Plutarch, chapter 9

(플루타르코스, chapter 9)

ἡ δὲ Κρομμυωνία σῦσ, ἣν Φαιὰν προσωνόμαζον, οὐ φαῦλον ἦν θηρίον, ἀλλὰ μάχιμον καὶ χαλεπὸν κρατηθῆναι. ταύτην ὁδοῦ πάρεργον, ὡσ μὴ δοκοίη πάντα πρὸσ ἀνάγκην πονεῖν, ὑποστὰσ ἀνεῖλε, καὶ ἅμα τῶν μὲν ἀνθρώπων τοῖσ πονηροῖσ ἀμυνόμενον οἰόμενοσ δεῖν τὸν ἀγαθὸν προσφέρεσθαι, τῶν δὲ θηρίων καὶ προεπιχειροῦντα τοῖσ γενναίοισ μάχεσθαι καὶ διακινδυνεύειν. ἔνιοι δέ φασι τὴν Φαιὰν λῃστρίδα γενέσθαι γυναῖκα φονικὴν καὶ ἀκόλαστον, αὐτόθι κατοικοῦσαν ἐν Κρομμυῶνι, σῦν δὲ ἐπονομασθεῖσαν διὰ τὸ ἦθοσ καὶ τὸν βίον εἶτα ὑπὸ Θησέωσ ἀποθανεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION