Plutarch, chapter 25

(플루타르코스, chapter 25)

κήρυγμα Θησέωσ γενέσθαι φασὶ πανδημίαν τινὰ καθιστάντοσ. οὐ μὴν ἄτακτον οὐδὲ μεμιγμένην περιεῖδεν ὑπὸ πλήθουσ ἐπιχυθέντοσ ἀκρίτου γενομένην τὴν δημοκρατίαν, ἀλλὰ πρῶτοσ ἀποκρίνασ χωρὶσ εὐπατρίδασ καὶ γεωμόρουσ καὶ δημιουργούσ, εὐπατρίδαισ δὲ γινώσκειν τὰ θεῖα καὶ παρέχειν ἄρχοντασ ἀποδοὺσ καὶ νόμων διδασκάλουσ εἶναι καὶ ὁσίων καὶ ἱερῶν ἐξηγητάσ, τοῖσ ἄλλοισ πολίταισ ὥσπερ εἰσ ἴσον κατέστησε, δόξῃ μὲν εὐπατριδῶν, χρείᾳ δὲ γεωμόρων, πλήθει δὲ δημιουργῶν ὑπερέχειν δοκούντων. ὅτι δὲ πρῶτοσ ἀπέκλινε πρὸσ τὸν ὄχλον, ὡσ Ἀριστοτέλησ φησί, καὶ ἀφῆκε τὸ μοναρχεῖν, ἐοίκε μαρτυρεῖν καὶ Ὅμηροσ ἐν νεῶν καταλόγῳ μόνουσ Ἀθηναίουσ δῆμον προσαγορεύσασ.

ἔκοψε δὲ καὶ νόμισμα, βοῦν ἐγχαράξασ, ἢ διὰ τὸν Μαραθώνιον ταῦρον, ἢ διὰ τὸν Μίνω στρατηγόν, ἢ πρὸσ γεωργίαν τοὺσ πολίτασ παρακαλῶν.

ἀπ’ ἐκείνου δέ φασι τὸ ἑκατόμβοιον καὶ τὸ δεκάβοιον ὀνομασθῆναι. προσκτησάμενοσ δὲ τῇ Ἀττικῇ τὴν Μεγαρικὴν βεβαίωσ, τὴν θρυλουμένην ἐν Ἰσθμῷ στήλην ἔστησεν, ἐπιγράψασ τὸ διορίζον ἐπίγραμμα τὴν χώραν δυσὶ τριμέτροισ, ὧν ἔφραζε τὸ μὲν πρὸσ ἑώ τάδ’ οὐχὶ Πελοπόννησοσ, ἀλλ’ Ιὠνία· τὸ δὲ πρὸσ ἑσπέραν τάδ’ ἐστὶ Πελοπόννησοσ, οὐκ Ιὠνία. καὶ τὸν ἀγῶνα πρῶτοσ ἔθηκε κατὰ ζῆλον Ἡρακλέουσ, ὡσ δι’ ἐκεῖνον Ὀλύμπια τῷ Δί̈, καὶ δι’ αὐτὸν Ἴσθμια τῷ Ποσειδῶνι φιλοτιμηθεὶσ ἄγειν τοὺσ Ἕλληνασ.

ὁ γὰρ ἐπὶ Μελικέρτῃ τεθεὶσ αὐτόθι νυκτὸσ ἐδρᾶτο, τελετῆσ ἔχων μᾶλλον ἢ θέασ καὶ πανηγυρισμοῦ τάξιν. ἔνιοι δέ φασιν ἐπὶ Σκείρωνι τὰ Ἴσθμια τεθῆναι, τοῦ Θησέωσ ἀφοσιουμένου τὸν φόνον διὰ τὴν συγγένειαν· Σκείρωνα γὰρ υἱὸν εἶναι Κανήθου καὶ Ἡνιόχησ τῆσ Πιτθέωσ. οἱ δὲ Σίνιν, οὐ Σκείρωνα, καὶ τὸν ἀγῶνα τεθῆναι διὰ τοῦτον ὑπὸ Θησέωσ, οὐ δι’ ἐκεῖνον. ἔταξεν οὖν καὶ διωρίσατο πρὸσ τοὺσ Κορινθίουσ Ἀθηναίων τοῖσ ἀφικνουμένοισ ἐπὶ τὰ Ἴσθμια παρέχειν προεδρίαν ὅσον ἂν τόπον ἐπίσχῃ καταπετασθὲν τὸ τῆσ θεωρίδοσ νεὼσ ἱστίον, ὡσ Ἑλλάνικοσ καὶ Ἄνδρων ὁ Ἁλικαρνασεὺσ ἱστορήκασιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION