Plutarch, chapter 12

(플루타르코스, chapter 12)

προϊόντι δὲ αὐτῷ καὶ γενομένῳ κατὰ τὸν Κηφισόν, ἄνδρεσ ἐκ τοῦ Φυταλιδῶν γένουσ ἀπαντήσαντεσ ἠσπάσαντο πρῶτοι, καὶ δεομένου καθαρθῆναι, τοῖσ νενομισμένοισ ἁγνίσαντεσ καὶ μειλίχια θύσαντεσ εἱστίασαν οἴκοι, μηδενὸσ πρότερον αὐτῷ φιλανθρώπου καθ’ ὁδὸν ἐντυχόντοσ. ἡμέρᾳ μὲν οὖν ὀγδόῃ λέγεται Κρονίου μηνόσ, ὃν νῦν Ἑκατομβαιῶνα καλοῦσι, κατελθεῖν. κατελθὼν δὲ εἰσ τὴν πόλιν εὑρ͂ε τά τε κοινὰ ταραχῆσ μεστὰ καὶ διχοφροσύνησ, καὶ τὰ περὶ τὸν Αἰγέα καὶ τὸν οἶκον ἰδίᾳ νοσοῦντα. Μήδεια γὰρ ἐκ Κορίνθου φυγοῦσα, φαρμάκοισ ὑποσχομένη τῆσ ἀτεκνίασ ἀπαλλάξειν Αἰγέα, συνῆν αὐτῷ.

προαισθομένη δὲ περὶ τοῦ Θησέωσ αὕτη, τοῦ δὲ Αἰγέωσ ἀγνοοῦντοσ, ὄντοσ δὲ πρεσβυτέρου καὶ φοβουμένου πάντα διὰ τὴν στάσιν, ἔπεισεν αὐτὸν ὡσ ξένον ἑστιῶντα φαρμάκοισ ἀνελεῖν. ἐλθὼν οὖν ὁ Θησεὺσ ἐπὶ τὸ ἄριστον οὐκ ἐδοκίμαζε φράζειν αὑτόν, ὅστισ εἰή, πρότεροσ, ἐκείνῳ δὲ βουλόμενοσ ἀρχὴν ἀνευρέσεωσ παρασχεῖν, κρεῶν παρακειμένων σπασάμενοσ τὴν μάχαιραν, ὡσ ταύτῃ τέμνων, ἐδείκνυεν ἐκείνῳ. ταχὺ δὲ καταμαθὼν ὁ Αἰγεύσ, τὴν μὲν κύλικα τοῦ φαρμάκου κατέβαλε, τὸν δὲ υἱὸν ἀνακρίνασ ἠσπάζετο, καὶ συναγαγὼν τοὺσ πολίτασ ἐγνώριζεν, ἡδέωσ δεχομένουσ διὰ τὴν ἀνδραγαθίαν.

λέγεται δὲ τῆσ κύλικοσ πεσούσησ ἐκχυθῆναι τὸ φάρμακον ὅπου νῦν ἐν Δελφινίῳ τὸ περίφρακτόν ἐστιν, ἐνταῦθα γὰρ ὁ Αἰγεὺσ ᾤκει, καὶ τὸν Ἑρμῆν τὸν πρὸσ ἑώ τοῦ ἱεροῦ καλοῦσιν ἐπ’ Αἰγέωσ πύλαισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION