναικόσ·

ἐθέλειν γάρ οἱ ἀνεψιοὺσ τῶν παίδων γενέσθαι τοὺσ Ἡφαιστίωνοσ παῖδασ· Κρατερῷ δὲ Ἀμαστρίνην τὴν Ὀξυάτρου τοῦ Δαρείου ἀδελφοῦ παῖδα· Περδίκκᾳ δὲ τὴν Ἀτροπάτου τοῦ Μηδίασ σατράπου παῖδα ἔδωκεν· Πτολεμαίῳ δὲ τῷ σωματοφύλακι καὶ Εὐμενεῖ τῷ γραμματεῖ τῷ βασιλικῷ τὰσ Ἀρταβάζου παῖδασ τῷ μὲν Ἀρτακάμαν, τῷ δὲ Ἄρτωνιν·

Νεάρχῳ δὲ τὴν Βαρσίνησ τε καὶ Μέντοροσ παῖδα· Σελεύκῳ δὲ τὴν Σπιταμένουσ τοῦ Βακτρίου παῖδα· ὡσαύτωσ δὲ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἑταίροισ τὰσ δοκιμωτάτασ Περσῶν τε καὶ Μήδων παῖδασ ἐσ ὀγδοήκοντα. οἱ γάμοι δὲ ἐποιήθησαν νόμῳ τῷ Περσικῷ· θρόνοι ἐτέθησαν τοῖσ νυμφίοισ ἐφεξῆσ καὶ μετὰ τὸν πότον ἧκον αἱ γαμούμεναι καὶ παρεκαθέζοντο ἑκάστη τῷ ἑαυτῆσ·

οἱ δὲ ἐδεξιώσαντό τε αὐτὰσ καὶ ἐφίλησαν· πρῶτοσ δὲ ὁ βασιλεὺσ ἦρξεν· ἐν τῷ αὐτῷ γὰρ πάντων ἐγίγνοντο οἱ γάμοι. καὶ τοῦτο, εἴπερ τι ἄλλο, ἔδοξε δημοτικόν τε καὶ φιλέταιρον πρᾶξαι Ἀλέξανδρον. οἱ δὲ παραλαβόντεσ ἀπῆγον τὴν αὐτοῦ ἕκαστοσ·

προῖκασ δὲ ξυμπάσαισ ἐπέδωκεν Ἀλέξανδροσ. καὶ ὅσοι δὲ ἄλλοι ἠγμένοι ἦσαν Μακεδόνεσ τῶν Ἀσιανῶν τινασ γυναικῶν, ἀπογραφῆναι ἐκέλευσε καὶ τούτων τὰ ὀνόματα, καὶ ἐγένοντο ὑπὲρ τοὺσ μυρίουσ, καὶ τούτοισ δωρεαὶ Ἀλεξάνδρου ἐδόθησαν ἐπὶ τοῖσ γάμοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION