Plutarch, chapter 30

(플루타르코스, chapter 30)

τὴν δὲ πρὸσ Πειρίθουν φιλίαν τοῦτον τὸν τρόπον αὐτῷ γενέσθαι λέγουσι. δόξαν εἶχεν ἐπὶ ῥώμῃ καὶ ἀνδρείᾳ μεγίστην· βουλόμενοσ οὖν ὁ Πειρίθουσ ἐξελέγξαι καὶ λαβεῖν διάπειραν, ἠλάσατο βοῦσ ἐκ Μαραθῶνοσ αὐτοῦ, καὶ πυθόμενοσ διώκειν μετὰ τῶν ὅπλων ἐκεῖνον οὐκ ἔφυγεν, ἀλλ’ ἀναστρέψασ ἀπήντησεν. ὡσ δὲ εἶδεν ἅτεροσ τὸν ἕτερον καὶ τὸ κάλλοσ ἐθαύμασε καὶ τὴν τόλμαν ἠγάσθη, μάχησ μὲν ἔσχοντο, Πειρίθουσ δὲ πρότεροσ τὴν δεξιὰν προτείνασ ἐκέλευσεν αὐτὸν γενέσθαι δικαστὴν τὸν Θησέα τῆσ βοηλασίασ·

ἑκὼν γὰρ ὑφέξειν ἣν ἂν ὁρίσῃ δίκην ἐκεῖνοσ· Θησεὺσ δὲ καὶ τὴν δίκην ἀφῆκεν αὐτῷ καὶ προὐκαλεῖτο φίλον εἶναι καὶ σύμμαχον· ἐποιήσαντο δὲ τὴν φιλίαν ἔνορκον. ἐκ δὲ τούτου γαμῶν ὁ Πειρίθουσ Δηϊδάμειαν, ἐδεήθη τοῦ Θησέωσ ἐλθεῖν καὶ τὴν χώραν ἱστορῆσαι καὶ συγγενέσθαι τοῖσ Λαπίθαισ.

ἐτύγχανε δὲ καὶ τοὺσ Κενταύρουσ κεκληκὼσ ἐπὶ τὸ δεῖπνον. ὡσ δὲ ἠσέλγαινον ὕβρει καὶ μεθύοντεσ οὐκ ἀπείχοντο τῶν γυναικῶν, ἐτράποντο πρὸσ ἄμυναν οἱ Λαπίθαι· καὶ τοὺσ μὲν ἔκτειναν αὐτῶν, τοὺσ δὲ πολέμῳ κρατήσαντεσ ὕστερον ἐξέβαλον ἐκ τῆσ χώρασ, τοῦ Θησέωσ αὐτοῖσ συμμαχομένου καὶ συμπολεμοῦντοσ. Ἡρόδωροσ δὲ ταῦτα πραχθῆναί φησιν οὐχ οὕτωσ, ἀλλὰ τοῦ πολέμου συνεστῶτοσ ἤδη τὸν Θησέα βοηθοῦντα τοῖσ Λαπίθαισ παραγενέσθαι, καὶ τότε πρῶτον ὄψει γνωρίσαι τὸν Ἡρακλέα, ποιησάμενον ἔργον ἐντυχεῖν αὐτῷ περὶ Τραχῖνα πεπαυμένῳ πλάνησ ἤδη καὶ ἄθλων·

γενέσθαι δὲ μετὰ τιμῆσ καὶ φιλοφροσύνησ καὶ πολλῶν ἐπαίνων ἀμφοτέροισ τὴν ἔντευξιν. οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἄν τισ πρόσχοι τοῖσ πολλάκισ ἐντυχεῖν αὐτοὺσ ἀλλήλοισ ἱστοροῦσι·

καὶ τὴν μύησιν Ἡρακλεῖ γενέσθαι Θησέωσ σπουδάσαντοσ καὶ τὸν πρὸ τῆσ μυήσεωσ καθαρμὸν ὡσ δεομένῳ διά τινασ πράξεισ ἀβουλήτουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION