Plutarch, chapter 32

(플루타르코스, chapter 32)

ὁ δὲ Σουρήνασ τὴν κεφαλὴν τοῦ Κράσσου καὶ τὴν χεῖρα πρὸσ Ὑρώδην ἔπεμψεν εἰσ Ἀρμενίαν, αὐτὸσ δὲ διαδοὺσ λόγον ὑπ’ ἀγγέλων εἰσ Σελεύκειαν ὡσ ζῶντα Κράσσον ἄγοι, παρεσκευάζετο πομπήν τινα γελοίαν ὕβρει προσαγορεύων θρίαμβον. ὁ μὲν γὰρ ἐμφερέστατοσ Κράσσῳ τῶν αἰχμαλώτων Γάιοσ Πακκιανόσ, ἐσθῆτα βασιλικὴν γυναικὸσ ἐνδὺσ καὶ διδαχθεὶσ Κράσσοσ ὑπακούειν καὶ αὐτοκράτωρ τοῖσ καλοῦσιν, ἐφ’ ἵππου καθήμενοσ ἤγετο·

πρὸ αὐτοῦ δὲ σαλπιγκταὶ καὶ ῥαβδοῦχοί τινεσ ὀχούμενοι καμήλοισ ἤλαυνον· ἐξήρτητο δὲ τῶν ῥάβδων βαλάντια καὶ παρὰ τοὺσ πελέκεισ πρόσφατοι κεφαλαὶ Ῥωμαίων ἀποτετμημέναι. κατόπιν δ’ εἵποντο Σελευκίδεσ ἑταῖραι μουσουργοί, πολλὰ βωμολόχα καὶ γελοῖα δι’ ᾀσμάτων εἰσ θηλύτητα καὶ ἀνανδρίαν τοῦ Κράσσου λέγουσαι.

ταῦτά μὲν οὖν πάντεσ ἐθεῶντο. τὴν δὲ γερουσίαν τῶν Σελευκέων ἀθροίσασ εἰσήνεγκεν ἀκόλαστα βιβλία τῶν Ἀριστείδου Μιλησιακῶν, οὔτι ταῦτά γε καταψευσάμενοσ· τοῖσ μέντοι Σελευκεῦσιν ἐδόκει σοφὸσ ἀνὴρ Αἴσωποσ εἶναι, τὸν Σουρήναν ὁρῶσι τὴν τῶν Μιλησιακῶν ἀκολαστημάτων πήραν ἐξηρτημένον πρόσθεν, ὄπισθεν δὲ Παρθικὴν Σύβαριν ἐφελκόμενον ἐν τοσαύταισ παλλακίδων ἁμάξαισ, τρόπον τινὰ ταῖσ λεγομέναισ ἐχίδναισ καὶ σκυτάλαισ ἀντιμόρφωσ τὰ μὲν ἐμφανῆ καὶ πρόσθια μέρη φοβερὰ καὶ θηρικώδη δόρασι καὶ τόξοισ καὶ ἵπποισ προβαλλομένην, κατ’ οὐρὰν δὲ τῆσ φάλαγγοσ εἰσ χορείασ καὶ κρόταλα καὶ ψαλμοὺσ καὶ παννυχίδασ ἀκολάστουσ μετὰ γυναικῶν τελευτῶσαν.

ψεκτὸσ μὲν γὰρ ὁ Ῥώσκιοσ, ἀναιδεῖσ δὲ Πάρθοι τὰ Μιλησιακὰ ψέγοντεσ, ὧν πολλοὶ βεβασιλεύκασιν ἐκ Μιλησίων καὶ Ιὠνίδων ἑταιρῶν γεγονότεσ Ἀρσακίδαι.

SEARCH

MENU NAVIGATION