Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 30.

(히포크라테스, Oeuvres Completes D'Hippocrate., ΠΕΡΙ ΑΡΘΡΩΝ, 30.)

Γνάθοσ δὲ ὀλίγοισι τελέωσ ἐξήρθρησεν‧ ὀστέον τε γὰρ τὸ ἀπὸ τῆσ ἄνω γνάθου πεφυκὸσ ὑπεζύγωται πρὸσ τῷ ὑπὸ τὸ οὖσ ὀστέῳ προσπεφυκότι, ὅπερ ἀποκλείει τὰσ κεφαλὰσ τῆσ κάτω γνάθου, τῆσ μὲν ἀνωτέρω ἐὸν, τῆσ δὲ κατωτέρω τῶν κεφαλέων. Τὰ δὲ ἄκρεα τῆσ κάτω γνάθου, τὸ μὲν διὰ τὸ μῆκοσ οὐκ εὐπαρείσδυτον, τὸ δ’ αὖ κορωνόν τε καὶ ὑπερέχον ὑπὲρ τοῦ ζυγώματοσ‧ ἅμα τε ἀπ’ ἀμφοτέρων τῶν ἀκρέων τούτων νευρώδεεσ τένοντεσ πεφύκασιν, ἐξ ὧν ἐξήρτηνται οἱ μύεσ οἱ κροταφῖται καὶ μασσητῆρεσ καλεόμενοι‧ διὰ τοῦτο δὲ καλέονται, καὶ διὰ τοῦτο κινέονται, ὅτι ἐντεῦθεν ἐξήρτηνται‧ ἐν γὰρ τῇ ἐδωδ, καὶ ἐν τῇ διαλέκτῳ, καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ χρήσει τοῦ στόματοσ, ἡ μὲν ἄνω γνάθοσ ἀτρεμέει‧ ξυνήρτηται γὰρ τῇ κεφαλῇ. καὶ οὐ διήρθρωται‧ ἡ δὲ κάω γνάθοσ κινέεται‧ ἀπήρθρωται γὰρ ἀπὸ τῆσ ἄνω γνάθου, καὶ ἀπὸ τῆσ κεφαλῆσ. Διότι μὲν οὖν ἐν σπασμοῖσι καὶ τετάνοισι πρῶτον τοῦτο τὸ ἄρθρον ἐπισημαίνει συντεταμένον, καὶ διότι πληγαὶ καίριοι καὶ καροῦσαι αἱ κροταφίτιδεσ γίνονται, ἐν ἄλλῳ λόγῳ εἰρήσεται. Περὶ δὲ τοῦ μὴ κάρτα ἐξαρθρέειν τάδε τὰ αἴτια‧ αἴτιον δὲ καὶ τόδε, ὅτι οὐ μάλα καταλαμβάνουσι τοιαῦται ἀνάγκαι βρωμάτων, ὥστε τὸν ἄνθρωπον χανέειν μέζον ἢ ὅσον δύναται‧ ἐκπέσοι δ’ ἂν ἀπ’ οὐδενὸσ ἄλλου σχήματοσ, ἢ ἀπὸ τοῦ μέγα χανόντα παραγαγεῖν τὴν γένυν ἐπὶ θάτερα. Προσξυμβάλλεται μέντοι καὶ τόδε πρὸσ τὸ ἐκπίπτειν‧ ὁκόσα γὰρ νεῦρα καὶ ὁκόσοι μύεσ παρὰ τὰ ἄρθρα εἰσὶν, ἢ ἀπὸ ἄρθρων ἀφ’ ὧν ξυνδέδενται, τούτων ὅσα ἐν τῇ χρήσει πλειστάκισ διακινέεται, ταῦτα καὶ ἐσ τὰσ κατατάσιασ δυνατώτατα ἐπιδιδόναι, ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὰ εὐδεψητότατα πλείστην ἐπίδοσιν ἔχει. Περὶ οὗ οὖν ὁ λόγοσ, ἐκπίπτει μὲν γνάθοσ ὀλιγάκισ‧ σχᾶται μέντοι πολλάκισ ἐν χάσμῃσιν, ὥσπερ καὶ ἄλλαι πολλαὶ μυῶν παραλλαγαὶ και νεύρων τούτο ποιέουσιν. Δῆλον μὲν οὖν ἐκ τῶνδε μάλιστά ἐστιν, ὅταν ἐκπεπτώκῃ‧ προί̈σχει γὰρ ἡ κάτω γνάθοσ ἐσ τοὔμπροσθεν, καὶ παρῆκται τἀναντία τοῦ ὀλισθήματοσ, καὶ τοῦ ὀστέου τὸ κορωνὸν ὀγκηρότερον φαίνεται παρὰ τὴν ἄνω γνάθον, καὶ χαλεπῶσ ξυμβάλλουσι τὰσ κάτω γνάθουσ. Τούτοισι δὲ ἐμβολὴ πρόδηλοσ, ἥτισ γίνοιτ’ ἂν ἁρμόζουσα‧ χρὴ γὰρ τὸν μέν τινα κατέχειν τὴν κεφαλὴν τοῦ τετρωμένου, τὸν δὲ περιλαβόντα τὴν κάτω γνάθον καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τοῖσι δακτύλοισι κατὰ τὸ γένειον, χάσκοντοσ τοῦ ἀνθρώπου ὅσον μετρίωσ δύναται, πρῶτον μὲν διακινέειν τὴν κάτω γνάθον χρόνον τινὰ, τῇ καὶ τῇ παράγοντα τῇ χειρὶ, καὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον κελεύειν χαλαρὴν τὴν γνάθον ἔχειν, καὶ ξυμπαράγειν, καὶ ξυνδιδόναι ὡσ μάλιστα‧ ἔπειτα ἐξαπίνησ σχάσαι, τρισὶ σχήμασιν ὁμοῦ προσέχοντα τὸν νόον‧ δεῖ μὲν γὰρ παράγεσθαι ἐκ τῆσ διαστροφῆσ ἐσ τὴν φύσιν, δεῖ δὲ ἐσ τοὐπίσω ἀπωσθῆναι τὴν γνάθον τὴν κάτω, δεῖ δὲ ἑπόμενον τούτοισι ξυμβάλλειν τὰσ γνάθουσ, καὶ μὴ χάσκειν. Ἐμβολὴ μὲν οὖν αὕτη, καὶ οὐκ ἂν γένοιτο ἀπ’ ἄλλων σχημάτων. Ιἠτρείη δὲ βραχείη ἀρκέει‧ σπλῆνα προστιθέντα κεκηρωμένον χαλαρῷ ἐπιδέσμῳ ἐπιδεῖν. Ἀσφαλέστερον δὲ χειρίζειν ἐστὶν ὕπτιον κατακλίναντα τὸν ἄνθρωπον, ἐρείσαντα τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ σκυτίνου ὑποκεφαλαίου ὡσ πληρεστάτου, ἵνα ὡσ ἥκιστα ὑπείκῃ‧ προσκατέχειν δέ τινα χρὴ τὴν κεφαλὴν τοῦ τετρωμένου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION