Plutarch, chapter 36

(플루타르코스, chapter 36)

μετὰ δὲ τὰ Μηδικὰ Φαίδωνοσ ἄρχοντοσ μαντευομένοισ τοῖσ Ἀθηναίοισ ἀνεῖλεν ἡ Πυθία τὰ Θησέωσ ἀναλαβεῖν ὀστᾶ καὶ θεμένουσ ἐντίμωσ παρ’ αὑτοῖσ φυλάττειν. ἦν δὲ καὶ λαβεῖν ἀπορία καὶ γνῶναι τὸν τάφον ἀμιξίᾳ καὶ χαλεπότητι τῶν ἐνοικούντων Δολόπων. οὐ μὴν ἀλλὰ Κίμων ἑλὼν τὴν νῆσον, ὡσ ἐν τοῖσ περὶ ἐκείνου γέγραπται, καὶ φιλοτιμούμενοσ ἐξανευρεῖν, ἀετοῦ τινα τόπον βουνοειδῆ κόπτοντοσ, ὥσ φασι, τῷ στόματι καὶ διαστέλλοντοσ τοῖσ ὄνυξι θείᾳ τινὶ τύχῃ συμφρονήσασ ἀνέσκαψεν. εὑρέθη δὲ θήκη τε μεγάλου σώματοσ αἰχμή τε παρακειμένη χαλκῆ καὶ ξίφοσ.

κομισθέντων δὲ τούτων ὑπὸ Κίμωνοσ ἐπὶ τῆσ τριήρουσ, ἡσθέντεσ οἱ Ἀθηναῖοι πομπαῖσ τε λαμπραῖσ ἐδέξαντο καὶ θυσίαισ ὥσπερ αὐτὸν ἐπανερχόμενον εἰσ τὸ ἄστυ. καὶ κεῖται μὲν ἐν μέσῃ τῇ πόλει παρὰ τὸ νῦν γυμνάσιον, ἔστι δὲ φύξιμον οἰκέταισ καὶ πᾶσι τοῖσ ταπεινοτέροισ καὶ δεδιόσι κρείττονασ, ὡσ καὶ τοῦ Θησέωσ προστατικοῦ τινοσ καὶ βοηθητικοῦ γενομένου καὶ προσδεχομένου φιλανθρώπωσ τὰσ τῶν ταπεινοτέρων δεήσεισ. θυσίαν δὲ ποιοῦσιν αὐτῷ τὴν μεγίστην ὀγδόῃ Πυανεψιῶνοσ, ἐν ᾗ μετὰ τῶν ἠϊθέων ἐκ Κρήτησ ἐπανῆλθεν.

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ταῖσ ἄλλαισ ὀγδόαισ τιμῶσιν αὐτόν, ἢ διὰ τὸ πρῶτον ἐκ Τροιζῆνοσ ἀφικέσθαι τῇ ὀγδόῃ τοῦ Ἑκατομβαιῶνοσ, ὡσ ἱστόρηκε Διόδωροσ ὁ περιηγητήσ, ἢ νομίζοντεσ ἑτέρου μᾶλλον ἐκείνῳ προσήκειν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἐκ Ποσειδῶνοσ γεγονέναι λεγομένῳ. καὶ γὰρ Ποσειδῶνα ταῖσ ὀγδόαισ τιμῶσιν.

ἡ γὰρ ὀγδοὰσ κύβοσ ἀπ’ ἀρτίου πρῶτοσ οὖσα καὶ τοῦ πρώτου τετραγώνου διπλασία, τὸ μόνιμον καὶ δυσκίνητον οἰκεῖον ἔχει τῆσ τοῦ θεοῦ δυνάμεωσ, ὃν ἀσφάλειον καὶ γαιήοχον προσονομάζομεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION