Ancient Greek-English Dictionary Language

τετρακόσιοι

; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: τετρακόσιοι τετρακόσιαι τετρακόσια

Etym.: te/ssares

Sense

  1. four hundred

Examples

  • καὶ ἔζησεν Ἀρφαξὰδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καϊνᾶν ἔτη τετρακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺσ καὶ θυγατέρασ καὶ ἀπέθανε.̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν Καὶ ἔζησε Καϊνᾶν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν Σαλά. καὶ ἔζησε Καϊνᾶν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τόν Σαλὰ ἔτη τριακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺσ καὶ θυγατέρασ καὶ ἀπέθανε. (Septuagint, Liber Genesis 11:13)
  • καὶ ἐρρέθη πρὸσ Ἅβραμ. γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺσ καὶ κακώσουσιν αὐτοὺσ καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺσ τετρακόσια ἔτη. (Septuagint, Liber Genesis 15:13)
  • καὶ ἤκουσεν Ἁβραὰμ τοῦ Ἐφρών, καὶ ἀποκατέστησεν Ἁβραὰμ τῷ Ἐφρὼν τὸ ἀργύριον, ὃ ἐλάλησεν εἰσ τὰ ὦτα τῶν υἱῶν Χέτ, τετρακόσια δίδραχμα ἀργυρίου δοκίμου ἐμπόροισ. (Septuagint, Liber Genesis 23:16)
  • καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸσ Ἰακὼβ λέγοντεσ. ἤλθομεν πρὸσ τὸν ἀδελφόν σου Ἡσαῦ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸσ ἔρχεται εἰσ συνάντησίν σοι καὶ τετρακόσιοι ἄνδρεσ μετ̓ αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 32:6)
  • ΑΝΑΒΛΕΨΑΣ δὲ Ἰακὼβ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ αὐτοῦ εἶδε καὶ ἰδοὺ Ἡσαῦ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐρχόμενοσ καὶ τετρακόσιοι ἄνδρεσ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ διεῖλεν Ἰακὼβ τὰ παιδία ἐπὶ Λείαν καὶ ἐπί Ραχὴλ καὶ τὰσ δύοσ παιδίσκασ. (Septuagint, Liber Genesis 33:1)
  • ἡ ἐπίσκεψισ αὐτῶν ἐκ τῆσ φυλῆσ Ἰσσάχαρ τέσσαρεσ καὶ πεντήκοντα χιλιάδεσ καὶ τετρακόσιοι. (Septuagint, Liber Numeri 1:27)
  • ἡ ἐπίσκεψισ αὐτῶν ἐκ τῆσ φυλῆσ Ζαβουλὼν ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα χιλιάδεσ καὶ τετρακόσιοι. (Septuagint, Liber Numeri 1:29)
  • ἡ ἐπίσκεψισ αὐτῶν ἐκ τῆσ φυλῆσ Βενιαμὶν πέντε καὶ τριάκοντα χιλιάδεσ καὶ τετρακόσιοι. (Septuagint, Liber Numeri 1:35)

Synonyms

  1. four hundred

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION