Plutarch, Λύσανδρος, chapter 4

(플루타르코스, Λύσανδρος, chapter 4)

πυθόμενοσ δὲ Κῦρον εἰσ Σάρδεισ ἀφῖχθαι τὸν βασιλέωσ υἱόν, ἀνέβη διαλεξόμενοσ αὐτῷ καὶ Τισαφέρνου κατηγορήσων, ὃσ ἔχων πρόσταγμα Λακεδαιμονίοισ βοηθεῖν καὶ τῆσ θαλάσσησ ἐξελάσαι τοὺσ Ἀθηναίουσ, ἐδόκει δι’ Ἀλκιβιάδην ὑφιέμενοσ ἀπρόθυμοσ εἶναι καὶ γλίσχρωσ χορηγῶν τὸ ναυτικὸν φθείρειν. ἦν δὲ καὶ Κύρῳ βουλομένῳ τὸν Τισαφέρνην ἐν αἰτίαισ εἶναι καὶ κακῶσ ἀκούειν, πονηρὸν ὄντα καὶ πρὸσ αὐτὸν ἰδίᾳ διαφερόμενον.

ἔκ τε δὴ τούτων καὶ τῆσ ἄλλησ συνδιαιτήσεωσ ὁ Λύσανδροσ ἀγαπηθεὶσ καὶ τῷ θεραπευτικῷ μάλιστα τῆσ ὁμιλίασ ἑλὼν τὸ μειράκιον ἐπέρρωσε πρὸσ τὸν πόλεμον. "οὕτωσ ἔχεισ, ὦ Κῦρε, προθυμίασ, αἰτοῦμαί σε καὶ παρακαλῶ προσθεῖναι τῷ μισθῷ τῶν ναυτῶν ὀβολόν, ὅπωσ τετρώβολον ἀντὶ τριωβόλου λαμβάνωσιν.

ἡσθεὶσ οὖν ὁ Κῦροσ ἐπὶ τῇ φιλοτιμίᾳ τοῦ ἀνδρὸσ μυρίουσ αὐτῷ δαρεικοὺσ ἔδωκεν, ἐξ ὧν ἐπιμετρήσασ τὸν ὀβολὸν τοῖσ ναύταισ καὶ λαμπρυνάμενοσ ὀλίγῳ χρόνῳ τὰσ ναῦσ τῶν πολεμίων κενὰσ ἐποίησεν.

ἀπεφοίτων γὰρ οἱ πολλοὶ πρὸσ τοὺσ πλέον διδόντασ, οἱ δὲ μένοντεσ ἀπρόθυμοι καὶ στασιώδεισ ἐγίνοντο καὶ κακὰ παρεῖχον ὁσημέραι τοῖσ στρατηγοῖσ. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ οὕτωσ περισπάσασ καὶ κακώσασ τοὺσ πολεμίουσ ὁ Λύσανδροσ ὠρρώδει ναυμαχεῖν, δραστήριον ὄντα τὸν Ἀλκιβιάδην καὶ νεῶν πλήθει περιόντα καὶ μάχασ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν εἰσ ἐκεῖνο χρόνου πάσασ ἀήττητον ἠγωνισμένον δεδοικώσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION