Plutarch, Mulierum virtutes, Λύκιαι

(플루타르코스, Mulierum virtutes, Λύκιαι)

τὸ δ’ ἐν Λυκίᾳ γενέσθαι λεγόμενον μυθῶδεσ μέν ἐστιν, ἔχει δέ τινα φήμην ὁμοῦ μαρτυροῦσαν. πλοίῳ λέοντα μὲν ἔχοντι πρῴραθεν ἐπίσημον, ἐκ δὲ πρύμνησ δράκοντα, καὶ πολλὰ κακὰ τοὺσ Λυκίουσ ἐποίει, καὶ πλεῦσαι τὴν θάλατταν οὐκ ἦν οὐδὲ, τὰσ ἐγγὺσ θαλάττησ πόλεισ οἰκεῖν, τοῦτον οὖν ἀποκτείνασ ὁ Βελλεροφόντησ φεύγοντα τῷ Πηγάσῳ διώξασ, ἐκβαλὼν δὲ καὶ τὰσ Ἀμαζόνασ, οὐδενὸσ ἐτύγχανε τῶν δικαίων, ἀλλ’ ἦν ἀδικώτατοσ περὶ αὐτὸν Ιὀβάτησ ὅθεν εἰσ τὴν θάλατταν ἐμβὰσ εὔξατο κατ’ αὐτοῦ τῷ Ποσειδῶνι τὴν χώραν ἄκαρπον γενέσθαι καὶ ἀνόνητον.

εἶθ’ ὁ μὲν ἀπῄει κατευξάμενοσ, κῦμα δὲ διαρθὲν ἐπέκλυζε τὴν γῆν·

καὶ θέαμα δεινὸν ἦν, ἑπομένησ μετεώρου τῆσ θαλάττησ καὶ ἀποκρυπτούσησ τὸ πεδίον.

ἐπεὶ δέ, τῶν ἀνδρῶν δεομένων τὸν Βελλεροφόντην ἐπισχεῖν, οὐδὲν ἔπειθον, αἱ γυναῖκεσ ἀνασυράμεναι τοὺσ χιτωνίσκουσ ἀπήντησαν αὐτῷ·

πάλιν οὖν ὑπ’;

’ αἰσχύνησ ἀναχωροῦντοσ ὀπίσω καὶ τὸ κῦμα λέγεται συνυποχωρῆσαι. τινὲσ δὲ τοῦ λόγου τούτου παραμυθούμενοι τὸ μυθῶδεσ οὔ φασι κατάραισ ὑπαγαγέσθαι τὴν θάλασσαν αὐτόν, ἀλλὰ τοῦ πεδίου τὸ πιότατον ὑποκεῖσθαι τῇ θαλάσσῃ ταπεινότερον· τυχεῖν καὶ ἀποπαῦσαι τὴν ὀργήν.

οἱ δ’ ὅλωσ τὴν λεγομένην Χίμαιραν ὄροσ ἀντήλιον γεγονέναι φασὶ καὶ ποιεῖν ἀνακλάσεισ ἐν τῷ θέρει χαλεπὰσ καὶ πυρώδεισ, ὑφ’ ὧν ἀνὰ τὸ πεδίον σκεδαννυμένων μαραίνεσθαι τοὺσ καρπούσ. τὸν δὲ Βελλεροφόντην συμφρονήσαντα διακόψαι τοῦ κρημνοῦ τὸ λειότατον καὶ μάλιστα τὰσ ἀνακλάσεισ ἀνταποστέλλον· ἐπεὶ δ’ οὐκ ἐτύγχανε χάριτοσ, ὀργῇ πρὸσ ἄμυναν τραπέσθαι τῶν Λυκίων, πεισθῆναι δ’ ὑπὸ τῶν γυναικῶν.

ἣν δὲ Νύμφισ ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ Ἡρακλείασ αἰτίαν εἴρηκεν, ἣκιστα μυθώδησ ἐστί· λέγει γάρ , ὅτι·

σῦν ἄγριον ἐν τῇ Ξανθίων χώρᾳ καὶ ζῷα καὶ καρποὺσ λυμαινόμενον ἀνελὼν ὁ Βελλεροφόντησ οὐδεμιᾶσ ἐτύγχανεν ἀμοιβῆσ· καταρασαμένου δὲ τῶν Ξανθίων αὐτοῦ πρὸσ τὸν Ποσειδῶνα, πᾶν τὸ πεδίον ἐξήνθησεν ἁλμυρίδα καὶ διέφθαρτο παντάπασι, τῆσ γῆσ πικρᾶσ γενομένησ·

μέχρι οὗ τὰσ γυναῖκασ αἰδεσθεὶσ δεομένασ εὔξατο τῷ Ποσειδῶνι τὴν ὀργὴν ἀφεῖναι. διὸ καὶ νόμοσ ἦν τοῖσ Ξανθίοισ μὴ πατρόθεν ἀλλ’ ἀπὸ μητέρων χρηματίζειν.

SEARCH

MENU NAVIGATION