Demosthenes, Speeches 11-20, Περὶ τῶν πρὸσ Ἀλέξανδρον Συνθηκῶν 37:

(데모스테네스, Speeches 11-20, Περὶ τῶν πρὸσ Ἀλέξανδρον Συνθηκῶν 37:)

αἷσ ἐγὼ διακελεύομαι, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πείθεσθαι, καθάπερ ἐδίδαξα, καὶ διαβεβαιωσαίμην ἄν, ὡσ τοῦθ’ ἡλικίασ ἔχων, ἅμα καὶ τῷ δικαίῳ ἡμᾶσ ἀνεγκλήτωσ καὶ τοῖσ καιροῖσ ἀσφαλέστατα χρήσεσθαι τοῖσ ἐπὶ τὸ συμφέρον κατεπείγουσιν. καὶ γὰρ ἔτι προσγέγραπται <ἐν> ταῖσ συνθήκαισ, ἐὰν βουλώμεθα τῆσ κοινῆσ εἰρήνησ μετέχειν· τὸ δ’ ἐὰν βουλώμεθα ἐστὶν ἅμα καὶ τοὐναντίον, εἰ ἄρα ποτὲ δεῖ παύσασθαι αἰσχρῶσ ἑτέροισ ἀκολουθοῦντασ, ἢ μηδ’ ἀναμνησθῆναι μηδεμιᾶσ φιλοτιμίασ τῶν ἐξ ἀρχαιοτάτου καὶ πλείστων καὶ μάλιστα πάντων ἀνθρώπων ἡμῖν ὑπαρχουσῶν. ἐὰν οὖν κελεύητ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, γράψω, καθάπερ αἱ συνθῆκαι κελεύουσι, πολεμεῖν τοῖσ παραβεβηκόσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION