Galen, On the Natural Faculties., G, section 14

(갈레노스, On the Natural Faculties., G, section 14)

ἀλλὰ μὴν καὶ ὡσ ἐν ἑκάστῃ τῶν ἀρτηριῶν ἐστί τισ δύναμισ ἐκ τῆσ καρδίασ ἐπιρρέουσα, καθ’ ἣν διαστέλλονταί τε καὶ συστέλλονται, δέδεικται δι’ ἑτέρων. εἴπερ οὖν συνθείησ ἄμφω τό τε ταύτην εἶναι τὴν κίνησιν αὐταῖσ τό τε πᾶν τὸ διαστελλόμενον ἕλκειν ἐκ τῶν πλησίον εἰσ ἑαυτό, θαυμαστὸν οὐδέν σοι φανεῖται τὰσ ἀρτηρίασ, ὅσαι μὲν εἰσ τὸ δέρμα περαίνουσιν αὐτῶν, ἐπισπᾶσθαι τὸν ἔξωθεν ἀέρα διαστελλομένασ, ὅσαι δὲ κατά τι πρὸσ τὰσ φλέβασ ἀνεστόμωνται, τὸ λεπτότατον ἐν αὐταῖσ καὶ ἀτμωδέστατον ἐπισπᾶσθαι τοῦ αἵματοσ, ὅσαι δ’ ἐγγὺσ τῆσ καρδίασ εἰσίν, ἐξ αὐτῆσ ἐκείνησ ποιεῖσθαι τὴν ὁλκήν. ἐν γὰρ τῇ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ τὸ κουφότατόν τε καὶ λεπτότατον ἕπεται πρῶτον τοῦ βαρυτέρου τε καὶ παχυτέρου· κουφότατον δ’ ἐστὶ καὶ λεπτότατον ἁπάντων τῶν κατὰ τὸ σῶμα πρῶτον μὲν τὸ πνεῦμα, δεύτερον δ’ ὁ ἀτμόσ, ἐπὶ τούτῳ δὲ τρίτον, ὅσον ἂν ἀκριβῶσ ᾖ κατειργασμένον τε καὶ λελεπτυσμένον αἷμα. ταῦτ’ οὖν εἰσ ἑαυτὰσ ἕλκουσιν αἱ ἀρτηρίαι πανταχόθεν, αἱ μὲν εἰσ τὸ δέρμα καθήκουσαι τὸν ἔξωθεν ἀέρα· πλησίον τε γὰρ αὐταῖσ οὗτόσ ἐστι καὶ κουφότατοσ ἐν τοῖσ μάλιστα· τῶν δ’ ἄλλων ἡ μὲν ἐπὶ τὸν τράχηλον ἐκ τῆσ καρδίασ ἀνιοῦσα καὶ ἡ κατὰ Ῥάχιν, ἤδη δὲ καὶ ὅσαι τούτων ἐγγὺσ ἐξ αὐτῆσ μάλιστα τῆσ καρδίασ· ὅσαι δὲ καὶ τῆσ καρδίασ πορρωτέρω καὶ τοῦ δέρματοσ, ἕλκειν ταύταισ ἀναγκαῖον ἐκ τῶν φλεβῶν τὸ κουφότατον τοῦ αἵματοσ· ὥστε καὶ τῶν εἰσ τὴν γαστέρα τε καὶ τὰ ἔντερα καθηκουσῶν ἀρτηριῶν τὴν ὁλκὴν ἐν τῷ διαστέλλεσθαι γίγνεσθαι παρά τε τῆσ καρδίασ αὐτῆσ καὶ τῶν παρακειμένων αὐτῇ φλεβῶν παμπόλλων οὐσῶν. οὐ γὰρ δὴ ἔκ γε τῶν ἐντέρων καὶ τῆσ κοιλίασ τροφὴν οὕτω παχεῖάν τε καὶ βαρεῖαν ἐν ἑαυτοῖσ ἐχόντων δύνανταί τι μεταλαμβάνειν, ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου, φθάνουσαι πληροῦσθαι τοῖσ κουφοτέροισ. οὐδὲ γὰρ εἰ καθεὶσ αὐλίσκον εἰσ ἀγγεῖον ὕδατόσ τε καὶ ψάμμου πλῆρεσ ἐπισπάσαιο τῷ στόματι τὸν ἐκ τοῦ αὐλίσκου ἀέρα, δύναιτ’ ἂν ἀκολουθῆσαί σοι πρὸ τοῦ ὕδατοσ ἡ ψάμμοσ· ἀεὶ γὰρ ἐν τῇ πρὸσ τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ τὸ κουφότερον ἕπεται πρότερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION