Plutarch, Λύσανδρος, chapter 21

(플루타르코스, Λύσανδρος, chapter 21)

μόλισ δὲ καὶ χαλεπῶσ ἀφεθῆναι διαπραξάμενοσ ὑπὸ τῶν ἐφόρων ἐξέπλευσεν. οἱ δὲ βασιλεῖσ ἀποδημήσαντοσ αὐτοῦ συμφρονήσαντεσ ὅτι ταῖσ ἑταιρείαισ τὰσ πόλεισ κατέχων διὰ παντὸσ ἄρχει καὶ κύριόσ ἐστι τῆσ Ἑλλάδοσ, ἔπρασσον ὅπωσ ἀποδώσουσι τοῖσ δημόταισ τὰ πράγματα τοὺσ ἐκείνου φίλουσ ἐκβαλόντεσ. οὐ μὴν ἀλλὰ πάλιν πρὸσ ταῦτα κινήματοσ γενομένου, καὶ πρώτων τῶν ἀπὸ Φυλῆσ Ἀθηναίων ἐπιθεμένων τοῖσ τριάκοντα καὶ κρατούντων, ἐπανελθὼν διὰ ταχέων ὁ Λύσανδροσ ἔπεισε τοὺσ Λακεδαιμονίουσ ταῖσ ὀλιγαρχίαισ βοηθεῖν καὶ τοὺσ δήμουσ κολάζειν.

καὶ πρώτοισ τοῖσ τριάκοντα πέμπουσιν ἑκατὸν τάλαντα πρὸσ τὸν πόλεμον καὶ στρατηγὸν αὐτὸν Λύσανδρον. οἱ δὲ βασιλεῖσ φθονοῦντεσ καὶ δεδιότεσ μὴ πάλιν ἕλῃ τὰσ Ἀθήνασ, ἔγνωσαν ἐξιέναι τὸν ἕτερον αὐτῶν.

ἐξῆλθε δὲ ὁ Παυσανίασ, λόγῳ μὲν ὑπὲρ τῶν τυράννων ἐπὶ τὸν δῆμον, ἔργῳ δὲ καταλύσων τὸν πόλεμον, ὡσ μὴ πάλιν ὁ Λύσανδροσ διὰ τῶν φίλων κύριοσ γένοιτο τῶν Ἀθηνῶν. τοῦτο μὲν οὖν διεπράξατο ῥᾳδίωσ· καὶ τοὺσ Ἀθηναίουσ διαλλάξασ καὶ καταπαύσασ τὴν στάσιν ἀφείλετο τοῦ Λυσάνδρου τὴν φιλοτιμίαν. ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἀποστάντων πάλιν τῶν Ἀθηναίων αὐτὸσ μὲν αἰτίαν ἔλαβεν, ὡσ ἐγκεχαλινωμένον τῇ ὀλιγαρχίᾳ τὸν δῆμον ἀνεὶσ αὖθισ ἐξυβρίσαι καὶ θρασύνασθαι, τῷ δὲ Λυσάνδρῳ προσεθήκατο δόξαν ἀνδρὸσ οὐ πρὸσ ἑτέρων χάριν οὐδὲ θεατρικῶσ, ἀλλὰ πρὸσ τὸ τῇ Σπάρτῃ συμφέρον αὐθεκάστωσ στρατηγοῦντοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION