Dionysius of Halicarnassus, chapter 12

(디오니시오스, chapter 12)

οἶμαι μὲν οὖν καὶ ἐκ τούτων οὐκ ἄδηλον εἶναι τὴν τῶν ἀνδρῶν διαφοράν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν μελλόντων λέγεσθαι μᾶλλον ἔσται καταφανὴσ καὶ μάλιστα ἐκ τῶν ἀποδεικτικῶν καὶ παθητικῶν λόγων, ἐν οἷσ ὁ μὲν Λυσίασ ἁπλούστερόσ τίσ ἐστι καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν τῶν ὀνομάτων καὶ κατὰ τὴν κοινότητα τῶν σχημάτων, οὑτοσὶ δὲ ποικιλώτεροσ. πολλὰ γὰρ ἄν τισ ἰδὼν εὑρ́οι παρ’ αὐτῷ ὡσ ἐν τούτῳ· πόθεν χρὴ πιστεύεσθαι τὰ εἰρημένα πρὸσ θεῶν; οὐκ ἐκ τῶν μαρτύρων; οἰόμαί γε. πόθεν δὲ τοὺσ μάρτυρασ; οὐκ ἐκ τῶν βασάνων; εἰκόσ γε. πόθεν δέ γε ἀπιστεῖσθαι τοὺσ λόγουσ τοὺσ τούτων; οὐκ ἐκ τοῦ φεύγειν τοὺσ ἐλέγχουσ; ἀνάγκη μεγάλη. φαίνομαι τοίνυν ἐγὼ μὲν διώκων ταῦτα καὶ τὰ πράγματα εἰσ βασάνουσ ἄγων, οὗτοσ δὲ ἐπὶ διαβολὰσ καὶ λόγουσ καθιστάσ, ὅπερ ἄν τισ πλεονεκτεῖν βουλόμενοσ ποιήσειεν. ἐχρῆν δὲ αὐτόν, εἴπερ τι δίκαιον ἐφρόνει καὶ μὴ παρακρούσασθαι τὰσ ὑμετέρασ γνώμασ ἐζήτει, μὴ μὰ Δία ταῦτα ποιεῖν, ἀλλ’ ἐπὶ τὸν λογισμὸν μετὰ μαρτύρων ἐλθεῖν καὶ ἐξετάζειν ἕκαστα τῶν ἐν τῷ λόγῳ τοῦτον τὸν τρόπον παρ’ ἐμοῦ πυνθανόμενον· εἰσφορὰσ λογίζῃ πόσασ; τόσασ· κατὰ πόσον ἀργύριον εἰσενηνεγμένασ; κατὰ τόσον καὶ τόσον·

κατὰ ποῖα ψηφίσματα; ταυτί· ταύτασ εἰλήφασι τίνεσ; οἵδε· καὶ ταῦτα μαρτυρόμενον σκέψασθαι τὰ ψηφίσματα, τὸ πλῆθοσ τῶν εἰσφορῶν, τὰ εἰσενηνεγμένα, τοὺσ λαβόντασ, καὶ εἰ μὲν εὐτε , τῷ λόγῳ πιστεύειν, εἰ δὲ μή, νῦν παρασχέσθαι μάρτυρασ, εἴ τι ψεῦδοσ ἦν ὧν ἐλογισάμην αὐτοῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION