Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 11

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 11)

λέοντεσ δὲ καὶ παρδάλεισ, λύγκεσ, πάνθηρεσ, ἄρκτοι καὶ τἆλλα ὅσα ἐστὶ τοιαῦτα θηρία ἁλίσκεται ἐν ξέναισ χώραισ περὶ τὸ Πάγγαιον ὄροσ καὶ τὸν Κίττον τὸν ὑπὲρ τῆσ Μακεδονίασ, τὰ δ’ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ τῷ Μυσίῳ καὶ ἐν Πίνδῳ, τὰ δ’ ἐν τῇ Νύσῃ τῇ ὑπὲρ τῆσ Συρίασ, καὶ πρὸσ τοῖσ ἄλλοισ ὄρεσιν ὅσα οἱᾶ́ τ’ ἐστὶ τρέφειν τοιαῦτα. ἁλίσκεται δὲ τὰ μὲν ἐν τοῖσ ὄρεσι φαρμάκῳ διὰ δυσχωρίαν ἀκονιτικῷ·

παραβάλλουσι δὲ τοῦτο οἱ θηρώμενοι, συμμιγνύντεσ εἰσ τὸ αὐτὸ ὅτῳ ἂν ἕκαστον χαίρῃ περὶ τὰ ὕδατα καὶ πρὸσ ὅ τι ἂν ἄλλο προσίῃ. τὰ δὲ αὐτῶν καταβαίνοντα εἰσ τὸ πεδίον τῆσ νυκτὸσ ἀποκλεισθέντα μετὰ ἵππων καὶ ὅπλων ἁλίσκεται, εἰσ κίνδυνον καθιστάντα τοὺσ αἱροῦντασ.

ἔστι δὲ οἷσ αὐτῶν καὶ ὀρύγματα ποιοῦσι περιφερῆ μεγάλα βαθέα, ἐν μέσῳ λείποντεσ κίονα τῆσ γῆσ.

ἐπὶ δὲ τοῦτον εἰσ νύκτα ἐπέθεσαν δήσαντεσ αἶγα, καὶ ἔφραξαν κύκλῳ τὸ ὄρυγμα ὕλῃ ὥστε μὴ προορᾶν, εἴσοδον οὐ λείποντεσ. τὰ δὲ ἀκούοντα τῆσ φωνῆσ ἐν τῇ νυκτὶ κύκλῳ τὸν φραγμὸν περιθέουσι, καὶ ἐπειδὰν μὴ εὑρίσκῃ δίοδον, ὑπερπηδᾷ καὶ ἁλίσκεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION