Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐπικυδής

Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἐπικυδής ἐπικυδές

Structure: ἐπικυδη (Stem) + ς (Ending)

Etym.: ku=dos

Sense

  1. glorious, brilliant, successful

Examples

  • καὶ τοῖσ πεπραγμένοισ ἀνιᾶται διὰ τὸ πάντῃ μεταπτωτὸν αὐτοῦ καὶ πλανώμενον τῆσ γνώμησ, καὶ κροτούμενοί τινεσ ἐν τοῖσ θεάτροισ εὐθὺσ στένουσιν, ὑπονοστούσησ τῆσ φιλοδοξίασ εἰσ τὴν φιλαργυρίαν οἱ δὲ καταθύοντεσ ἀνθρώπουσ ἐπὶ τυραννίσι καὶ συνωμοσίαισ ὡσ Ἀπολλόδωροσ, καὶ χρήματα φίλων ἀποστεροῦντεσ ὡσ Γλαῦκοσ ὁ Ἐπικύδουσ, οὐ μετενόουν οὐδ’ ἐμίσουν ἑαυτοὺσ οὐδ’ ἠνιῶντο τοῖσ γεγενημένοισ. (Plutarch, De sera numinis vindicta, section 11 18:1)
  • τὸν οὖν Θεμιστοκλέα δείσαντα, μὴ τὰ πράγματα διαφθαρείη παντάπασι τῆσ ἡγεμονίασ εἰσ ἐκεῖνον ἐμπεσούσησ, χρήμασι τὴν φιλοτιμίαν ἐξωνήσασθαι παρὰ τοῦ Ἐπικύδουσ. (Plutarch, , chapter 6 1:2)
  • Ὡγρευτήσ, Ἐπίκυδεσ, ἐν οὔρεσι πάντα λαγωὸν διφᾷ, καὶ πάσησ ἴχνια δορκαλίδοσ, στίβῃ καὶ νιφετῷ κεχρημένοσ. (Unknown, Greek Anthology, Volume IV, book 12, chapter 1021)
  • τὰ μὲν δὴ τῶν Ἑλλήνων μετὰ τὸν πόλεμον εἰστοῦτο ἦλθε δυστυχίασ καὶ ταπεινότητοσ, τὰ δὲ τῶν Τρώων πολὺ κρείττονα καὶ ἐπικυδέστερα ἐγένετο. (Dio, Chrysostom, Orationes, 172:1)
  • καὶ Συρακόσιοι μὲν ἐπεκήρυσσον, εἴ τισ Ἱπποκράτουσ ἢ Ἐπικύδουσ κομίσειε τὴν κεφαλήν, ἰσόσταθμον αὐτῷ χρυσίον ἀντιδώσειν, Λεοντῖνοι δὲ αὑτῶν Ἱπποκράτη στρατηγὸν ᾑροῦντο. (Appian, The Foreign Wars, chapter 3:13)
  • Ὅτι Ἱπποκράτησ καὶ Ἐπικύδησ, ἀδελφὼ μὲν ἀλλήλων, στρατηγὼ δὲ Συρακοσίων, Ῥωμαίοισ ἐκ πολλοῦ δυσχεραίνοντεσ, ἐπεὶ τὰσ Συρακούσασ οὐκ ἴσχυον ἐκπολεμῶσαι, κατέφυγον ἐσ Λεοντίνουσ διαφερομένουσ τοῖσ Συρακοσίοισ, καὶ κατηγόρουν τῆσ πατρίδοσ ὅτι τὰσ σπονδὰσ Ιἕρωνοσ ἐφ’ ὅλῃ Σικελίᾳ πεποιημένου μόνοι Συρακόσιοι σφίσιν αὐτοῖσ ἀνακαινίσειαν. (Appian, The Foreign Wars, chapter 3:11)
  • Ἐπικύδησ. (Appian, The Foreign Wars, chapter 3:18)
  • Ὅτε δὴ τὰσ Συρακούσασ Ἐπικύδησ τε καὶ Ἱπποκράτησ κατέλαβον, ἑαυτούσ τε καὶ τοὺσ ἄλλουσ τῶν πολιτῶν τῆσ Ῥωμαίων φιλίασ ἀλλοτριώσαντεσ, οἱ Ῥωμαῖοι προσπεπτωκυίασ αὐτοῖσ ἤδη καὶ τῆσ Ιἑρωνύμου τοῦ Συρακοσίων τυράννου καταστροφῆσ Ἄππιον Κλαύδιον ἀντιστράτηγον καταστήσαντεσ αὐτῷ μὲν τὴν πεζὴν συνέστησαν δύναμιν, τὸν δὲ νηί̈την αὐτοῖσ στόλον ἐπετρόπευσε Μάρκοσ Κλαύδιοσ. (Polybius, Histories, book 8, chapter 3 1:1)

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION