Arrian, Anabasis, book 5, chapter 13

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 13)

Αὐτὸσ δὲ ἐπιβὰσ τριακοντόρου ἐπέρα καὶ ἅμα αὐτῷ Πτολεμαῖόσ τε καὶ Περδίκκασ καὶ Λυσίμαχοσ οἱ σωματοφύλακεσ καὶ Σέλευκοσ τῶν ἑταίρων, ὁ βασιλεύσασ ὕστερον, καὶ τῶν ὑπασπιστῶν οἱ ἡμίσεεσ· τοὺσ δὲ ἄλλουσ ὑπασπιστὰσ ἄλλαι τριακόντοροι ἔφερον. ὡσ δὲ τὴν νῆσον παρήλλαξεν ἡ στρατιά, φανερῶσ ἤδη ἐπεῖχον τῇ ὄχθῃ· καὶ οἱ σκοποὶ κατιδόντεσ αὐτῶν τὴν ὁρμὴν ὡσ ἑκάστοισ τάχουσ οἱ ἵπποι εἶχον ἤλαυνον ὡσ ἐπὶ τὸν Πῶρον. ἐν τούτῳ δὲ Ἀλέξανδροσ πρῶτοσ αὐτὸσ ἐκβὰσ καὶ τοὺσ ἀπὸ τῶν ἄλλων τριακοντόρων ἀναλαβὼν ξυνέταττε τοὺσ ἀεὶ ἐκβαίνοντασ τῶν ἱππέων.

οἱ γὰρ ἱππεῖσ πρῶτοι ἐτετάχατο αὐτῷ ἐκβαίνειν· καὶ τούτουσ ἄγων προῄει ἐν τάξει. ἔλαθε δὲ οὐκ ἐσ βέβαιον χωρίον ἐκβὰσ ἀγνοίᾳ τῶν τόπων, ἀλλὰ ἐσ νῆσον γὰρ καὶ αὐτὴν μὲν μεγάλην, ᾗ δὴ καὶ μᾶλλον νῆσοσ οὖσα ἔλαθεν, οὐ πολλῷ δὲ ὕδατι πρὸσ τοῦ ποταμοῦ ἀποτεμνομένην ἀπὸ τῆσ ἄλλησ γῆσ. καὶ ἅμα ηὐξήκει τὸ ὕδωρ ὁ ὄμβροσ λάβροσ τε καὶ ἐπὶ πολὺ τῆσ νυκτὸσ κατασχών, ὥστε οὐκ ἐξεύρισκον αὐτῷ οἱ ἱππεῖσ τὸν πόρον, καὶ δέοσ ἦν αὖθισ ἄλλου δεῆσαι αὐτῷ ἐπὶ τῇ διαβάσει ἴσου τῷ πρώτῳ πόνου.

ὡσ δὲ ἐξευρέθη ποτὲ ὁ πόροσ, ἦγε κατ̓ αὐτὸν χαλεπῶσ· ἦν γὰρ τῶν μὲν πεζῶν ὑπὲρ τοὺσ μαστοὺσ τὸ ὕδωρ ἵναπερ τὸ βαθύτατον αὐτοῦ, τῶν δὲ ἵππων ὅσον τὰσ κεφαλὰσ ὑπερίσχειν τοῦ ποταμοῦ. ὡσ δὲ καὶ τοῦτο ἐπεπέρατο αὐτῷ τὸ ὕδωρ, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρασ παρήγαγε τό τε ἄγημα τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων ἱππαρχιῶν τοὺσ κρατίστουσ ἐπιλεξάμενοσ·

τοὺσ δὲ ἱπποτοξότασ τῆσ πάσησ ἵππου προέταξε· τῶν δὲ πεζῶν πρώτουσ μὲν τοὺσ ὑπασπιστὰσ τοὺσ βασιλικούσ, ὧν ἡγεῖτο Σέλευκοσ, ἐπέταξε τῇ ἵππῳ· ἐπὶ δὲ τούτοισ τὸ ἄγημα τὸ βασιλικόν· ἐχομένουσ δὲ τούτων τοὺσ ἄλλουσ ὑπασπιστάσ, ὡσ ἑκάστοισ αἱ ἡγεμονίαι ἐν τῷ τότε ξυνέβαινον· κατὰ δὲ τὰ ἄκρα τῆσ φάλαγγοσ οἱ τοξόται αὐτῷ καὶ οἱ Ἀγριᾶνεσ [καὶ] οἱ ἀκοντισταὶ ἑκατέρωθεν ἐπέστησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION