Arrian, Indica, chapter 35

(아리아노스, Indica, chapter 35)

ἀναλαβόντεσ δὲ αὐτοὺσ ἐπὶ τὰσ ἀπήνασ ὀπίσω ἤλαυνον. ὑπὲρ δὲ τοῦ στρατοῦ παντὸσ οὐδὲν εἶχον ὑποκρίνασθαι. τοῦτο ἐκεῖνο συνθεὶσ Ἀλέξανδροσ, τοὺσ μὲν παραλόγωσ ἀποσωθῆναι, τὴν στρατιὴν δὲ πᾶσαν διεφθάρθαι αὐτῷ, οὐ τοσόνδε Νεάρχου τε καὶ Ἀρχίεω τῇ σωτηρίῃ ἔχαιρεν, ὅσον ἐλύπεεν αὐτὸν ἀπολομένη ἡ στρατιὴ πᾶσα.

οὔπω πάντα εἴρητο, καὶ Νέαρχόσ τε καὶ Ἀρχίησ προσῆγον.

τοὺσ δὲ μόλισ καὶ χαλεπῶσ ἐπέγνω Ἀλέξανδροσ· ὅτι τε κομόωντασ καὶ κακῶσ ἐσταλμένουσ κατεώρα, ταύτῃ μᾶλλόν τι βεβαιότερον αὐτῷ τὸ ἄχοσ ὑπὲρ τῆσ στρατιῆσ τῆσ ναυτικῆσ ἐγίνετο. ὃ δὲ τὴν δεξιὴν Νεάρχῳ ἐμβαλὼν καὶ ἀπαγαγὼν μοῦνον ἀπὸ τῶν ἑταίρων τε καὶ τῶν ὑπασπιστέων, πολλὸν χρόνον ἐδάκρυεν·

"καὶ Ἀρχίησ οὗτοσ, ἔχοι ἂν ἔμοιγε ὡσ ἐπὶ συμφορῇ τῇ ἁπάσῃ μετρίωσ·

"αἱ δέ τοι νέεσ καὶ ἡ στρατιὴ κοίῳ τινὶ τρόπῳ διεφθάρησαν; "καὶ αἱ νέεσ τοι σῷαί εἰσι καὶ ὁ στρατόσ·

"ἡμεῖσ δὲ αὐτάγγελοι τῆσ σωτηρίησ αὐτῶν ἥκομεν. ἔτι μᾶλλον ἐδάκρυεν Ἀλέξανδροσ, κατ̓ ὅτι ἀνέλπιστόσ οἱ ἡ σωτηρίη τοῦ στρατοῦ ἐφαίνετο·

καὶ ὅκου ὁρμέουσιν αἱ νέεσ ἀνηρώτα. "ἐν τῷ στόματι τοῦ Ἀνάμιδοσ ποταμοῦ ἀνειρυσμέναι ἐπισκευάζονται. Ἀλέξανδροσ δὲ τόν τε Δία τὸν Ἑλλήνων καὶ τὸν Ἄμμωνα τὸν Λιβύων ἐπόμνυσιν, ἦ μὲν μεζόνωσ ἐπὶ τῇδε τῇ ἀγγελίῃ χαίρειν ἢ ὅτι τὴν Ἀσίην πᾶσαν ἐκτημένοσ ἔχει.

καὶ γὰρ τὸ ἄχοσ οἱ τὸ ἐπὶ τῇ ἀπωλείῃ τῆσ στρατιῆσ ἀντίρροπον γενέσθαι τῇ ἄλλῃ πάσῃ εὐτυχίῃ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION