Arrian, Indica, chapter 23

(아리아노스, Indica, chapter 23)

ὁρμηθέντεσ δὲ ἐκ τῶν ἐκβολέων τοῦ Ἀράβιοσ παρέπλωον τῶν Ὠρειτέων τὴν χώρην. καὶ ὁρμίζονται ἐν Παγάλοισι, πλώσαντεσ σταδίουσ ἐσ διηκοσίουσ, πρὸσ ῥηχίῃ. ἀλλὰ ἀγκύρῃσι γὰρ ἐπίβολοσ ἦν ὁ χῶροσ. τὰ μὲν ὦν πληρώματα ἀπεσάλευον ἐν τῇσι νηυσίν, οἱ δὲ ἐπ̓ ὕδωρ ἐκβάντεσ ὑδρεύοντο. τῇ δ̓ ὑστεραίῃ ἀναχθέντεσ ἅμα ἡμέρῃ καὶ πλώσαντεσ σταδίουσ ἐσ τετρακοσίουσ κατάγονται ἑσπέριοι ἐσ Κάβανα, καὶ ὁρμίζονται πρὸσ αἰγιαλῷ ἐρήμῳ.

ἐνθαῦτα ῥηχίη τρηχέα ἦν, καὶ ἐπὶ τῷδε μετεώρουσ τὰσ νέασ ὡρμίσαντο. κατὰ τοῦτον τὸν πλόον πνεῦμα ὑπολαμβάνει τὰσ νέασ μέγα ἐκ πόντου, καὶ νέεσ δύο μακραὶ διαφθείρονται ἐν τῷ πλόῳ, καὶ κέρκουροσ·

οἱ δὲ ἄνθρωποι σῴζονται ἀπονηξάμενοι, ὅτι οὐ πόρρω τῆσ γῆσ ὁ πλόοσ ἐγίνετο. ἀμφὶ δὲ μέσασ νύκτασ ἀναχθέντεσ πλώουσιν ἔστε ἐπὶ Κώκαλα, ἃ τοῦ αἰγιαλοῦ, ἔνθεν ὡρμήθησαν, ἀπεῖχε σταδίουσ διηκοσίουσ·

καὶ αἱ μὲν νέεσ σαλεύουσαι ὡρ́μεον, τὰ πληρώματα δὲ ἐκβιβάσασ Νέαρχοσ πρὸσ τῇ γῇ ηὐλίσθη, ὅτι ἐπὶ πολλὸν τεταλαιπωρηκότεσ ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀναπαύσασθαι ἐπόθεον. στρατόπεδον δὲ περιεβάλετο τῶν βαρβάρων τῆσ φυλακῆσ εἵνεκα. ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ Λεόννατοσ, ὅτῳ τὰ Ὠρειτέων ἐξ Ἀλεξάνδρου ἐπετέτραπτο, μάχῃ μεγάλῃ νικᾷ Ὠρείτασ τε καὶ ὅσοι Ὠρείτῃσι συνεπελάβοντο τοῦ ἔργου.

καὶ κτείνει αὐτῶν ἑξακισχιλίουσ, καὶ τοὺσ ἡγεμόνασ πάντασ· τῶν δὲ σὺν Λεοννάτῳ ἱππέεσ μὲν ἀποθνήσκουσι πεντεκαίδεκα, τῶν δὲ πεζῶν ἄλλοι τε οὐ πολλοὶ καὶ Ἀπολλοφάνησ ὁ Γαδρωσίων σατράπησ. ταῦτα μὲν δὴ ἐν τῇ ἄλλῃ συγγραφῇ ἀναγέγραπται, καὶ ὅκωσ Λεόννατοσ ἐπὶ τῷδε ἐστεφανώθη πρὸσ Ἀλεξάνδρου χρυσέῳ στεφάνῳ.

ἐνθαῦτα σῖτοσ ἦν νενημένοσ κατὰ πρόσταγμα Ἀλεξάνδρου ἐσ ἐπισιτισμὸν τῷ στρατῷ, καὶ ἐμβάλλονται σιτία ἡμερέων δέκα ἐσ τὰσ νέασ.

καὶ τῶν νεῶν ὅσαι ἐπεπονήκεσαν κατὰ τὸν πλόον μέχρι τοῦδε ἐπεσκεύασαν, καὶ τῶν ναυτέων ὅσοι ἐν τῷ ἔργῳ βλακεῦσαι ἐφαίνοντο Νεάρχῳ, τούτουσ μὲν πεζῇ ἄγειν Λεοννάτῳ ἔδωκεν, αὐτὸσ δὲ ἀπὸ τῶν σὺν Λεοννάτῳ στρατιωτέων συμπληροῖ τὸ ναυτικόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION