Lucian, Dialogi deorum, Ἥρα, Λητώ.

(루키아노스, Dialogi deorum, Ἥρα, Λητώ.)

Καλὰ μέν, ὦ Λητοῖ, καὶ τὰ τέκνα ἔτεκεσ τῷ Διί. Οὐ πᾶσαι, ὦ Ἥρα, τοιούτουσ τίκτειν δυνάμεθα, οἱο͂σ ὁ Ἥφαιστόσ ἐστιν. Ἀλλὰ οὗτοσ μὲν ὁ χωλὸσ ὅμωσ χρήσιμόσ γε ἐστι τεχνίτησ ὢν ἄριστοσ καὶ κατακεκόσμηκεν ἡμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν Ἀφροδίτην ἔγημε καὶ σπουδάζεται πρὸσ αὐτῆσ, οἱ δὲ σοὶ παῖδεσ ἡ μὲν αὐτῶν ἀρρενικὴ πέρα τοῦ μετρίου καὶ ὄρειοσ, καὶ τὸ τελευταῖον ἐσ τὴν Σκυθίαν ἀπελθοῦσα πάντεσ ἴσασιν οἱᾶ ἐσθίει ξενοκτονοῦσα καὶ μιμουμένη τοὺσ Σκύθασ αὐτοὺσ ἀνθρωποφάγουσ ὄντασ· ὁ δὲ Ἀπόλλων προσποιεῖται μὲν πάντα εἰδέναι καὶ τοξεύειν καὶ κιθαρίζειν καὶ ἰατρὸσ εἶναι καὶ μαντεύεσθαι καὶ καταστησάμενοσ ἐργαστήρια τῆσ μαντικῆσ τὸ μὲν ἐν Δελφοῖσ, τὸ δὲ ἐν Κλάρῳ καὶ ἐν Διδύμοισ ἐξαπατᾷ τοὺσ χρωμένουσ αὐτῷ λοξὰ καὶ ἐπαμφοτερίζοντα πρὸσ ἑκάτερον τῆσ ἐρωτήσεωσ ἀποκρινόμενοσ, ὡσ ἀκίνδυνον εἶναι τὸ σφάλμα.

καὶ πλουτεῖ μὲν ἀπὸ τοῦ τοιούτου· πολλοὶ γὰρ οἱ ἀνόητοι καὶ παρέχοντεσ αὑτοὺσ καταγοητεύεσθαι· πλὴν οὐκ ἀγνοεῖταί γε ὑπὸ τῶν ξυνετωτέρων τὰ πολλὰ τερατευόμενοσ· αὐτὸσ γοῦν ὁ μάντισ ἠγνόει μὲν ὅτι φονεύσει τὸν ἐρώμενον τῷ δίσκῳ, οὐ προεμαντεύσατο δὲ ὡσ φεύξεται αὐτὸν ἡ Δάφνη, καὶ ταῦτα οὕτω καλὸν καὶ κομήτην ὄντα. ὥστε οὐχ ὁρῶ καθότι καλλιτεκνοτέρα τῆσ Νιόβησ ἔδοξασ. Ταῦτα μέντοι τὰ τέκνα, ἡ ξενοκτόνοσ καὶ ὁ ψευδόμαντισ, οἶδα, ὅπωσ λυπεῖ σε ὁρώμενα ἐν τοῖσ θεοῖσ, καὶ μάλιστα ὁπόταν ἡ μὲν ἐπαινῆται ἐσ τὸ κάλλοσ, ὁ δὲ κιθαρίζῃ ἐν τῷ συμποσίῳ θαυμαζόμενοσ ὑφ̓ ἁπάντων.

Ἐγέλασα, ὦ Λητοῖ· ἐκεῖνοσ θαυμαστόσ, ὃν ὁ Μαρσύασ, εἰ τὰ δίκαια αἱ Μοῦσαι δικάσαι ἤθελον, ἀπέδειρεν ἂν αὐτὸσ κρατήσασ τῇ μουσικῇ· νῦν δὲ κατασοφισθεὶσ ἄθλιοσ ἀπόλωλεν ἀδίκωσ ἁλούσ· ἡ δὲ καλή σου παρθένοσ οὕτω καλή ἐστιν, ὥστε ἐπεὶ ἔμαθεν ὀφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἀκταίωνοσ, φοβηθεῖσα μὴ ὁ νεανίσκοσ ἐξαγορεύσῃ τὸ αἶσχοσ αὐτῆσ, ἐπαφῆκεν αὐτῷ τοὺσ κύνασ· ἐῶ γὰρ λέγειν ὅτι οὐδὲ τὰσ τεκούσασ ἐμαιοῦτο παρθένοσ γε αὐτὴ οὖσα.

Μέγα, ὦ Ἥρα, φρονεῖσ, ὅτι ξύνει τῷ Διὶ καὶ συμβασιλεύεισ αὐτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ὑβρίζεισ ἀδεῶσ· πλὴν ἀλλ̓ ὄψομαί σε μετ̓ ὀλίγον αὖθισ δακρύουσαν, ὁπόταν σε καταλιπὼν ἐσ τὴν γῆν κατίῃ ταῦροσ ἢ κύκνοσ γενόμενοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION