Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 78.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 78.)

Χρὴ δὲ περὶ πλείστου μὲν ποιέεσθαι ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ, ὅκωσ ὑγιὲσ μὲν ποιήσεισ τὸ νοσέον‧ εἰ δὲ πολλοῖσι τρόποισιν οἱο͂́ν τε εἰή ὑγιέασ ποιέειν, τὸν ἀοχλότατον χρὴ αἱρέεσθαι‧ καὶ γὰρ ἀνδραγαθικώτερον τοῦτο καὶ τεχνικώτερον, ὅστισ μὴ ἐπιθυμέει δημοειδέοσ κιβδηλίησ. Περὶ οὗ οὖν ὁ λόγοσ ἐστὶ, τοιαίδε ἄν τινεσ κατοικίδιοι κατατάσιεσ εἰε͂ν τοῦ σώματοσ, ὥστε ἐκ τῶν παρεόντων τὸ εὔπορον εὑρίσκειν‧ τοῦτο μὲν, εἰ τὰ δεσμὰ τὰ ἱμάντινα μὴ παρείη τὰ μαλθακὰ καὶ προσηνέα, ἀλλ’ ἢ σιδήρεα, ἢ ὅπλα, ἢ σχοινία, ταινίῃσι χρὴ ἢ ἐκρήγμασι τρυχίων ἐρινεῶν περιελίσσειν ταύτῃ μάλιστα, ᾗ μέλλει τὰ δεσμὰ καθέξειν, καὶ ἔτι ἐπὶ πλέον‧ ἔπειτα οὕτω δεῖν τοῖσι δεσμοῖσιν‧ τοῦτο δὲ, ἐπὶ κλίνησ χρὴ, ἥτισ ἰσχυροτάτη καὶ μεγίστη τῶν παρεουσέων, κατατ ετάσθαι καλῶσ τὸν ἄνθρωπον‧ τῆσ δὲ κλίνησ τοὺσ πόδασ, ἢ τοὺσ πρὸσ κεφαλῆσ, ἢ τοὺσ πρὸσ ποδῶν, ἐρηρεῖσθαι πρὸσ τὸν οὐδὸν, εἴ τε ἔξωθεν ξυμφέρει, εἴτε ἔσωθεν‧ παρὰ δὲ τοὺσ ἑτέρουσ πόδασ παρεμβεβλῆσθαι ξύλον τετράγωνον, πλάγιον, διῆκον ἀπὸ τοῦ ποδὸσ πρὸσ τὸν πόδα, καὶ, ἢν μὲν λεπτὸν ἐῄ τὸ ξύλον, προσδεδέσθω πρὸσ τοὺσ πόδασ τῆσ κλίνησ, ἢν δὲ παχὺ ἐῄ, μηδέν‧ ἔπειτα τὰσ ἀρχὰσ χρὴ τῶν δεσμῶν, καὶ τῶν πρὸσ τῆσ κεφαλῆσ, καὶ τῶν πρὸσ τῶν ποδῶν, προσδῆσαι ἑκατέρασ πρὸσ ὕπερον, ἢ πρὸσ ἄλλο τι τοιοῦτον ξύλον‧ ὁ δὲ δεσμὸσ ἐχέτω ἰθυωρίην κατὰ τὸ σῶμα, ἢ καὶ ὀλίγον ἀνωτέρω, ξυμμέτρωσ δὲ ἐκτετάσθω πρὸσ τὰ ὕπερα, ὡσ, ὀρθὰ ἑστεῶτα, τὸ μὲν παρὰ τὸν οὐδὸν ἐρείδηται, τὸ δὲ παρὰ τὸ ξύλον τὸ παραβεβλημένον‧ κἄπειτα οὕτω τὰ ὕπερα ἀνακλῶντα χρὴ τὴν κατάτασιν ποιέειν. Ἀρκέει δὲ καὶ κλίμαξ ἰσχυροὺσ ἔχουσα τοὺσ κλιμακτῆρασ, ὑποτεταμένη ὑπὸ τὴν κλίνην, ἀντὶ τοῦ οὐδοῦ τε καὶ τοῦ ξύλου τοῦ παρατεταμένου, ὡσ τὰ ὕπερα, πρὸσ τῶν κλιμακτήρων τοὺσ ἁρμόζοντασ ἔνθεν καὶ ἔνθεν προσερηρεισμένα, ἀνακλώμενα, οὕτω τὴν κατάτασιν ποιέηται τῶν δεσμῶν. Ἐμβάλλεται δὲ μηροῦ ἄρθρον καὶ τόνδε τὸν τρόπον, ἢν ἐσ τὸ ἔσω ὠλισθήκῃ καὶ ἐσ τὸ ἔμπροσθεν‧ κλίμακα χρὴ κατορύξαντα, ἐπικαθίσαι τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα τὸ μὲν ὑγιὲσ σκέλοσ ἡσύχωσ κατατείναντα προσδῆσαι, ὅκου ἂν ἁρμόσῃ, ἐκ δὲ τοῦ σιναροῦ ἐσ κεράμιον ὕδωρ ἐγχέαντα ἐκκρεμάσαι ἢ ἐσ σφυρίδα λίθουσ ἐμβαλόντα. Ἕτεροσ τρόποσ ἐμβολῆσ‧ ἢν ἐσ τὸ ἔσω ὠλισθήκῃ, στρωτῆρα χρὴ διαδῆσαι μεταξὺ δύο στύλων, ὕψοσ ἔχοντα σύμμετρον‧ προεχέτω δὲ τοῦ στρωτῆροσ κατὰ τὸ ἓν μέροσ δκόσον τὸ πυγαῖον‧ περιδήσασ δὲ περὶ τὸ στῆθοσ τοῦ ἀνθρώπου ἱμάτιον, ἐπικαθίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὸ προέχον τοῦ στρωτῆροσ‧ εἶτα προσλαβεῖν τὸ στῆθοσ πρὸσ τὸν στύλον πλατέϊ τινί‧ ἔπειτα τὸ μὲν ὑγιὲσ σκέλοσ κατεχέτω τισ, ὡσ μὴ περισφάλληται‧ ἐκ δὲ τοῦ σιναροῦ ἐκκρεμάσαι βάροσ, ὅσον ἂν ἁρμόζῃ, ὡσ καὶ πρόσθεν ἤδη εἴρηται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION