Plutarch, chapter 29

(플루타르코스, chapter 29)

εἰσὶ μέντοι λόγοι περὶ γάμων Θησέωσ καὶ ἕτεροι, τὴν σκηνὴν διαπεφευγότεσ, οὔτε ἀρχὰσ εὐγνώμονασ οὔτε εὐτυχεῖσ τελευτὰσ ἔχοντεσ. καὶ γὰρ Ἀναξώ τινα Τροιζηνίαν ἁρπάσαι λέγεται, καὶ Σίνιν ἀποκτείνασ καὶ Κερκύονα συγγενέσθαι βία ταῖσ θυγατράσιν αὐτῶν· γῆμαι δὲ καὶ Περίβοιαν τὴν Αἰάντοσ μητέρα καὶ Φερέβοιαν αὖθισ καὶ Ιὄπην τὴν Ἰφικλέουσ· καὶ διὰ τὸν Αἴγλησ ἔρωτα τῆσ Πανοπέωσ, ὥσπερ εἴρηται, τὴν Ἀριάδνησ ἀπόλειψιν αἰτιῶνται μὴ καλὴν γενέσθαι μηδὲ πρέπουσαν·

ἐπὶ πᾶσι δὲ τὴν Ἑλένησ ἁρπαγὴν πολέμου μὲν ἐμπλῆσαι τὴν Ἀττικήν, αὐτῷ δὲ εἰσ φυγὴν καὶ ὄλεθρον τελευτῆσαι· περὶ ὧν ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. πολλῶν δὲ τότε τοῖσ ἀρίστοισ ἄθλων γενομένων Ἡρόδωροσ μὲν οὐδενὸσ οἰέται τὸν Θησέα μετασχεῖν, ἀλλὰ μόνοισ Λαπίθαισ τῆσ κενταυρομαχίασ·

ἕτεροι δὲ καὶ μετὰ Ιἄσονοσ ἐν Κόλχοισ γενέσθαι καὶ Μελεάγρῳ συνεξελεῖν τὸν κάπρον· "οὐκ ἄνευ Θησέωσ· λόγον ἐπ’ ἐκείνου κρατῆσαι. συνέπραξε δὲ καὶ Ἀδράστῳ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ πεσόντων, οὐχ ὡσ Εὐριπίδησ ἐποίησεν ἐν τραγῳδίᾳ, μάχῃ τῶν Θηβαίων κρατήσασ, ἀλλὰ πείσασ καὶ σπεισάμενοσ·

οὕτω γὰρ οἱ πλεῖστοι λέγουσι· Φιλόχοροσ δὲ καὶ σπονδὰσ περὶ νεκρῶν ἀναιρέσεωσ γενέσθαι πρώτασ ἐκείνασ. ὅτι δὲ Ἡρακλῆσ πρῶτοσ ἀπέδωκε νεκροὺσ τοῖσ πολεμίοισ, ἐν τοῖσ περὶ Ἡρακλέουσ γέγραπται.

ταφαὶ δὲ τῶν μὲν πολλῶν ἐν Ἐλευθεραῖσ δείκνυνται, τῶν δὲ ἡγεμόνων περὶ Ἐλευσῖνα, καὶ τοῦτο Θησέωσ Ἀδράστῳ χαρισαμένου. καταμαρτυροῦσι δὲ τῶν Εὐριπίδου Ἱκετίδων οἱ Αἰσχύλου Ἐλευσίνιοι, ἐν οἷσ καὶ ταῦτα λέγων ὁ Θησεὺσ πεποίηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION