Plutarch, chapter 7

(플루타르코스, chapter 7)

ἐτύγχανον δὲ καὶ γένουσ κοινωνοῦντεσ ἐξ ἀνεψιῶν ὄντεσ. Αἴθρα μὲν γὰρ ἦν Πιτθέωσ θυγάτηρ, Ἀλκμήνη δὲ Λυσιδίκησ, Λυσιδίκη δὲ καὶ Πιτθεὺσ ἀδελφοὶ γεγονότεσ ἐξ Ἱπποδαμείασ καὶ Πέλοποσ. δεινὸν οὖν ἐποιεῖτο καὶ οὐκ ἀνεκτὸν ἐκεῖνον μὲν ἐπὶ τοὺσ πανταχοῦ πονηροὺσ βαδίζοντα καθαίρειν γῆν καὶ θάλατταν, αὐτὸν δὲ τοὺσ ἐμποδὼν ἄθλουσ ἀποδιδράσκειν, τὸν μὲν λόγῳ καὶ δόξῃ πατέρα καταισχύνων διὰ θαλάττησ φυγῇ κομιζόμενοσ, τῷ δὲ ὄντι προσφέρων γνωρίσματα πέδιλα καὶ ξίφοσ ἀναίμακτον, οὐκ ἔργοισ εὐθὺσ ἀγαθοῖσ καὶ πράξεσι παρέχων ἐμφανῆ χαρακτῆρα τῆσ εὐγενείασ. τοιούτῳ φρονήματι καὶ τοιούτοισ λογισμοῖσ ἐξώρμησεν, ὡσ ἀδικήσων μὲν οὐδένα, τοὺσ δὲ ὑπάρχοντασ βίασ ἀμυνούμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION