Plutarch, Quaestiones Convivales, book 6, chapter 0

(플루타르코스, Quaestiones Convivales, book 6, chapter 0)

αἷσ ὕπνοι τε καθαροὶ καὶ βραχυόνειροι φαντασίαι, τοῦ σώματοσ εὐδίαν καὶ γαλήνην ἔχοντοσ, ἕπονται· μεθ’ ἡμέραν ὁ Τιμόθεοσ αἰσθόμενοσ τῆσ διαφορᾶσ ἔφη τοὺσ παρὰ Πλάτωνι δειπνήσαντασ καὶ τῇ ὑστεραίᾳ καλῶσ γίγνεσθαι.

μέγα γὰρ ὡσ ἀληθῶσ εὐημερίασ ἐφόδιον εὐκρασία σώματοσ ἀβαπτίστου καὶ ἐλαφροῦ καὶ παρεστῶτοσ ἀνυπόπτωσ ἐπὶ πᾶσαν ἐνέργειαν. ἀλλ’ ἕτερον οὐκ ἔλαττον ὑπῆρχε τοῦτο τοῖσ παρὰ Πλάτωνι δειπνήσασιν, ἡ τῶν λαληθέντων παρὰ πότον ἀναθεώρησισ·

αἱ μὲν γὰρ τῶν ποθέντων ἢ βρωθέντων ἡδοναὶ τὴν ἀνάμνησιν ἀνελεύθερον ἔχουσι καὶ ἄλλωσ ἐξίτηλον, ὥσπερ ὀσμὴν ἑώλον κνῖσαν ἐναπολειπομένην προβλημάτων δὲ καὶ λόγων φιλοσόφων ὑποθέσεισ αὐτοὺσ τοὺσ μεμνημένουσ εὐφραίνουσιν, ἀεὶ πρόσφατοι παροῦσαι·

καὶ τοὺσ ἀπολειφθέντασ οὐχ ἧττον ἑστιᾶν παρέχουσι τοῖσ αὐτοῖσ ἀκούοντασ καὶ μεταλαμβάνοντασ·

ὅπου καὶ νῦν τῶν Σωκρατικῶν συμποσίων μετουσία καὶ ἀπόλαυσίσ ἐστι τοῖσ φιλολόγοισ, ὥσπερ αὐτοῖσ ἐκείνοισ τοῖσ τότε δειπνοῦσι.

εἰ τὰ σωματικὰ τὰσ ἡδονὰσ παρεῖχεν, ἔδει καὶ Ξενοφῶντα καὶ Πλάτωνα μὴ τῶν λαληθέντων ἀλλὰ παρατεθέντων ἐν Καλλίου καὶ Ἀγάθωνοσ ὄψων καὶ πεμμάτων καὶ τραγημάτων ἀπογραφὴν ἀπολιπεῖν·

νῦν δ’ ἐκεῖνα μὲν οὐδέποτε, καίπερ ὡσ εἰκὸσ ἐκ παρασκευῆσ γενόμενα καὶ δαπάνησ, λόγου τινὸσ ἠξιώθη·

ἀλλήλοισ παρὰ πότον ἀλλὰ καὶ μεμνῆσθαι τῶν λαληθέντων.

상위

Quaestiones Convivales

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION