Arrian, Indica, chapter 31

(아리아노스, Indica, chapter 31)

εὖτε δὲ παρέπλωον τὴν χώρην τὴν Ἰχθυοφάγων, λόγον ἀκούουσι περὶ νήσου τινόσ ἣ κέεται μὲν ἀπέχουσα τῆσ ταύτῃ ἠπείρου σταδίουσ ἐσ ἑκατόν, ἐρήμη δέ ἐστιν οἰκητόρων. ταύτην ἱρὴν Ἡλίου ἔλεγον εἶναι οἱ ἐπιχώριοι καὶ Νόσαλα καλέεσθαι, οὐδέ τινα ἀνθρώπων καταίρειν ἐθέλειν ἐσ αὐτήν·

ὅστισ δὲ ἂν ἀπειρίῃ προσσχῇ, γίνεσθαι ἀφανέα. ἀλλὰ λέγει Νέαρχοσ κέρκουρόν σφιν ἕνα πλήρωμα ἔχοντα Αἰγυπτίων οὐ πόρρω τῆσ νήσου ταύτησ γενέσθαι ἀφανέα, καὶ ὑπὲρ τούτου τοὺσ ἡγεμόνασ τοῦ πλόου ἰσχυρίζεσθαι ὅτι ἄρα κατάραντεσ ὑπ̓ ἀγνοίησ ἐσ τὴν νῆσον γένοιντο ἀφανέεσ.

Νέαρχοσ δὲ πέμπει κύκλῳ περὶ τῆν νῆσον τριηκόντορον, κελεύσασ μὴ κατασχεῖν μὲν ἐσ τὴν νῆσον, ἐμβοᾶν δὲ τοῖσ ἀνθρώποισ ὡσ μάλιστα ἐν χρῷ παραπλώοντασ, καὶ τὸν κυβερνήτην οὐνομάζοντασ καὶ ὅτου ἄλλου οὐκ ἀφανὲσ τὸ οὔνομα.

ὡσ δὲ οὐδένα ὑπακούειν, τότε δὴ αὐτὸσ λέγει πλῶσαι ἐσ τὴν νῆσον, καὶ κατασχεῖν προσαναγκάσαι τοὺσ ναύτασ οὐκ ἐθέλοντασ, καὶ ἐκβῆναι αὐτὸσ καὶ ἐλέγξαι κενὸν μῦθον ἐόντα τὸν περὶ τῇ νήσῳ λόγον.

ἀκοῦσαι δὲ καὶ ἄλλον λόγον λεγόμενον, οἰκῆσαι τὴν νῆσον ταύτην μίαν τῶν Νηρηίδων·

τὸ δὲ οὔνομα οὐ λέγεσθαι τῆσ Νηρηίδοσ. ταύτῃ δὲ ὅστισ πελάσειε, τούτῳ δὲ συγγίνεσθαι μέν, ἰχθὺν δὲ αὐτὸν ἐξ ἀνθρώπου ποιέουσαν ἐμβάλλειν ἐσ τὸν πόντον. Ἥλιον δὲ ἀχθεσθέντα τῇ Νηρηίδι κελεύειν μετοικίζεσθαι αὐτὴν ἐκ τῆσ νήσου·

τὴν δὲ ὁμολογέειν μὲν ὅτι ἐξοικισθήσεται, δέεσθαι δέ οἱ τὸ πάθημα παυθῆναι, καὶ τὸν Ἥλιον ὑποδέξασθαι· τοὺσ δὲ σὴ ἀνθρώπουσ οὕστινασ ἰχθύασ ἐξ ἀνθρώπων ἐπεποιήκει κατελεήσαντα ἀνθρώπουσ αὖθισ ἐξ ἰχθύων ποιῆσαι, καὶ ἀπὸ τούτων τῶν Ἰχθυοφάγων τὸ γένοσ καὶ ἐσ Ἁλέξανδρον κατελθεῖν.

καὶ ταῦτα ὅτι ψεύδεα ἐξελέγχει Νέαρχοσ, οὐκ ἐπαινέω αὐτὸν ἔγωγε τῆσ σχολῆσ τε καὶ σοφίησ, οὔτε κάρτα χαλεπὰ ἐξελεγχθῆναι ἐόντα, ταλαίπωρόν τε ἐὸν γινώσκων τοὺσ παλαιοὺσ λόγουσ ἐπιλεγόμενον ἐξελέγχειν ἐόντασ ψευδέασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION