Dionysius of Halicarnassus, chapter 12

(디오니시오스, chapter 12)

πολλοὺσ ἤδη τῶν ἀναφερομένων εἰσ αὐτὸν λόγων καὶ πεπιστευμένων ὑπὸ τοῦ πλήθουσ, ὡσ εἰσὶν ἐν τοῖσ πάνυ γνησίοισ Λυσίου, καὶ τά γε ἄλλα οὐκ ἀτόπωσ ἔχοντασ, ὅτι τὴν χάριν οὐ προσβάλλουσι τὴν Λυσιακὴν οὐδὲ τὴν εὐστομίαν ἔχουσιν ἐκείνησ τῆσ λέξεωσ, ὑποπτεύσασ τε καὶ βασανίσασ εὑρ͂ον οὐκ ὄντασ Λυσίου. ὧν ἐστι καὶ ὁ περὶ τῆσ Ἰφικράτουσ εἰκόνοσ, ὃν οἶδ’ ὅτι πολλοὶ καὶ χαρακτῆρα ἡγήσαιντο ἂν καὶ κανόνα τῆσ ἐκείνου δυνάμεωσ. οὗτοσ μέντοι ὁ λόγοσ ὁ καὶ τοῖσ ὀνόμασιν ἡρμηνεῦσθαι δοκῶν ἰσχυρῶσ καὶ τοῖσ ἐνθυμήμασιν εὑρῆσθαι περιττῶσ καὶ ἄλλασ πολλὰσ ἀρετὰσ ἔχων ἄχαρίσ ἐστι καὶ πολλοῦ δεῖ τὸ Λυσιακὸν ἐπιφαίνειν στόμα. μάλιστα δ’ ἐγένετό μοι καταφανὴσ ὅτι οὐχ ὑπ’ ἐκείνου τοῦ ῥήτοροσ ἐγράφη, τοὺσ χρόνουσ ἀναλογισαμένῳ. εἰ γὰρ ὀγδοηκονταετῆ γενόμενον θήσει τισ τελευτῆσαι Λυσίαν ἐπὶ Νίκωνοσ ἢ ἐπὶ Ναυσινίκου ἄρχοντοσ, ἑπτὰ ἔτεσιν ὅλοισ ἂν εἰή προτεροῦσα τῆσ γραφῆσ τοῦ ψηφίσματοσ ἡ τελευτὴ τοῦ ῥήτοροσ. μετὰ γὰρ Ἀλκισθένην ἄρχοντα, ἐφ’ οὗ τὴν εἰρήνην Ἀθηναῖοί τε καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ βασιλεὺσ ὤμοσαν, ἀποδοὺσ τὰ στρατεύματα Ἰφικράτησ ἰδιώτησ γίνεται καὶ τὸ περὶ τῆσ εἰκόνοσ ἦν τότ’ ἔτεσιν ἑπτὰ πρότερον τετελευτηκότοσ τῆσ γραφῆσ Λυσίου, πρὸ τοῦ συντάξασθαι τοῦτον τὸν ἀγῶνα Ἰφικράτει.

ὁμοίωσ δὲ καὶ τὴν ἀπολογίαν τοῦ ἀνδρὸσ καὶ αὐτὴν εἰσ Λυσίαν ἀναφερομένην φερομένην οὔτε τοῖσ πράγμασιν ἀτόπωσ ἔχουσαν οὔτε τοῖσ ὀνόμασιν ἀσθενῶσ δι’ ὑποψίασ ἔλαβον οὐκ ἐπανθούσησ τῇ λέξει τῆσ Λυσιακῆσ χάριτοσ· καὶ παραθεὶσ τοὺσ χρόνουσ οὐκ ὀλίγοισ ἔτεσιν εὑρ͂ον ὑστεροῦσαν τῆσ τελευτῆσ τοῦ ῥήτοροσ ἀλλὰ καὶ εἴκοσιν ὅλοισ.

ἐν γὰρ τῷ συμμαχικῷ πολέμῳ τὴν εἰσαγγελίαν Ἰφικράτησ ἠγώνισται καὶ τὰσ εὐθύνασ ὑπέσχηκε τῆσ στρατηγίασ, ὡσ ἐξ αὐτοῦ γίνεται τοῦ λόγου καταφανέσ· οὗτοσ δὲ ὁ πόλεμοσ πίπτει κατὰ Ἀγαθοκλέα καὶ Ἐλπίνην ἄρχοντασ. ὅτου μὲν οὖν εἰσι λόγοι ῥήτοροσ οἱ περί τε τῆσ εἰκόνοσ καὶ τῆσ προδοσίασ, οὐκ ἔχω βεβαίωσ εἰπεῖν. ὅτι δὲ ἑνὸσ ἀμφότεροι, πολλοῖσ τεκμηρίοισ ἔχοιμ’ ἂν εἰπεῖν· ἡ γὰρ αὐτὴ προαίρεσίσ τε καὶ δύναμισ ἐν ἀμφοτέροισ, ὑπὲρ ὧν οὐ καιρὸσ ἐν τῷ παρόντι διασκοπεῖν.

εἰκάζω δὲ Ἰφικράτουσ εἶναι αὐτούσ· καὶ γὰρ τὰ πολέμια δεινὸσ ὁ ἀνὴρ καὶ ἐν λόγοισ οὐκ εὐκαταφρόνητοσ, ἥ τε λέξισ ἐν ἀμφοῖν πολὺ τὸ φορτικὸν καὶ στρατιωτικὸν ἔχει καὶ οὐχ οὕτωσ ἐμφαίνει ῥητορικὴν ἀγχίνοιαν ὡσ στρατιωτικὴν αὐθάδειαν καὶ ἀλαζονείαν. ἀλλ’ ὑπὲρ μὲν τούτων ἑτέρωθι δηλωθήσεται διὰ πλειόνων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION