Arrian, Anabasis, book 5, chapter 11

(아리아노스, Anabasis, book 5, chapter 11)

Ἄκρα ἦν ἀνέχουσα τῆσ ὄχθησ τοῦ Ὑδάσπου, ἵνα ἐπέκαμπτεν ὁ ποταμὸσ λόγου ἀξίωσ, αὐτή τε δασεῖα ἴδῃ παντοίων δένδρων καὶ κατ̓ αὐτὴν νῆσοσ ἐν τῷ ποταμῷ ὑλώδησ τε καὶ ἀστιβὴσ ὑπ̓ ἐρημίασ. ταύτην καταμαθὼν τὴν νῆσον καταντικρὺ τῆσ ἄκρασ, ἀμφότερα ὑλώδη τὰ χωρία καὶ οἱᾶ κρύψαι τῆσ διαβάσεωσ τὴν ἐπιχείρησιν, ταύτῃ ἔγνω διαβιβάζειν τὸν στρατόν. ἀπέχει δὲ ἥ τε ἄκρα καὶ ἡ νῆσοσ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου ἐσ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίουσ.

παρὰ πᾶσαν δὴ τὴν ὄχθην φυλακαί τε αὐτῷ καθεστηκυῖαι ἦσαν, διαλείπουσαι ὅσον ξύμμετρον ἐσ τὸ ξυνορᾶν τε ἀλλήλουσ καὶ κατακούειν εὐπετῶσ ὁπόθεν τι παραγγέλλοιτο, καὶ πανταχόθεν βοαί τε νύκτωρ ἐπὶ πολλὰσ νύκτασ ἐγίγνοντο καὶ πυρὰ ἐκαίετο. Ἐπειδὴ δὲ ἔγνω ἐπιχειρεῖν τῷ πόρῳ, κατὰ μὲν τὸ στρατόπεδον φανερῶσ αὐτῷ τὰ τῆσ διαβάσεωσ παρεσκευάζετο.

καὶ Κρατερὸσ ὑπελέλειπτο ἐπὶ στρατοπέδου τήν τε αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ τοὺσ ἐξ Ἀραχωτῶν καὶ Παραπαμισαδῶν ἱππέασ καὶ τῆσ φάλαγγοσ τῶν Μακεδόνων τήν τε Ἀλκέτου καὶ τὴν Πολυπέρχοντοσ τάξιν καὶ τοὺσ νομάρχασ τῶν ἐπὶ τάδε Ἰνδῶν καὶ τοὺσ ἅμα τούτοισ τοὺσ πεντακισχιλίουσ. παρηγγέλλετο δὲ Κρατερῷ μὴ πρὶν διαβαίνειν τὸν πόρον πρὶν ἀπαλλαγῆναι Πῶρον ξὺν τῇ δυνάμει ὡσ ἐπὶ σφᾶσ ἢ φεύγοντα μαθεῖν, αὐτοὺσ δὲ νικῶντασ·

ἢν δὲ μέροσ μέν τι τῆσ στρατιᾶσ ἀναλαβὼν Πῶροσ ἐπ̓ ἐμὲ ἄγῃ, μέροσ δέ τι ὑπολειφθῇ αὐτῷ ἐπὶ στρατοπέδου καὶ ἐλέφαντεσ, σὺ δὲ δὴ καὶ ὣσ μένειν κατὰ χώραν· εἰ δὲ τοὺσ ἐλέφαντασ ξύμπαντασ ἅμα οἷ ἄγοι Πῶροσ ἐπ̓ ἐμέ, τῆσ δὲ ἄλλησ στρατιᾶσ ὑπολείποιτό τι ἐπὶ στρατοπέδου, σὺ δὲ διαβαίνειν σπουδῇ· οἱ γὰρ ἐλέφαντεσ μόνοι, ἔφη, ἄποροί εἰσι πρὸσ τοὺσ ἐκβαίνοντασ ἵππουσ, ἡ δὲ ἄλλη στρατιὰ εὔποροσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION