Plutarch, chapter 20

(플루타르코스, chapter 20)

πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτων ἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆσ Ἀριάδνησ, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντεσ. οἱ μὲν γὰρ ἀπάγξασθαί φασιν αὐτὴν ἀπολειφθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέωσ, οἱ δὲ εἰσ Νάξον ὑπὸ ναυτῶν κομισθεῖσαν Οἰνάρῳ τῷ ἱερεῖ τοῦ Διονύσου συνοικεῖν, ἀπολειφθῆναι δὲ τοῦ Θησέωσ ἐρῶντοσ ἑτέρασ· δεινὸσ γάρ μὲν ἔτειρεν ἔρωσ Πανοπηί̈δοσ Αἴγλησ. τοῦτο γὰρ τὸ ἔποσ ἐκ τῶν Ἡσιόδου Πεισίστρατον ἐξελεῖν φησιν Ἡρέασ ὁ Μεγαρεύσ, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐμβαλεῖν εἰσ τὴν Ὁμήρου νέκυιαν τὸ Θησέα Πειρίθοόν τε θεῶν ἀριδείκετα τέκνα, χαριζόμενον Ἀθηναίοισ·

ἔνιοι δὲ καὶ τεκεῖν ἐκ Θησέωσ Ἀριάδνην Οἰνοπίωνα καὶ Στάφυλον· ὧν καὶ ὁ Χῖοσ Ιὤν ἐστὶ περὶ τῆσ ἑαυτοῦ πατρίδοσ λέγων· τήν ποτε Θησείδησ ἔκτισεν Οἰνοπίων. ἃ δ’ ἐστὶν εὐφημότατα τῶν μυθολογουμένων, πάντεσ ὡσ ἔποσ εἰπεῖν διὰ στόματοσ ἔχουσιν. ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ Ἀμαθούσιοσ. τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνοσ εἰσ Κύπρον ἐξενεχθέντα καὶ τὴν Ἀριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλωσ δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῷ πλοίῳ βοηθοῦντα πάλιν εἰσ τὸ πέλαγοσ ἀπὸ τῆσ γῆσ φέρεσθαι.

τὰσ οὖν ἐγχωρίουσ γυναῖκασ τὴν Ἀριάδνην ἀναλαβεῖν καὶ περιέπειν ἀθυμοῦσαν ἐπὶ τῇ μονώσει, καὶ γράμματα πλαστὰ προσφέρειν, ὡσ τοῦ Θησέωσ γράφοντοσ αὐτῇ, καὶ περὶ τὴν ὠδῖνα συμπονεῖν καὶ βοηθεῖν· ἀποθανοῦσαν δὲ θάψαι μὴ τεκοῦσαν. ἐπελθόντα δὲ τὸν Θησέα καὶ περίλυπον γενόμενον τοῖσ μὲν ἐγχωρίοισ ἀπολιπεῖν χρήματα, συντάξαντα θύειν τῇ Ἀριάδνῃ, δύο δὲ μικροὺσ ἀνδριαντίσκουσ ἱδρύσασθαι, τὸν μὲν ἀργυροῦν, τὸν δὲ χαλκοῦν.

ἐν δὲ τῇ θυσίᾳ τοῦ Γορπιαίου μηνὸσ ἱσταμένου δευτέρᾳ κατακλινόμενόν τινα τῶν νεανίσκων φθέγγεσθαι καὶ ποιεῖν ἅπερ ὠδίνουσαι γυναῖκεσ· καλεῖν δὲ τὸ ἄλσοσ Ἀμαθουσίουσ, ἐν ᾧ τὸν τάφον δεικνύουσιν, Ἀριάδνησ Ἀφροδίτησ. καὶ Ναξίων δέ τινεσ ἰδίωσ ἱστοροῦσι δύο Μίνωασ γενέσθαι καὶ δύο Ἀριάδνασ, ὧν τὴν μὲν Διονύσῳ γαμηθῆναί φασιν ἐν Νάξῳ καὶ τοὺσ περὶ Στάφυλον τεκεῖν, τὴν δὲ νεωτέραν ἁρπασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Θησέωσ καὶ ἀπολειφθεῖσαν εἰσ Νάξον ἐλθεῖν, καὶ τροφὸν μετ’ αὐτῆσ ὄνομα Κορκύνην, ἧσ δείκνυσθαι τάφον.

ἀποθανεῖν δὲ καὶ τὴν Ἀριάδνην αὐτόθι καὶ τιμὰσ ἔχειν οὐχ ὁμοίασ τῇ προτέρᾳ. τῇ μὲν γὰρ ἡδομένουσ καὶ παίζοντασ ἑορτάζειν, τὰσ δὲ ταύτῃ δρωμένασ θυσίασ εἶναι πένθει τινὶ καὶ στυγνότητι μεμιγμένασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION