Plutarch, De E apud Delphos, section 18

(플루타르코스, De E apud Delphos, section 18)

"̔ Ἡμῖν μὲν γὰρ ὄντωσ τοῦ εἶναι μέτεστιν οὐδέν, ἀλλὰ πᾶσα θνητὴ φύσισ ἐν μέσῳ γενέσεωσ καὶ φθορᾶσ γενομένη φάσμα παρέχει καὶ δόκησιν ἀμυδρὰν καὶ ἀβέβαιον αὑτῆσ· "ἂν δὲ τὴν διάνοιαν ἐπερείσῃσ λαβέσθαι βουλόμενοσ, ὥσπερ ἡ σφοδρὰ περίδραξισ ὕδατοσ τῷ πιέζειν εἰσ ταὐτὸ καὶ συνάγειν διαρρέον ἀπόλλυσι τὸ περιλαμβανόμενον, οὕτω τῶν παθητῶν καὶ μεταβλητῶν ἑκάστου τὴν ἄγαν ἐνάργειαν ὁ λόγοσ διώκων ἀποσφάλλεται τῇ μὲν εἰσ τὸ γιγνόμενον αὐτοῦ τῇ δ’ εἰσ τὸ φθειρόμενον, οὐδενὸσ λαβέσθαι μένοντοσ οὐδ’ ὄντοσ ὄντωσ δυνάμενοσ. "ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶσ τῷ αὐτῷ καθ’ Ἡράκλειτον οὐδὲ θνητῆσ οὐσίασ δὶσ ἅψασθαι κατὰ ἕξιν ἀλλ’ ὀξύτητι καὶ τάχει μεταβολῆσ σκίδνησι καὶ πάλιν συνάγει, μᾶλλον δ’ οὐδὲ πάλιν οὐδ’ ὕστερον ἀλλ’ ἅμα συνίσταται καὶ ἀπολείπει καὶ πρόσεισι καὶ ἄπεισι, ὅθεν οὐδ’ εἰσ τὸ εἶναι περαίνει τὸ γιγνόμενον αὐτῆσ τῷ μηδέποτε λήγειν μηδ’ ἵστασθαι τὴν γένεσιν, ἀλλ’ ἀπὸ σπέρματοσ ἀεὶ μεταβάλλουσαν ἔμβρυον ποιεῖν εἶτα βρέφοσ εἶτα παῖδα, μειράκιον ἐφεξῆσ, νεανίσκον, εἶτ’ ἄνδρα, πρεσβύτην, γέροντα, τὰσ πρώτασ φθείρουσαν γενέσεισ καὶ ἡλικίασ; "ταῖσ ἐπιγιγνομέναισ. "ἀλλ’ ἡμεῖσ ἕνα φοβούμεθα γελοίωσ θάνατον, ἢδη τοσούτουσ τεθνηκότεσ καὶ θνήσκοντεσ. "οὐ γὰρ μόνον, ὡσ Ἡράκλειτοσ ἔλεγε, πυρὸσ θάνατοσ ἀέρι γένεσισ, καὶ ἀέροσ θάνατοσ; "ὕδατι γένεσισ,’ ἀλλ’ ἔτι σαφέστερον ἐπ’ αὐτῶν ἡμῶν· "φθείρεται μὲν μὲν γὰρ ὁ ἀκμάζων γενομένου γέροντοσ, ἐφθάρη δ’’ ὁ νέοσ εἰσ τὸν ἀκμάζοντα, καὶ ὁ παῖσ; "εἰσ τὸν νέον, εἰσ δὲ τὸν παῖδα τὸ νήπιον ὃ τ’ ἐχθὲσ εἰσ τὸν σήμερον τέθνηκεν, ὁ δὲ σήμερον εἰσ τὸν αὔριον ἀποθνήσκει; "μένει δ’ οὐδεὶσ οὐδ’ ἔστιν εἷσ, ἀλλὰ γιγνόμεθα πολλοὶ, περὶ ἕν τι φάντασμα καὶ κοινὸν ἐκμαγεῖον ὕλησ περιελαυνομένησ καὶ ὀλισθανούσησ ἐπεὶ πῶσ οἱ αὐτοὶ μένοντεσ ἑτέροισ χαίρομεν νῦν, ἑτέροισ πρότερον, τἀναντία φιλοῦμεν ἢ μισοῦμεν καὶ θαυμάζομεν καὶ ψέγομεν; "ἄλλοισ δὲ χρώμεθα λόγοισ ἄλλοισ πάθεσιν, οὐκ εἶδοσ οὐ μορφὴν οὐ διάνοιαν ἔτι τὴν αὐτὴν ἔχοντεσ; "οὔτε γὰρ ἄνευ μεταβολῆσ ἕτερα πάσχειν. "εἰκόσ, οὔτε μεταβάλλων ὁ αὐτόσ ἐστιν· "εἰ δ’ ὁ αὐτὸσ οὐκ ἔστιν, οὐδ’ ἔστιν, ἀλλὰ τοῦτ’ αὐτὸ μεταβάλλει γιγνόμενοσἕτεροσ ἐξ ἑτέρου. "ψεύδεται δ’ ἡ αἴσθησισ ἀγνοίᾳ τοῦ ὄντοσ εἶναι τὸ φαινόμενον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION