Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 48.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 48.)

Ὅσοισι δὲ ἐσ τὸ εἴσω σκολιαίνονται οἱ σπόνδυλοι ὑπὸ πτώματοσ, ἢ καὶ ἐμπεσόντοσ τινὸσ βαρέοσ, εἷσ μὲν οὐδεὶσ τῶν σπονδύλων μέγα ἐξίσταται κάρτα ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ ἐκ τῶν ἄλλων, ἢν δὲ ἐκστῇ μέγα ἢ εἷσ, ἢ πλείονεσ, θάνατον φέρουσιν‧ ὥσπερ δὲ καὶ πρόσθεν εἴρηται, κυκλώδησ καὶ αὕτη, καὶ οὐ γωνιώδησ γίνεται ἡ παραλλαγή. Οὖρα μὲν οὖν τούτοισι καὶ ἀπόπατοσ μᾶλλον ἴσχεται, ἢ τοῖσιν ἔξω κυφοῖσι, καὶ πόδεσ καὶ ὅλα τὰ σκέλεα ψύχεται μᾶλλον, καὶ θανατηφόρα ταῦτα μᾶλλον ἐκείνων‧ καὶ ἢν περιγένωνται δὲ, Ῥυώδεεσ τὰ οὖρα μᾶλλον οὗτοι, καὶ τῶν σκελέων ἀκρατέστεροι καὶ ναρκωδέστεροι‧ ἢν δὲ καὶ ἐν τῷ ἄνω μέρεϊ μᾶλλον τὸ λόρδωμα γένηται, παντὸσ τοῦ σώματοσ ἀκρατέεσ καὶ κατανεναρκωμένοι γίνονται. Μηχανὴν δὲ οὐκ ἔχω οὐδεμίην ἔγωγε, ὅκωσ χρὴ τὸν τοιοῦτον ἐσ τὸ αὐτὸ καταστῆσαι, εἰ μή τινα ἡ κατὰ τῆσ κλίμακοσ κατάσεισισ ὠφελέειν οἱή τε εἰή, ἢ καὶ ἄλλη τισ τοιαύτη ἰήσισ, ἢ κατάτασισ, οἱήπερ ὀλίγῳ πρόσθεν εἴρηται. Κατανάγκασιν δὲ σὺν τῇ κατατάσει οὐδεμίην ἔχω, ἥτισ ἂν γίνοιτο, ὥσπερ τῷ κυφώματι τὴν κατανάγκασιν ἡ σανὶσ ἐποιέετο. Πῶσ γὰρ ἄν τισ ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν διὰ τῆσ κοιλίησ ἀναγκάσαι δύναιτο; οὐ γὰρ οἱο͂́ν τε. Ἀλλὰ μὴν οὔτε βῆχεσ, οὔτε πταρμοὶ οὐδεμίην δύναμιν ἔχουσιν, ὥστε τῇ κατατάσει ξυντιμωρέειν‧ οὐ μὴν οὐδ’ ἔνεσισ φύσησ ἐνιεμένη ἐσ τὴν κοιλίην οὐδὲν ἂν δυνασθείη. Καὶ μὴν αἱ μεγάλαι σικύαι προσβαλλόμεναι ἀνασπάσιοσ εἵνεκα δῆθεν τῶν ἔσω Ῥεπόντων, σπονδύλων, μεγάλη ἁμαρτὰσ γνώμησ ἐστίν‧ ἀπωθέουσι γὰρ μᾶλλον, ἢ ἀνασπῶσιν‧ καὶ οὐδ’ αὐτὸ τοῦτο γινώσκουσιν οἱ προσβάλλοντεσ‧ ὅσῳ γὰρ ἄν τισ μέζω προσβάλλῃ, τοσούτῳ μᾶλλον λορδοῦνται οἱ προσβληθέντεσ, ξυναναγκαζομένου ἄνω τοῦ δέρματοσ. Τρόπουσ δὲ ἄλλουσ κατασεισίων, ἢ οἱοῖ πρόσθεν εἴρηνται, ἔχοιμι ἂν εἰπεῖν, ἁρμόσαι οὓσ ἄν τισ δοκέοι τῷ παθήματι μᾶλλον‧ ἀλλ’ οὐ κάρτα πιστεύω αὐτοῖσιν‧ διὰ τοῦτο οὐ γράφω. Ἀθρόον δὲ ξυνιέναι χρὴ περὶ τούτων, ὧν ἐν κεφαλαίῳ εἴρηται, ὅτι τὰ μὲν ἐσ τὸ λορδὸν Ῥέψαντα ὀλέθριά ἐστι καὶ σινάμωρα, τὰ δὲ ἐσ τὸ κυφὸν ἀσινέα θανάτου, καὶ οὔρων σχεσίων, καὶ ἀποναρκωσίων τὸ ἔπίπαν‧ οὐ γὰρ ἐντείνει τοὺσ ὀχετοὺσ τοὺσ κατὰ τὴν κοιλίην, οὐδὲ κωλύει εὐρόουσ εἶναι ἡ ἐσ τὸ ἔξω κύφωσισ‧ ἡ δὲ λόρδωσισ ταῦτά τε ἀμφότερα ποιέει, καὶ ἐσ τὰ ἄλλα πολλὰ προσγίνεται. Ἐπείτοι πολὺ πλείονεσ σκελέων τε καὶ χειρῶν ἀκρατέεσ γίνονται, καὶ καταναρκοῦνται τὸ σῶμα, καὶ οὖρα ἴσχεται αὐτέοισιν, οἷσιν ἂν μὴ ἐκστῇ μὲν τὸ ὕβωμα μήτε ἔξω, μήτε ἔσω, σεισθέωσι δὲ ἰσχυρῶσ ἐσ τὴν ἰθυωρίην τῆσ Ῥάχιοσ‧ οἷσι δὲ ἂν ἐκστῇ τὸ ὕβωμα, ἧσσον τοιαῦτα πάσχουσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION