Arrian, Anabasis, book 7, chapter 3

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 3)

εἰπεῖν ἐν τῇ περὶ Ἀλεξάνδρου συγγραφῇ· μαλακισθῆναι γάρ τι τῷ σώματι τὸν Κάλανον ἐν τῇ Περσίδι γῇ, οὔπω πρόσθεν νοσήσαντα· οὔκουν οὐδὲ δίαιταν διαιτᾶσθαι θέλειν ἀρρώστου ἀνδρόσ, ἀλλὰ εἰπεῖν γὰρ πρὸσ Ἀλέξανδρον, καλῶσ αὐτῷ ἔχειν ἐν τῷ τοιῷδε καταστρέψαι, πρίν τινοσ ἐσ πεῖραν ἐλθεῖν παθήματοσ ὅ τι περ ἐξαναγκάσει αὐτὸν μεταβάλλειν τὴν πρόσθεν δίαιταν. καὶ Ἀλέξανδρον ἀντειπεῖν μὲν αὐτῷ ἐπὶ πολύ·

ὡσ δ̓ οὐχ ἡττησόμενον ἑώρα, ἀλλὰ ἄλλωσ ἂν ἀπαλλαγέντα, εἰ μή τισ ταύτῃ ὑπεικάθοι, οὕτω δὴ ὅπῃ ἐπήγγελλεν αὐτόσ, κελεῦσαι νησθῆναι αὐτῷ πυράν, καὶ ταύτησ ἐπιμεληθῆναι Πτολεμαῖον τὸν Λάγου τὸν σωματοφύλακα. οἱ δὲ καὶ πομπήν τινα προπομπεῦσαι αὐτοῦ λέγουσιν ἵππουσ τε καὶ ἄνδρασ, τοὺσ μὲν ὡπλισμένουσ, τοὺσ δὲ θυμιάματα παντοῖα τῇ πυρᾷ ἐπιφέροντασ· οἱ δὲ καὶ ἐκπώματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἐσθῆτα βασιλικὴν λέγουσιν ὅτι ἔφερον. αὐτῷ δὲ παρασκευασθῆναι μὲν ἵππον, ὅτι βαδίσαι ἀδυνάτωσ εἶχεν ὑπὸ τῆσ νόσου·

οὐ μὴν δυνηθῆναί γε οὐδὲ τοῦ ἵππου ἐπιβῆναι, ἀλλὰ ἐπὶ κλίνησ γὰρ κομισθῆναι φερόμενον, ἐστεφανωμένον τε τῷ Ἰνδῶν νόμῳ καὶ ᾅδοντα τῇ Ἰνδῶν γλώσσῃ. οἱ δὲ Ἰνδοὶ λέγουσιν ὅτι ὕμνοι θεῶν ἦσαν καὶ αὐτῶν ἔπαινοι. καὶ τὸν μὲν ἵππον τοῦτον ὅτου ἐπιβήσεσθαι ἔμελλε, βασιλικὸν ὄντα τῶν Νησαίων, πρὶν ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν πυρὰν Λυσιμάχῳ χαρίσασθαι, τῶν τινι θεραπευόντων αὐτὸν ἐπὶ σοφίᾳ·

τῶν δὲ δὴ ἐκπωμάτων ἢ στρωμάτων ὅσα ἐμβληθῆναι εἰσ τὴν πυρὰν κόσμον αὐτῷ τετάχει Ἀλέξανδροσ, ἄλλα ἄλλοισ δοῦναι τῶν ἀμφ̓ αὑτόν. οὕτω δὴ ἐπιβάντα τῇ πυρᾷ κατακλιθῆναι μὲν ἐν κόσμῳ, ὁρᾶσθαι δὲ πρὸσ τῆσ στρατιᾶσ ξυμπάσησ.

Ἀλεξάνδρῳ δὲ οὐκ ἐπιεικὲσ φανῆναι τὸ θέαμα ἐπὶ φίλῳ ἀνδρὶ γιγνόμενον· ἀλλὰ τοῖσ γὰρ ἄλλοισ θαῦμα παρασχέσθαι οὐδέν τι παρακινήσαντα ἐν τῷ πυρὶ τοῦ σώματοσ. ὡσ δὲ τὸ πῦρ ἐσ τὴν πυρὰν ἐνέβαλον οἷσ προστεταγμένον ἦν, τάσ τε σάλπιγγασ φθέγξασθαι λέγει Νέαρχοσ, οὕτωσ ἐξ Ἀλεξάνδρου προστεταγμένον, καὶ τὴν στρατιὰν ἐπαλαλάξαι πᾶσαν ὁποῖόν τι καὶ ἐσ τὰσ μάχασ ἰοῦσα ἐπηλάλαζε, καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ συνεπηχῆσαι τὸ ὀξὺ καὶ πολεμικόν, τιμῶντασ Κάλανον.

ταῦτα καὶ τοιαῦτα ὑπὲρ Καλάνου τοῦ Ἰνδοῦ ἱκανοὶ ἀναγεγράφασιν, οὐκ ἀχρεῖα πάντα ἐσ ἀνθρώπουσ, ὅτῳ γνῶναι ἐπιμελέσ, [ὅτι] ὡσ καρτερόν τέ ἐστι καὶ ἀνίκητον γνώμη ἀνθρωπίνη ὅ τι περ ἐθέλοι ἐξεργάσασθαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION