Lucian, Dialogi deorum, Ἥρα, Ζευσ.

(루키아노스, Dialogi deorum, Ἥρα, Ζευσ.)

Ἐγὼ μὲν ᾐσχυνόμην ἄν, ὦ Ζεῦ, εἴ μοι τοιοῦτοσ υἱὸσ ἦν θῆλυσ οὕτω καὶ διεφθαρμένοσ ὑπὸ τῆσ μέθησ, μίτρᾳ μὲν ἀναδεδεμένοσ τὴν κόμην, τὰ πολλὰ δὲ μαινομέναισ ταῖσ γυναιξὶ συνών, ἁβρότεροσ αὐτῶν ἐκείνων, ὑπὸ τυμπάνοισ καὶ αὐλῷ καὶ κυμβάλοισ χορεύων, καὶ ὅλωσ παντὶ μᾶλλον ἐοικὼσ ἢ σοὶ τῷ πατρί. Καὶ μὴν οὗτόσ γε ὁ θηλυμίτρησ, ὁ ἁβρότεροσ τῶν γυναικῶν οὐ μόνον, ὦ Ἥρα, τὴν Λυδίαν ἐχειρώσατο καὶ τοὺσ κατοικοῦντασ τὸν Τμῶλον ἔλαβε καὶ τοὺσ Θρᾷκασ ὑπηγάγετο, ἀλλὰ καὶ ἐπ̓ Ἰνδοὺσ ἐλάσασ τῷ γυναικείῳ τούτῳ στρατιωτικῷ τούσ τε ἐλέφαντασ εἷλε καὶ τῆσ χώρασ ἐκράτησε καὶ τὸν βασιλέα πρὸσ ὀλίγον ἀντιστῆναι τολμήσαντα αἰχμάλωτον ἀπήγαγε, καὶ ταῦτα πάντα ἔπραξεν ὀρχούμενοσ ἅμα καὶ χορεύων θύρσοισ χρώμενοσ κιττίνοισ, μεθύων, ὡσ φήσ, καὶ ἐνθεάζων. εἰ δέ τισ ἐπεχείρησε λοιδορήσασθαι αὐτῷ ὑβρίσασ ἐσ τὴν τελετήν, καὶ τοῦτον ἐτιμωρήσατο ἢ καταδήσασ τοῖσ κλήμασιν ἢ διασπασθῆναι ποιήσασ ὑπὸ τῆσ μητρὸσ ὥσπερ νεβρόν.

ὁρᾷσ ὡσ ἀνδρεῖα ταῦτα καὶ οὐκ ἀνάξια τοῦ πατρόσ; εἰ δὲ παιδιὰ καὶ τρυφὴ πρόσεστιν αὐτοῖσ, οὐδεὶσ φθόνοσ, καὶ μάλιστα εἰ λογίσαιτό τισ, οἱο͂σ ἂν οὗτοσ νήφων ἦν, ὅπου ταῦτα μεθύων ποιεῖ. Σύ μοι δοκεῖσ ἐπαινέσεσθαι καὶ τὸ εὑρ́ημα αὐτοῦ, τὴν ἄμπελον καὶ τὸν οἶνον, καὶ ταῦτα ὁρῶν οἱᾶ οἱ μεθυσθέντεσ ποιοῦσι σφαλλόμενοι καὶ πρὸσ ὕβριν τρεπόμενοι καὶ ὅλωσ μεμηνότεσ ὑπὸ τοῦ ποτοῦ·

τὸν γοῦν Ἰκάριον, ᾧ πρώτῳ ἔδωκε τὸ κλῆμα, οἱ ξυμπόται αὐτοὶ διέφθειραν παίοντεσ ταῖσ δικέλλαισ.

Οὐδὲν τοῦτο φήσ· οὐ γὰρ ὁ οἶνοσ ταῦτα οὐδὲ ὁ Διόνυσοσ ποιεῖ, τὸ δὲ ἄμετρον τῆσ πόσεωσ καὶ τὸ πέρα τοῦ καλῶσ ἔχοντοσ ἐμφορεῖσθαι τοῦ ἀκράτου. ὃσ δ̓ ἂν ἔμμετρα πίνῃ, ἱλαρώτεροσ μὲν καὶ ἡδίων γένοιτ̓ ἄν· οἱο͂ν δὲ ὁ Ἰκάριοσ ἔπαθεν, οὐδὲν ἂν ἐργάσαιτο οὐδένα τῶν ξυμποτῶν. ἀλλὰ σὺ ἔτι ζηλοτυπεῖν ἐοίκασ, ὦ Ἥρα, καὶ τῆσ Σεμέλησ μνημονεύειν, ἥ γε διαβάλλεισ τοῦ Διονύσου τὰ κάλλιστα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION