Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 65.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 65.)

Ὅσοισι δ’ ἂν κνήμησ ὀστέον, ἕλκοσ ποιησάμενον παρὰ τὸ γόνυ, ἔξω ἐξίσχῃ, ἤν τε ἐσ τὸ ἔξω μέροσ, ἤν τε ἐσ τὸ ἔσω, τούτοισιν ἢν μέν τισ ἐμβάλῃ, ἔτι ἑτοιμότεροσ ὁ θάνατόσ ἐστιν, ἤπερ τοῖσιν ἑτέροισι, καίπερ κἀκείνοισιν ἕτοιμοσ ἐών. Ἢν δὲ μὴ ἐμβαλὼν ἰητρεύῃσ, ἐλπίδεσ μὲν σωτηρίησ οὕτω μόνωσ εἰσίν. Κινδυνωδέστερα δὲ ταῦτα τῶν ἑτέρων γίνεται, ὅσῳ ἂν ἀνωτέρω, καὶ ὅσῳ ἂν ἰσχυρότερα ἐῄ, καὶ ἀπὸ ἰσχυροτέρων ὠλισθήκῃ. Ἢν δὲ τὸ ὀστέον τὸ τοῦ μηροῦ τὸ πρὸσ τοῦ γόνατοσ ἕλκοσ ποιησάμενον ἐξολίσθῃ, ἐμβληθὲν μὲν καὶ ἐμμεῖναν, ἔτι βιαιότερον καὶ θᾶσσον τὸν θάνατον ποιήσει τῶν πρόσθεν εἰρημένων‧ μὴ ἐμβληθὲν δὲ, πουλὺ κινδυνωδέστερον, ἢ τὰ πρόσθεν‧ ὅμωσ δὲ μούνη ἐλπὶσ αὕτη σωτηρίησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION