Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 51.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 51.)

Ἢν δὲ μηροῦ ἄρθρον ἐξ ἰσχίου ἐκπέσῃ, ἐκπίπτει δὲ κατὰ τέσσαρασ τρόπουσ, ἐσ μὲν τὸ ἔσω πλειστάκισ, ἐσ δὲ τὸ ἔξω τῶν ἄλλων πλειστάκισ‧ ἐσ δὲ τὸ ὄπισθεν καὶ τὸ ἔμπροσθεν ἐκπίπτει μὲν, ὀλιγάκισ δέ‧ οἷσι μὲν οὖν ἂν ἐκβῇ ἐσ τὸ ἔσω, μακρότερον τὸ σκέλοσ φαίνεται, παραβαλλόμενον πρὸσ τὸ ἕτερον, διὰ δισσὰσ προφάσιασ εἰκότωσ‧ ἐπί τε γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦ ἰσχίου πεφυκὸσ ὀστέον, τὸ ἄνω φερόμενον πρὸσ τὸν κτένα, ἐπὶ τοῦτο ἡ ἐπίβασισ τῆσ κεφαλῆσ τοῦ μηροῦ γίνεται, καὶ ὁ αὐχὴν τοῦ ἄρθρου ἐπὶ τῆσ κοτύλησ ὀχέεται. Ἔξωθέν τε αὖ ὁ γλουτὸσ κοῖλοσ φαίνεται, ἅτε ἔσω Ῥεψάσησ τῆσ κεφαλῆσ τοῦ μηροῦ, τό τε αὖ κατὰ τὸ γόνυ τοῦ μηροῦ ἄκρον ἀναγκάζεται ἔξω Ῥέπειν, καὶ ἡ κνήμη καὶ δ ποὺσ ὡσαύτωσ. Ἅτε οὖν ἔξω Ῥέποντοσ τοῦ ποδὸσ, οἱ ἰητροὶ δι’ ἀπειρίην τὸν ὑγιέα πόδα πρὸσ τοῦτον προσίσχουσιν, ἀλλ’ οὐ τοῦτον πρὸσ τὸν ὑγιέα‧ διὰ τοῦτο πουλὺ μακρότερον φαίνεται τὸ σιναρὸν τοῦ ὑγιέοσ‧ πολλαχῆ δὲ καὶ ἄλλῃ τὰ τοιαῦτα παραξύνεσιν ἔχει. Οὐ μὴν οὐδὲ ξυγκάμπτειν δύνανται κατὰ τὸν βουβῶνα ὁμοίωσ τῷ ὑγιέϊ‧ ἀτὰρ καὶ ψαυομένη ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ κατὰ τὸν περίνεον ὑπερογκέουσα εὔδηλόσ ἐστιν. Τὰ μὲν οὖν σημήϊα ταῦτά ἐστιν, οἷσιν ἂν ἔσω ἐκπεπτώκῃ ὁ μηρόσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION