Arrian, Indica, chapter 21

(아리아노스, Indica, chapter 21)

ὡσ δὲ τὰ ἐτήσια πνεύματα ἐκοιμήθη, ἃ δὴ τοῦ θέρεοσ2τὴν ὡρ́ην πᾶσαν κατέχει ἐκ τοῦ πελάγεοσ ἐπιπνέοντα ὡσ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ταύτῃ ἄπορον τὸν πλόον ποιέοντα, τότε δὴ ὡρ́μηντο ἐπὶ ἄρχοντοσ Ἀθήνησι Κηφισοδώρου, εἰκάδι τοῦ Βοηδρομιῶνοσ μηνόσ, κατ̓ ὅτι Ἀθηναῖοι ἄγουσιν· ὡσ δὲ Μακεδόνεσ τε καὶ Ἀσιανοὶ ἦγον, %2%2 τὸ ἑνδέκατον βασιλεύοντοσ Ἀλεξάνδρου. θύει δὲ καὶ Νέαρχοσ πρὸ τῆσ ἀναγωγῆσ Διὶ Σωτῆρι, καὶ ἀγῶνα ποιέει καὶ οὗτοσ γυμνικόν.

ἄραντεσ δὲ ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου τῇ πρώτῃ ἡμέρῃ κατὰ τὸν Ἰνδὸν ὁρμίζονται ποταμὸν πρὸσ διώρυχι μεγάλῃ, καὶ μένουσιν αὐτοῦ δύο ἡμέρασ· Στοῦρα δὲ οὔνομα ἦν τῷ χώρῳ· στάδιοι ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου ἐσ ἑκατόν. τῇ τρίτῃ δὲ ἄραντεσ ἔπλωον ἔστε ἐπὶ διώρυχα ἄλλην σταδίουσ τριήκοντα, ἁλμυρὴν ἤδη ταύτην τὴν διώρυχα·

ἀνῄει γὰρ ἡ θάλασσα ἐσ αὐτήν, μάλιστα μὲν ἐν τῇσι πλημμύρῃσιν, ὑπέμενε δὲ καὶ ἐν τῇσιν ἀμπώτεσι τὸ ὕδωρ μεμιγμένον τῷ ποταμῷ· Καύμαρα δὲ οὔνομα ἦν τῷ χώρῳ. ἐνθένδε εἴκοσι σταδίουσ καταπλώσαντεσ ἐσ Κορέεστιν ὁρμίζονται ἔτι κατὰ τὸν ποταμόν.

ἐνθένδε ὁρμηθέντεσ ἔπλωον οὐκ ἐπὶ πολλόν· ἑρ́μα γὰρ ἐφάνη αὐτοῖσι κατὰ τὴν ἐκβολὴν τὴν ταύτῃ τοῦ Ἰνδοῦ, καὶ τὰ κύματα ἐρρόχθεε πρὸσ τῇ ἠιόνι, καὶ ἡ ἠιὼν αὕτη τρηχέα ἦν.

ἀλλὰ ἵναπερ μαλθακὸν ἦν τοῦ ἑρ́ματοσ, ταύτῃ διώρυχα ποιήσαντεσ ἐπὶ σταδίουσ πέντε, διῆγον τὰσ νέασ, ἐπειδὴ ἡ πλήμμυρα ἐπῆλθεν ἡ ἐκ τοῦ πόντου.

ἐκπεριπλώσαντεσ δὲ σταδίουσ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ὁρμίζονται ἐσ Κρώκαλα νῆσον ψαμμώδεα, καὶ μένουσιν αὐτοῦ τὴν ἄλλην ἡμέρην.

προσοικέει δὲ ταύτῃ ἔθνοσ Ἰνδικόν, οἱ Ἀράβιεσ καλεόμενοι, ὧν καὶ ἐν τῇ μέζονι συγγραφῇ μνήμην ἔσχον, καὶ ὅτι εἰσὶν ἐπώνυμοι ποταμοῦ Ἀράβιοσ, ὃσ διὰ τῆσ γῆσ αὐτῶν ῥέων ἐκδιδοῖ ἐσ θάλασσαν, ὁρίζων τούτων τε τὴν χώρην καὶ τὴν Ὠρειτέων, ἐκ δὲ Κρωκάλων ἐν δεξιῇ μὲν ἔχοντεσ οὖροσ τὸ καλεόμενον Εἶρον, ἐν ἀριστερῇ δὲ νῆσον ἁλιτενέα ἔπλωον·

ἡ δὲ νῆσοσ παρατεταμένη τῇ ἠιόνι κόλπον στεινὸν ποιέει.

διεκπλώσαντεσ δὲ ταύτην ὁρμίζονται ἐν λιμένι εὐόρμῳ.

ὅτι δὲ μέγασ τε καὶ καλὸσ ὁ λιμὴν Νεάρχῳ ἔδοξεν, ἐπονομάζει αὐτὸν Ἀλεξάνδρου λιμένα. νῆσοσ δέ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ λιμένοσ ὅσον σταδίουσ δύο ἀπέχουσα·

Βίβακτα οὔνομα τῇ νήσῳ, ὁ δὲ χῶροσ ἅπασ Σάγγαδα ἐκαλέετο. ἡ δὲ νῆσοσ καὶ τὸν λιμένα, προκειμένη πρὸ τοῦ πελάγεοσ, αὐτὴ ἐποίεεν. ἐνθαῦτα πνεύματα μεγάλα ἐκ τοῦ πόντου ἔπνεε καὶ συνεχέα, καὶ Νέαρχοσ δείσασ τῶν βαρβάρων μή τινεσ συνταχθέντεσ ἐπ̓ ἁρπαγὴν τοῦ στρατοπέδου τραποίατο, ἐκτειχίζει τὸν χῶρον λιθίνῳ τεἱχεϊ.

τέσσαρεσ δὲ καὶ εἴκοσιν ἡμέραι τῇ μονῇ ἐγένοντο.

καὶ λέγει ὅτι μύασ τε ἐθήρων τοὺσ θαλασσίουσ οἱ στρατιῶται, καὶ ὄστρεα δὲ καὶ τοὺσ σωλῆνασ καλεομένουσ, ἄτοπα τὸ μέγαθοσ, ὡσ τοῖσιν ἐν τῇδε τῇ ἡμετέρῃ θαλάσσῃ συμβαλέειν· καὶ ὕδωρ ὅτι ἁλμυρὸν ἐπίνετο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION