Arrian, Indica, chapter 29

(아리아노스, Indica, chapter 29)

ἐνθένδε ἀμφὶ μέσασ νύκτασ ἄραντεσ διεκπλώουσι σταδίουσ ἐσ χιλίουσ ἐσ Τάλμενα λιμένα εὐόρμον. ἐνθένδε ἐσ Κανασίδα πόλιν ἐρήμην σταδίουσ ἐσ τετρακοσίουσ, ἵνα τινὶ φρέατι ὀρυκτῷ ἐπιτυγχάνουσι, καὶ φοίνικεσ ἄγριοι ἐπεφύκεσαν. τούτων τοὺσ ἐγκεφάλουσ κόπτοντεσ ἐσιτέοντο· σῖτοσ γὰρ ἐπελελοίπει τὴν στρατιήν. Νέαρχοσ δὲ καταδείσασ μὴ ἄρα ἐσ τὴν γῆν ἐκβάντεσ ἀπολίποιεν τὰσ νέασ ὑπὸ ἀθυμίησ, ἐπὶ τῷδε μετεώρουσ ἔσχε τὰσ νέασ ἐπ̓ ἀγκυρέων.

ἐνθένδε ἀναχθέντεσ ἐσ Κανάτην ὁρμίζονται, σταδίουσ ὡσ ἑπτακοσίουσ καὶ πεντήκοντα διεκπλώσαντεσ.

ἔστι δὲ καὶ αἰγιαλὸσ ἐνθαῦτα καὶ διώρυχεσ βραχέαι. ἐνθένδε σταδίουσ ὀκτακοσίουσ πλώσαντεσ ἐν Τροῖσιν ὁρμίζονται, κῶμαι δὲ σμικραὶ καὶ πονηραὶ ἐπῆσαν.

καὶ οἱ μὲν ἄνθρωποι ἐκλείπουσι τὰ οἰκία, αὐτοὶ δὲ σίτῳ τινὶ ὀλίγῳ ἐπιτυγχάνουσι, καὶ βαλάνοισιν ἐκ φοινίκων. καὶ καμήλουσ ἑπτὰ ὅσαι ἐγκατελήφθησαν κατακόψαντεσ, ἀπὸ τούτων ἐσιτέοντο. ὑπὸ δὲ τὴν ἑώ ἀναχθέντεσ σταδίουσ τριηκοσίουσ πλώουσι, καὶ κατορμίζονται ἐσ Δαγάσειρα·

ἔνθα νομάδεσ τινὲσ ἄνθρωποι ᾤκεον. ἐνθένδε ἄραντεσ τήν τε νύκτα καὶ τὴν ἡμέρην οὐδέν τι ἐλινύοντεσ ἔπλωον, ἀλλὰ διελθόντεσ γὰρ σταδίουσ χιλίουσ τε καὶ ἑκατὸν ἐξέπλωσαν τὸ ἔθνοσ τῶν Ἰχθυοφάγων, πολλὰ κακὰ ταύτῃ παθόντεσ ἀπορίῃ τῶν ἀναγκαίων.

ὁρμίζονται δὲ οὐ πρὸσ τῇ γῇ ‐ ῥηχίη γὰρ ἦν ἐπὶ πολλὸν ἀνέχουσα ‐ , ἀλλὰ μετέωροι ἐπ̓ ἀγκυρέων·

μῆκοσ τοῦ παραπλόου τῶν Ἰχθυοφάγων τῆσ χώρησ στάδιοι ὀλίγῳ πλεῦνεσ ἢ μύριοι. οὗτοι οἱ Ἰχθυοφάγοι σιτέονται, κατ̓ ὅ τι περ καὶ κληίζονται, ἰχθύασ, ὀλίγοι μὲν αὐτῶν ἁλιεύοντεσ τοὺσ ἰχθύασ ‐ ὀλίγοισι γὰρ καὶ πλοῖα ἐπὶ τῷδε πεποίηται καὶ τέχνη ἐξεύρηται ἐπί τῇ θήρῃ τῶν ἰχθύων ‐ , τὸπολλὸν δὲ ἡ ἀνάπωτισ αὐτοῖσι παρέχει.

οἳ δὲ καὶ δίκτυα ἐπὶ τῷδε πεποίηνται, μέγαθοσ καὶ ἐσ δύο σταδίουσ τὰ πολλὰ αὐτῶν.

πλέκουσι δὲ αὐτὰ ἐκ τοῦ φλοιοῦ τῶν φοινίκων, στρέφοντεσ τὸν φλοιὸν ὥσπερ λίνον. ἐπεὰν δὲ ἡ θάλασσα ὑπονοστήσῃ, ἵνα μὲν ξηρὴ ἡ γῆ ὑπολείπεται, ἐρήμη τὸ πολλόν ἐστιν ἰχθύων·

ἔνθα δὲ βαθέα ἐστίν, ὑπολείπεταί τι τοῦ ὕδατοσ καὶ ἐν τῷδε κάρτα πολλοὶ ἰχθύεσ· οἱ μὲν πολλοὶ σμικροὶ αὐτῶν, οἳ δὲ καὶ μέζονεσ. τούτοισι περιβάλλοντεσ τὰ δίκτυα αἱρέουσι. σιτέονται δὲ ὠμοὺσ μέν, ὅκωσ ἀνειρύουσιν ἐκ τοῦ ὕδατοσ, τοὺσ ἁπαλωτάτουσ αὐτῶν·

τοὺσ δὲ μέζονάσ τε καὶ σκληροτέρουσ ὑπὸ ἡλίῳ αὐαίνοντεσ, εὖτ̓ ἂν ἀπαυανθῶσι, καταλεῦντεσ ἄλευρα ἀπ̓ αὐτῶν ποιέονται καὶ ἄρτουσ· οἳ δὲ μάζασ ἐκ τούτων τῶν ἀλεύρων πέσσουσι. καὶ τὰ βοσκήματα αὐτοῖσι τοὺσ ἰχθύασ ξηροὺσ σιτέεται·

ἡ γὰρ χώρη ἐρήμη λειμώνων οὐδὲ ποίην φέρει. θηρεύουσι δὲ καὶ καράβουσ πολλαχῆ καὶ ὄστρεα καὶ κογχύλια.

ἅλεσ δὲ αὐτόματοι γίνονται ἐν τῇ χώρῃ ἀπὸ τούτων ἔλαιον ποιέουσιν. οἳ μὲν δὴ αὐτῶν ἐρήμουσ τόπουσ οἰκέουσιν ἄδενδρόν τε τὴν χώρην καὶ ἄφορον καρπῶν ἡμέρων ‐ καὶ τούτοισιν ἀπὸ τῶν ἰχθύων ἡ πᾶσα δίαιτα ποιέεται ‐ , ὀλίγοι δὲ αὐτῶν σπείρουσιν ὅσον τῆσ χώρησ, [καὶ τούτῳ κατάπερ ὄψῳ χρέονται πρὸσ τοὺσ ἰχθύασ·

] ὁ γὰρ σῖτοσ αὐτοῖσίν εἰσιν ἰχθύεσ. οἰκία δὲ ποιέονται οἱ μὲν εὐδαιμονέστατοι αὐτῶν ὅσα κήτεα ἐκβάλλει ἡ θάλασσα, τούτων τὰ ὀστέα ἐπιλεγόμενοι, καὶ τούτοισιν ἀντὶ ξύλων χρεόμενοι.

καὶ θύρασ τὰ ὀστέα ὅσα πλατέα αὐτῶν ποιέονται· τοῖσι δὲ πολλοῖσι καὶ πενεστέροισιν ἀπὸ τῶν ἀκανθέων τῶν ἰχθύων τὰ οἰκία ποιέεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION