Sophocles, episode 2:

(소포클레스, episode 2:)

καὶ δὴ λέγω σοι. πατέρα φὴσ κτεῖναι. τίσ ἂν τούτου λόγοσ γένοιτ’ ἂν αἰσχίων ἔτι, εἴτ’ οὖν δικαίωσ εἴτε μή; λέξω δέ σοι ὡσ οὐ δίκῃ γ’ ἔκτεινασ, ἀλλά σ’ ἔσπασεν πειθὼ κακοῦ πρὸσ ἀνδρόσ, ᾧ τανῦν ξύνει. ἐροῦ δὲ τὴν κυναγὸν Ἄρτεμιν, τίνοσ ποινὰσ τὰ πολλὰ πνεύματ’ ἔσχ’ ἐν Αὐλίδι· ἢ ’γὼ φράσω· κείνησ γὰρ οὐ θέμισ μαθεῖν. πατήρ ποθ’ οὑμόσ, ὡσ ἐγὼ κλύω, θεᾶσ παίζων κατ’ ἄλσοσ ἐξεκίνησεν ποδοῖν στικτὸν κεράστην ἔλαφον, οὗ κατὰ σφαγὰσ ἐκκομπάσασ ἔποσ τι τυγχάνει βαλών. κἀκ τοῦδε μηνίσασα Λητῴα κόρη κατεῖχ’ Ἀχαιούσ, ὡσ πατὴρ ἀντίσταθμον τοῦ θηρὸσ ἐκθύσειε τὴν αὑτοῦ κόρην. ὧδ’ ἦν τὰ κείνησ θύματ’· οὐ γὰρ ἦν λύσισ ἄλλη στρατῷ πρὸσ οἶκον οὐδ’ εἰσ Ἴλιον. ἀνθ’ ὧν, βιασθεὶσ πολλὰ κἀντιβάσ, μόλισ ἔθυσεν αὐτήν, οὐχὶ Μενέλεω χάριν. εἰ δ’ οὖν, ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ σόν, κεῖνον θέλων ἐπωφελῆσαι ταῦτ’ ἔδρα, τούτου θανεῖν χρῆν αὐτὸν οὕνεκ’ ἐκ σέθεν; ποίῳ νόμῳ; ὁρ́α τιθεῖσα τόνδε τὸν νόμον βροτοῖσ μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ μετάγνοιαν τιθῇσ. εἰ γὰρ κτενοῦμεν ἄλλον ἀντ’ ἄλλου, σύ τοι πρώτη θάνοισ ἄν, εἰ δίκησ γε τυγχάνοισ. ἀλλ’ εἰσόρα μὴ σκῆψιν οὐκ οὖσαν τίθησ. εἰ γὰρ θέλεισ, δίδαξον ἀνθ’ ὅτου τανῦν αἴσχιστα πάντων ἔργα δρῶσα τυγχάνεισ, ἥτισ ξυνεύδεισ τῷ παλαμναίῳ, μεθ’ οὗ πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσθεν ἐξαπώλεσασ, καὶ παιδοποιεῖσ, τοὺσ δὲ πρόσθεν εὐσεβεῖσ κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντασ ἐκβαλοῦσ’ ἔχεισ. πῶσ ταῦτ’ ἐπαινέσαιμ’ ἄν; ἢ καὶ ταῦτ’ ἐρεῖσ ὡσ τῆσ θυγατρὸσ ἀντίποινα λαμβάνεισ; αἰσχρῶσ δ’, ἐάν περ καὶ λέγῃσ· οὐ γὰρ καλὸν ἐχθροῖσ γαμεῖσθαι τῆσ θυγατρὸσ οὕνεκα. ἀλλ’ οὐ γὰρ οὐδὲ νουθετεῖν ἔξεστί σε, ἣ πᾶσαν ἱήσ γλῶσσαν ὡσ τὴν μητέρα κακοστομοῦμεν. καί σ’ ἔγωγε δεσπότιν ἢ μητέρ’ οὐκ ἔλασσον εἰσ ἡμᾶσ νέμω, ἣ ζῶ βίον μοχθηρόν, ἔκ τε σοῦ κακοῖσ πολλοῖσ ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ τε συννόμου· ὃ δ’ ἄλλοσ ἔξω, χεῖρα σὴν μόλισ φυγών, τλήμων Ὀρέστησ δυστυχῆ τρίβει βίον· ὃν πολλὰ δή με σοὶ τρέφειν μιάστορα ἐπῃτιάσω· καὶ τόδ’, εἴπερ ἔσθενον, ἔδρων ἄν, εὖ τοῦτ’ ἴσθι· τοῦδέ γ’ οὕνεκα κήρυσσέ μ’ εἰσ ἅπαντασ, εἴτε χρῇσ κακὴν εἴτε στόμαργον εἴτ’ ἀναιδείασ πλέαν. εἰ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρισ, σχεδόν τι τὴν σὴν οὐ καταισχύνω φύσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION