Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 82.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 82.)

Γόνυ δὲ εὐηθέστερον ἀγκῶνοσ διὰ τὴν εὐσταλίην καὶ τὴν εὐφυί̈ην, διὸ καὶ ἐκπίπτει καὶ ἐμπίπτει Ῥᾷον‧ ἐκπίπτει δὲ πλειστάκισ ἔσω, ἀτὰρ καὶ ἔξω καὶ ὄπισθεν. Ἐμβολαὶ δὲ, ἐκ τοῦ ξυγκεκάμφθαι‧ ἢ ἐκλακτίσαι ὀξέωσ, ἢ ξυνελίξασ ταινίησ ὄγκον, ἐν τῇ ἰγνύϊ θεὶσ, ἀμφὶ τοῦτον ἐξαίφνησ ἐσ ὄκλασιν ἀφιέναι τὸ σῶμα. Δύναται δὲ καὶ κατατεινόμενον μετρίωσ, ὥσπερ ἀγκὼν, ἐμπίπτειν, τὰ ὄπισθεν‧ τὰ δὲ ἔνθα ἢ ἔνθα, ἐκ τοῦ ξυγκεκάμφθαι, ἢ ἐκλακτίσαι, ἀτὰρ καὶ ἐκ κατατάσιοσ μετρίησ. Ἡ διόρθωσισ ἅπασι κοινή. Ἢν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, τοῖσι μὲν ὄπισθεν, ξυγκάμπτειν οὐ δύνανται, ἀτὰρ οὐδὲ τοῖσιν ἄλλοισι πάνυ‧ μινύθει δὲ μηροῦ καὶ κνήμησ τοὔμπροσθεν‧ ἢν δὲ ἐσ τὸ ἔσω, βλαισότεροι, μινύθει δὲ τὰ ἔξω‧ ἢν δὲ ἐσ τὸ ἔξω, γαυσότεροι, χωλοὶ δὲ ἧσσον, κατὰ γὰρ τὸ παχύτερον ὀστέον ὀχέει, μινύθει δὲ τὰ ἔσω, Ἐκ γενεῆσ δὲ καὶ ἐν αὐξήσει κατὰ λόγον τὸν πρόσθεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION