Arrian, Indica, chapter 39 5:

(아리아노스, Indica, chapter 39 5:)

δέρμα δὲ αὐτῷ εἶναι φολιδωτόν, οὕτω τι ἐσ βάθοσ ἧκον, ὥστε καὶ ἐπὶ πῆχυν ἐπέχειν· ὄστρεά τε καὶ λοπάδασ καὶ φυκία πολλά ἔχειν ἐπιπεφυκότα. καὶ δελφῖνασ λέγει ὅτι κατορᾶν ἦν πολλοὺσ ἀμφὶ τῷ κήτεϊ, καὶ τῶν ἐν τῇ ἔσω θαλάσσῃ μέζονασ τοὺ δελφῖνασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION