Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 45.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 45.)

Χρὴ δὲ πρῶτον μὲν γινώσκειν τὴν φύσιν τῆσ Ῥάχιοσ, οἱή τίσ ἐστιν‧ ἐσ πολλὰ γὰρ νουσήματα προσδέοι ἂν αὐτῆσ. Τοῦτο μὲν γὰρ, τὸ πρὸσ τὴν κοιλίην Ῥέπον, οἱ σπόνδυλοι ἐντὸ ἄρτιοί εἰσιν ἀλλήλοισι, καὶ δέδενται πρὸσ ἀλλήλουσ δεσμῷ μυξώδεϊ καὶ νευρώδεϊ, ἀπὸ χόνδρων ἀποπεφυκότι ἄχρι πρὸσ τὸν νωτιαῖον. Ἄλλοι δέ τινεσ τόνοι νευρώδεεσ διανταῖοι, πρόσφυτοι, παρατέτανται ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτῶν. Αἱ δὲ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν κοινωνίαι ἐν ἐτέρῳ λόγῳ δεδηλώσονται, ὅσαι τε καὶ οἱαῖ, καὶ ὅθεν ὡρμημέναι, καὶ ἐν οἱοίσιν οἱᾶ δύνανται, αὐτὸσ δὲ ὁ νωτιαῖοσ οἷσιν ἐλύτρωται ἐλύτροισι, καὶ ὅθεν ὡρμημένοισι, καὶ ὅπη κραίνουσιν, καὶ οἷσι κοινωνέουσι, καὶ οἱᾶ δυναμένοισιν. Ἐν δὲ τῷ ἐπέκεινα, ἐν ἄρθροισι γεγιγγλύμωνται πρὸσ ἀλλήλουσ οἱ σπόνδυλοι. Τόνοι δε κοινοὶ παρὰ πάντασ, καὶ ἐν τοῖσιν ἔξω μέρεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἔσω παρατέτανται. Ἀπόφυσισ δέ ἐστιν ὀστέου ἐσ τὸ ἔξω μέροσ ἀπὸ πάντων τῶν σπονδύλων, μία ἀπὸ ἑνὸσ ἑκάστου, ἀπό τε τῶν μειζόνων, ἀπό τε τῶν ἐλασσόνων‧ ἐπὶ δὲ τῇσιν ἀποφύσεσι ταύτῃσι χονδρίων ἐπιφύσιεσ, καὶ ἀπ’ ἐκείνων νεύρων ἀποβλάστησισ ἠδελφισμένη τοῖσιν ἐξωτάτω τόνοισιν. Πλευραὶ δὲ προσπεφύκασιν, ἐσ τὸ εἰώσ μέροσ τὰσ κεφαλὰσ Ῥέπουσαι μᾶλλον, ἢ ἐσ τὸ ἔξω‧ καθ’ ἕνα δὲ ἕκαστον τῶν σπονδύλων προσήρθρωνται‧ καμπυλώταται δὲ πλευραὶ ἀνθρώπου εἰσὶ Ῥαιβοειδέα τρόπον. Τὸ δὲ μεσηγὺ τῶν πλευρέων καὶ τῶν ὀστέων τῶν ἀποπεφυκότων ἀπὸ τῶν σπονδύλων, ἀποπληρέουσιν ἑκατέρωθεν οἱ μύεσ ἀπὸ τοῦ αὐχένοσ ἀρξάμενοι, ἄχρι τῆσ προσφύσιοσ. Αὐτὴ δὲ ἡ Ῥάχισ κατὰ μῆκοσ ἰθυσκόλιόσ ἐστιν‧ ἀπὸ μὲν τοῦ ἱεροῦ ὀστέου ἄχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου, παρ’ ὃν προσήρτηται τῶν σκελέων ἡ πρόσφυσισ, ἄχρι μὲν τούτου κυφή‧ κύστισ τε γὰρ, καὶ γοναὶ, καὶ ἀρχοῦ τὸ χαλαρὸν ἐν τουτέῳ ἔκτισται. Ἀπὸ δὲ τούτου ἄχρι φρενῶν προσαρτήσιοσ, ἰθυλόρδη‧ καὶ παραφύσιασ ἔχει μυῶν τοῦτο μοῦνον τὸ χωρίον ἐκ τῶν εἴσωθεν μερῶν, ἃσ δὴ καλέουσι ψόασ. Ἀπὸ δὲ τούτου ἄχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου τοῦ ὑπὲρ τῶν ἐπωμίδων, ἰθυκύφη‧ ἔτι δὲ μᾶλλον δοκέει ἢ ἐστίν‧ ἡ γὰρ ἄκανθα κατὰ μέσον ὑψηλοτάτασ τὰσ ἐκφύσιασ τῶν ὀστέων ἔχει, ἔνθεν δὲ καὶ ἔνθεν ἐλάσσουσ. Αὐτὸ δὲ τὸ ἄρθρον τοῦ αὐχένοσ λορδόν ἐστιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION